If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Аблация

Създадено от Бианка Ю.

Видео транскрипция

В това видео ще говорим за сърдечна аблация, а сърдечната аблация е процедура, която се използва за лечение на аритмии. Аритмията е проблем с електрическата система на сърцето, който причинява или анормален пулс, което означава, че е твърде бърз или твърде бавен, или анормален ритъм. Случай на анормално бърз пулс се нарича тахиаритмия При сърдечна аблация болната сърдечна тъкан, за която се знае, че причинява аритмия, се открива и унищожава. Като се унищожи тази проблемна зона, която причинява аритмиите, се надяваме да предотвратим бъдещи аритмии. Сърдечните аблации лекуват множество аритмии, като предсърдна фибрилация, което е състояние, при което предсърдните стени, или стените на горните кухини, са в спазъм. Лекува също предсърдно трептене, което е друг вид бърз пулс, който започва от горните кухини. Аблация се използва за лечение на вентрикуларна тахикардия, което е бърз пулс, започващ от вентрикулите, или долните кухини, а аблацията лекува също и тахикардии, причинени от допълнителни пътища. Допълнителен път е връзка между горната кухина, предсърдието, и долната кухина, вентрикула, която не трябва да съществува. Електрическият сигнал избягва, вместо да мине през AV възела, и стимулира вентрикулите малко по-рано. Аблация се използва и за лечение на състояние, наречено атриовентрикуларна нодална риентри тахикардия. Тя понякога се нарича AVNRT. ANVRT е бърз пулс, причинен от анормален кръг на електрическа активност, която преминава около AV възела. Обикновено, когато хората имат аритмия, отиват на преглед при кардиолог и той обикновено предписва лекарства за лечение на аритмията. Понякога, въпреки че взимат лекарствата, хората все пак имат аритмия. Ако лекарствата не проработят, тогава може да се опита електрошокова терапия или кардиоверсия, като при кардиоверсия сърцето получава токов удар с целта така да се шокира сърцето и то да излезе от ритъм и да влезе обратно в нормален ритъм или пулс. Понякога кардиоверсията не работи и човекът или няма да се върне в нормалния ритъм, или ще се върне в стария ритъм, а после обратно в аритмията. Когато някой опита лекарства и кардиоверсия и все още има аритмия, тогава може да опита аблация. При аблация влизаме и унищожаваме сърдечната тъкан. Това звучи доста инвазивно. Но аблациите са сравнително неинвазивни, което означава, че не трябва да отваряме гръдния кош и да отваряме сърцето. Обикновено кардиолозите получават достъп през някой вид кръвоносен съд и често използват кръвоносен съд в слабините. Като странична забележка, при тази диаграма това сърце не е в мащаб. Доста е голямо. Направих сърцето на тази диаграма голямо, за да можеш да видиш съдовете. Повтарям, кардиологът може да получи достъп до сърцето през кръвоносен съд и, както казах, може да влезе през слабините и ще насочи няколко инструмента през съдовете, докато този съд достигне сърцето. Може да се използва вена или да се премине през артерия. Веднъж след като са в сърцето, те ще използват тези инструменти, за да намерят проблемната област, а после инструментът се използва, за да се разруши проблемната област. Обикновено я изгарят. Понякога я замразяват, но обикновено я изгарят. Унищожаването на тази област се нарича аблация, а когато се унищожи тъканта, това оставя белег. Белегът не провежда електрически сигнал. Следователно, като се унищожи тъканта в и около проблемната област, се възпира анормалният електрически сигнал от напускане на тази област, понеже, отново, белегът не провежда електричество. Някои тахиаритмии са причинени от фокални точки, които са раздразнени области, които изпращат прекалено много сигнали. Пример за това е V-tach или вентрикуларна тахикардия, както говорихме тук горе. Тази раздразнена болна област от тъкан изпраща прекалено много сигнали и изпраща сигнала до останалата част от сърцето, а това причинява тахикардията. Кардиологът ще влезе и ще унищожи проблемната област, като така създава белег и възпира сигнала от напускане на проблемната област. Кардиолозите много внимават да стоят надалеч от структури, които са критични за провеждането, като SA възела и AV възела. Те стоят надалеч от тези критични структури и се разправят само с проблемните области, които причиняват аритмиите. Тахиаритмии могат също да дойдат от риентри кръгове. Риентри кръг е анормален кръг на електрическа активност, който обикаля и обикаля, и обикаля, и това причинява бърз пулс, а в тези ситуации кардиологът ще влезе и ще намери една област, наречена критичен истмус. Критичният истмус е точка, която всички вълни в този анормален кръг на електрическа активност преминават. След като всичко преминава през тази област на тъканта, като я унищожиш, ще прекратиш кръга и ще се отървеш от тахикардията. Критичният истмус е винаги най-тясната област на тъкан, която е безопасна за аблация. Кардиолозите стоят настрани от тези важни структури, които са императивни за електрическата проводимост. Искат да се справят само с проблемните области. Някои хора, които имат аритмии, могат да усетят симптоми, когато ги имат, като бърз пулс или сърцебиене, а сърцебиене е чувството или усещането, че сърцето бие срещу гръдната стена. Някои хора също се чувстват замаяни. Важно е тези пациенти да могат да разпознаят тези симптоми, да могат да си премерят пулса и да знаят, че трябва да се обадят на лекаря си, в случай че имат тези симптоми. Защо? Понеже тези аритмии могат да бъдат много опасни. Кръвоснабдяването става толкова слабо, че човекът може да припадне, или може да доведат до други сериозни здравословни проблеми като инсулт или дори по-лоша аритмия. Класически пример е V-tach, която се превръща в друга смъртоносна аритмия, наречена вентрикуларна фибрилация. При вентрикуларна фибрилация стените на вентрикулите са в спазъм и не циркулира кръв. Това води до смърт.