If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Предсърно трептене (AFL)

Създадено от Бианка Ю.

Видео транскрипция

Предсърдно трептене е една от сърдечните аритмии, която също е позната просто като трептене. То е една от суправентрикуларните тахикардии. Помни, че доминантният пейсмейкър на сърцето е SA възелът и SA възелът изпраща сигнала към AV възела, който след това ще проведе сигнала надолу към долната половина на сърцето, което кара вентрикулите да се съкратят. В случай че SA възелът не работи, сърцето има няколко резервни пейсмейкъра, наречени ектопични огнища. Тези резервни пейсмейкъри провеждат сигнали само ако сигналът от SA възела не достига ефективно AV възела, а когато изпращат сигнали, те го правят със скорост между 60 и 80 удара в минута или ВРМ. При предсърдно трептене има много възбудим фокус и рисувам това тук в лилаво. Този възбудим фокус изпраща сигнали със скорост между 250 и 300 удара в минута, което е много по-бързо, отколкото останалите в огнището. Електрическите сигнали пътуват наоколо в кръгов модел и отново се движат наоколо, и отново, и отново, и отново, и отново. Това кара предсърдията да се съкращават със скорост между 250 и 300 удара в минута. Всеки път сигналът минава наоколо и достига до АV възела и AV възелът провежда сигнала надолу към долната половина на сърцето, и кара вентрикулите да се съкращават. Поради това може да си мислиш, че вентрикулите също ще се съкращават със скорост между 250 и 300 удара в минута, но всъщност вентрикулите обикновено се съкращават с по-бавна скорост, около 150 удара в минута. Защо е това? Това става, понеже има вграден механизъм в AV възела, наречен рефрактерен период. Други тъкани също го имат. След като AV възелът преведе сигнала към долната половина на сърцето, има прозорец от време, също познат като рефракторен период, през който AV възелът не може да предаде сигнал отново, дори и ако получи сигнала да го направи. Това е един вид резервен механизъм, който предотвратява прекаленото изпращане на сигнали от АV възела, което възпира вентрикулите от твърде бързо съкращаване. Нека погледнем това ЕКГ. При ЕКГ на предсърдно трептене ще видиш множество Р вълни, както и равно разпределени QRS интервали. Под равно разпределени, имам предвид, че разстоянието от този R до R интервал ще е същото, както това от този R до R интервал, което е същото като от този R до R интервал. Защо имаме множество Р вълни? Помни, че имаме възбуден автоматичен фокус, който изпраща прекалено много сигнали, така че ще изпраща, изпраща, изпраща, но няма да проведе сигнала през AV възела всеки път, когато изпрати сигнал, заради рефракторния период. Например, тук, имаме фокуса на изпращане, който кара предсърдията да се съкратят, той достига до АV възела, провежда се, създава QRS комплекса, а после опитва отново да изпрати сигнал, но понеже сме в рефракторния период, той няма да се преведе през АV възела, така че няма да се получи друг QRS комплекс. Вместо това ще видиш друга Р вълна, когато той отново опита да изпрати сигнал. В този пример, който имаме тук, има три Р вълни за всеки QRS. Това се нарича провеждане три към едно. При предсърдно трептене може също да има провеждане две към едно, при което ще има две Р вълни за всеки QRS или дори четири или пет Р вълни за всеки QRS, но този пример е провеждане три към едно, а ако погледнеш по-отблизо, можеш да видиш, че линиите, които Р вълните създават, образуват определен модел, като те един вид представляват зъбите на трион. Класическото А трептене има модел на зъби на трион, като зъбите на триона са Р вълните.