If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Атриовентрикуларна риентри тахикардия (AVRT) & AV нодална риентри тахикардия (AVNRT)

Създадено от Бианка Ю.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Атриовентрикуларна риентри тахикардия, позната накратко като AVRT. Това е вид надкамерна тахикардия, при която има анормален кръг на електричество – риентри кръг, който минава отново и отново между два пътя. Така че има два пътя, като единият е на нормалната AV проводителна система, така че това е един от пътищата. Другият път е допълнителен път. Това е просто допълнителен път, който съществува между предсърдието и камерата. Артриовентрикуларна риентри тахикардия. Просто ще изтрия това, понеже ще го нарисуваме отново след малко. Обикновено сигналът преминава от SA възела през предсърдието и към AV възела. Помниш, че AV възелът е един вид охранител – мостът, който пренася сигнала от предсърдието до камерата. При нормално сърце сигналът трябва да премине през този АV възел. Преминава през AV възела и надолу към камерите и причинява стимулация и съкращение на камерите. Понякога има анормален път, или допълнителен път, който е допълнителен път между предсърдието и камерата. Може да е тук, може да е ето тук, просто го нарисувах тук за удобство. Но има допълнителен път. Сигналът може да премине от предсърдието към камерата по този път, като по този начин възбуди камерната тъкан. Сигналът също може да премине от камерата към предсърдието през този допълнителен път. Може или да премине напред, или в антероградна посока, което е от предсърдието към камерата, или назад, което е ретроградна посока. От камерите към предсърдието. Посоката, в която преминава, зависи от две неща. Зависи от времето на рефрактерния период на допълнителния път. Рефрактерният период, спомни си, това е прозорецът от време, точно след като група клетки са били възбудени, през което не могат да бъдат възбудени отново. Това е като период на възстановяване. Да кажем, че спринтираш 100 метра. Няма да си в готовност да спринтираш още 100 метра, освен ако не си вземеш малко почивка. Така че рефрактният период е един вид мини-възстановителен период. Отново, дали сигналът ще премине в тази посока напред или в посока назад, зависи от времето на рефракторния период на допълнителния път, както и от посоката, от която сигналът идва към допълнителния път. Ако имаш нормална проводимост през AV възела и имаш допълнителен път, това може да доведе до риентри кръг, или този анормален кръг електрическа активност преминаваща в кръг отново и отново, което може да причини тахиаритмия. Отново, трябва да имаш и работеща AV система за проводимост, и този допълнителен път, за да имаш AVRT. Мисля, че един от най-добрите начини да се осмисли по-добре AVRT е като се разгледа през най-класическия пример AVRT, който е синдромът Волф- Паркинсон Уайт. Отново, синдромът на Волф- Паркинсон Уайт е класически пример на AVRT. Понякога, за по-кратко, се нарича WPW. Отново, при Волф-Паркинсон Уайт синдром, е налице този допълнителен път, този допълнителен път, който съществува между предсърдието и камерата. Сигналът преминава от SA възела към AV възела, а после към камерите и този сигнал може също да премине от SA възела през този допълнителен път и по този начин може да стимулира камерите. Получава се камерна стимулация през AV възела и през допълнителния път. Нещо, което да отбележим, е, че AV възелът има специална тъкан, която всъщност забавя проводимостта, така че когато сигналът достигне AV възела, проводимостта се забавя. Но този допълнителен път е просто, един вид, дупка между предсърдието и камерата. Няма да забави никой сигнал. Така че сигналът, който преминава от предсърдието към камерата по този път, ще стимулира камерните клетки по-рано, отколкото ще го направи AV възела, понеже AV възела има вграден механизъм, който забавя проводимостта. Така че ще видиш някои промени на ЕКГ. Ще видиш по-кратък PR интервал, и ще видиш бавно покачване по наклона на QRS. Отново, има съкратен PR интервал, PR интервалът обикновено е по-малко от 0,12 секунди. Това се дължи на тази предварително възбудена камерна тъкан, която бива стимулирана преди нормалната система за проводимост да има шанс да стимулира камерната тъкан. Понеже има камерна стимулация за по-дълъг период от време, ще има бавно покачване в QRS. Това бавно покачване се нарича делта вълна. Отново, това е класическо за WPW. Важно е да се отбележи, че това тук не е AVRT. Няма да се появи тахиаритмия само от това. Но, ако има преждевременен удар, който идва от SA възела и преминава до AV възела, и ако този допълнителен път е в рефракторен период, което означава, че сигналът няма да премине по този път през допълнителния път, тогава сигналът ще премине надолу през камерите. Ще се придвижи отново нагоре. Докато достигне до допълнителния път той вече няма да е в рефракторен период. Така че сигналът може да премине през допълнителния път и после да се върне и да стимулира АV възела. Това създава риентри кръг. Така че сигналът обикаля и обикаля, и обикаля, и обикаля. Това ще създаде тахиаритмията, която се получава при АVRT. Атриовентрикуларна нодална риентри тахикардия е друг вид риентри тахикардия, като АVRT, но с някои разлики. Тя, накратко, бива наричана АVNRT. Помни, това е много различно от AVRT. Нарича се AVNRT, N е за нодална (nodal), понеже анормалният кръг на електричество или анормалния риентри кръг, директно засяга AV възела и тъканта точно около него. Няма допълнителен път при AVNRT. Отново, това е AV възелът, и тук нарисувах по-голям АV възел. Един вид го раздух. Това е AV възелът и снопчето ХИС, и системата за проводимост, преминаващи надолу в камерите, При AVNRT има два пътя, които преминават през AV възела. Има бавен път, по който импулсът преминава по-бавно надолу, има и бърз път, през който импулсът преминава бързо. Сега ще изтрия това, понеже ще ги нарисуваме отново след малко. Нещо друго, което да отбележа. Просто заради тази вродена структура бавният път има по-кратък рефракторен период. Помни, че рефракторният период е прозорецът от време, през който клетките не могат да бъдат възбудени отново, след като вече са били възбудени. Докато бързият път има по-дълъг рефракторен период. Ще съкратя рефракторен период на RP. Рефракторен период (Refractory period). Отново: бавен път, кратък рефракторен период. Бърз път, дълъг рефракторен период. Сигналът слиза надолу и ще се раздели. Ще се втурне по бързия път, ще достигне този общ финален път, а после ще се разпространи към камерите. Междувременно, бавно ще премине надолу по бавния път. След като този импулс е бил проведен през този бърз път, ще премине през рефракторния период. Тези линии в него означават рефракторен период. Докато сигналът по бавния път достигне до финалния общ път, той ще достигне рефракторния период на бързия път, и ще се прекрати. Понеже никакъв сигнал не може да бъде активиран по този път, тъй като той е в рефракторен период. Този бавен път ще влезе в своя рефракторен период, по-бавен рефракторен период. Всъщност, ще се възстановява. После бързият ще се възстанови. И бавният, и бързият път са готови отново за работа. Те са готови за друг импулс. Сега, да кажем, че има ранен удар, или преждевременен удар, който идва насам. Понякога хората ги наричат допълнителни удари. Има ранен удар, който идва насам. Да кажем, че идва по времето, през което бързият път все още се възстановява от рефракторен период, но бавният път вече се е възстановил от своя рефракторен период и е отворен. Така че ударът ще изпрати импулс надолу по бавния път. Докато той бавно си проправя път надолу по бавния път, бързият път ще се възстанови от рефракторния си период. Докато импулсът достигне финалния общ път, ще изпрати сигнал надолу. Понеже бързият път се е възстановил от своя рефракторен период, този импулс може да активира бързия път и да изпрати сигнал обратно нагоре. Ако бавният път вече е преминал своя рефракторен период и се е възстановил от този рефракторен период, той може да активира бавния път. и да изпрати сигнала отново надолу. Това, което се случва, е че импулсът ще продължи да обикаля отново и отново в кръг. Създаден е този риентри кръг. Докато той обикаля отново и отново, и отново, ще продължи да изпраща сигнал надолу по този път. Този кръг изпраща сигнал през АV възела с много по-висока скорост, отколкото нормален пейсмейкър би го направил, така че може да видиш пулс от 100 дори до 250 удара в минута. Отново, това е поради този анормален риентри кръг, който изпраща сигнала през кръга отново и отново, което ще раздели сигнала надолу към камерите с много по-висока скорост, отколкото би бил нормалният ритъм. ЕКГ-то ще изглежда като надкамерна тахикардия, при която има тесни QRS комплекси, което означава по-малки от 0,12 секунди или три малки квадратчета. Ще има пулс по-голям от или равен на 100 удара в минута. Понеже това е тахикардията. Тя е пулс над 100 удара в минута. На това ЕКГ тук можеш да видиш тесен QRS комплекс, и, отново, QRS комплексът е тесен, понеже има нормална активация на системата Хис-Пуркиние, и забелязваш, че този пулс е над 100 удара в минута. Така че пулсът тук е някъде между 150 и 300 удара в минута. Като погледнем от тук дотук, можем да кажем, че пулсът е над 100 удара в минута. Така че това определено е тахикардия.