If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Електрическа проводимост в сърдечните клетки

Създадено от Бианка Ю.

Видео транскрипция

Ще разгледаме електрическата проводимост в клетките на сърцето. Сърцето е мускулест орган с мускулни клетки, наречени миоцити. Миоцитите са специални мускулни клетки, които са уникални за сърцето. Но, както всички други мускулни клетки, те се съкращават след навлизане на положителни йони. Този прилив или инфлукс на положителни йони влиза в саркоплазматичния ретукулум и казва на саркоплазматичния ретикулум да освободи калциеви йони. Това освобождаване на калциеви йони подпомага свързването на актомиозин, което води до съкращаване на мускула. Сега ще говорим как електрическата активност преминава през клетките на сърцето. За да направим това, ще нарисувам три сърдечни клетки, точно каквито имахме в кутията отляво. Ще нарисувам саркоплазмичния ретикулум при всяка от тях. В покой сърдечната клетка е леко електроположителна отвън и леко електроотрицателна отвътре. Какво казахме, че се случва точно преди съкращаване? Положителните йони влизат в клетката и, в същото време, саркоплазменият ретикулум освобождава положителни йони. Помниш, че освобождава калций, както говорихме преди малко. Това прави вътрешността на клетката повече електроположителна, а външната страна – сравнително електроотрицателна. Това се нарича деполяризация и това е промяна на мембранния потенциал, след като е имало навлизане на положителни йони, който прави вътреклетъчния мембранен потенциал по-положителен. Скоро след деполяризация клетката се реполяризира. Това се нарича реполяризация. Положителните йони, които са били в клетката, биват изхвърлени през канали, така че външната страна става по-положителна, а калциевите йони се връщат в саркоплазмения ретикулум. Това е начинът клетката да се опита да възстанови мембранния си потенциал в покой и, евентуално, при достатъчен йонен трансфер тя достига мембранния си потенциал в покой, след което клетката е готова отново за деполяризация, после за реполяризация и цикълът продължава. Току-що видяхме как електрическата активност преминава през индивидуални сърдечни клетки. Нека да помислим за това как преминава през цялото сърце. За да разгледаме електрическата проводимост през цялото сърце, използваме сонди, които измерват потенциала. В този случай имаме отрицателна сонда и положителна сонда, и те заедно ни казват посоката на електрическата активност, която се придвижва през сърцето. Важно е да отбележа, че тези сонди могат да видят какво става само във външната част на клетката. Помниш, че казахме, че клетките в покой са по-електроположителни от външната страна и електроотрицателни във вътрешността, а деполяризираните клетки са по-електроотрицателни от външната страна и електроположителни във вътрешността. Когато сондата види клетка в покой, тя ще види положителния заряд. Ще регистрира клетката като положителна. Когато сондата види деполяризирана клетка, тя ще я разпознае като отрицателна, понеже сондата вижда само външната част. Не вижда какво се случва във вътрешността на клетката. За да опростя това, да кажем, че положителните клетки, клетките, които са положителни отвън, ще са розови, а клетките, които са отрицателни отвън, ще са в син цвят. Следователно, клетка, която е в покой, е розова, а клетка, която е деполяризирана, е синя. Всъщност, гледаме електрическата активност с няколко сонди. Но за да направим това малко по-лесно, ще разгледаме само една двойка сонди. Помни, че двойката сонди ти показва посоката на електрическа активност, или деполяризация, която се движи през сърцето. ЕКГ машина превръща това във вълни или дефлекция, и ги принтира. Ще говорим повече за това след малко. Да кажем, че имаме сърце, чиито клетки са в покой и вълна на деполяризация започва от същата страна като отрицателната сонда и се придвижва към страната на положителната сонда. Деполяризираме от същата страна като отрицателната сонда към положителната сонда. Докато клетките се деполяризират, те стават електроотрицателни отвън, понеже сондата гледа външната страна на клетката и, в един момент, ще имаме няколко електроотрицателни клетки, които вече са били деполяризирани, и няколко електроположителни клетки, които чакат да бъдат деполяризирани. Успешно създадохме дипол. Тоест, имаме дисбаланс между положителни и отрицателни заряди и, като правило, върхът на дипола сочи към положителния заряд. Ако диполът е в същата посока като двойката сонди, което означава, че е паралелен, и ако върхът на дипола сочи положителната сонда, ЕКГ-то показва това като положителна вълна, или положителна дефлекция. Нека разгледаме друг пример. Отново ще имаме две сонди, същата посока, но този път вълната на деполяризация ще се получи в обратната посока. Ще започне от същата страна като положителната сонда и ще се движи към отрицателната сонда. Точно както последния път, отново създаваме дипол, понеже отново имаме положителни клетки и отрицателни клетки. Диполът е в същата посока като двойката сонди, но този път върхът на дипола сочи към отрицателната сонда и на ЕКГ устройството това ще изглежда като отрицателна дефлекция. Какво се случва, когато вълната на деполяризация се образува в перпендикулярна на сондата посока? Отново ще имаме отрицателен и положителен заряд, протичащи в същата посока като при другите примери, но деполяризацията е перпендикулярна. Вълната на деполяризация е перпендикулярна на сондата. Както преди, пак имаме дипол, но този път диполът е перпендикулярен на посоката на двете сонди и на ЕКГ-устройството това се показва като неутрална вълна, тоест, няма вълна. Имаме сърце, чиито клетки са в покой, и клетките се деполяризират. В този пример, деполяризираме от страната на отрицателната към страната на положителната сонда. Какво се случва точно след деполяризация? Реполяризация. Много пъти клетките се реполяризират в същата посока, в която са деполяризирали, така че реполяризираме в тази посока. Както при всички други примери, какво създадохме тук? Дипол. В този пример, върхът на дипола сочи към отрицателната сонда и как казахме, че това изглежда на ЕКГ? Това се показва като отрицателна дефлексия. Това изглежда подобно на примера по-горе, но в този пример деполяризирахме от положителната страна към отрицателната страна, и в този пример реполяризираме от отрицателната към положителната. Можеш да си представиш, че ЕКГ-апарат ни показва много за електрическата активност в сърцето и, при нормално здраво сърце, има определен модел, който ЕКГ-апаратът създава. Можеш да си представиш, че сърце с болни клетки или сърца с анормални форми, понякога сърцата са уголемени от години на високо кръвно налягане, така че сърцата имат анормални форми, което ще наруши проводимостта на електричеството през сърцето, тези клетки ще имат модели, които се различават от нормално ЕКГ. ЕК-апаратът може да ни каже много за здравето на клетките на сърцето.