If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Нормален синусов ритъм на ЕКГ

Създадено от Бианка Ю.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Да разгледаме един отделен сърдечен удар на ЕКГ. Отдясно виждаме един единичен сърдечен удар на ЕКГ. Сега гледаме второто отвеждане. При второто отвеждане има отрицателен електрод на дясната ръка и положителен електрод на левия крак. При здраво сърце вълната на деполяризация, като цяло, преминава от горната дясна страна към долу вляво. Можеш да видиш, че второто отвеждане измерва потенциала, който е създаден в тази посока. Следователно второто отвеждане, обикновено, се следи самостоятелно за по-проста информация като пулс и сърдечен ритъм, понеже дава доста добър изглед на вълните, особено на Р-вълната. Хората често казват, че второто отвеждане е най-подходящото отвеждане да се види Р-вълната. ЕКГ ни дава информация за напрежението през период от време, или промяната на напрежението през период от време. Напрежението е на оста Y, а времето е на оста Х. Всяко малко квадратче на оста Х или посоката за времето, представлява 0,04 секунди. Има едно, две, три, четири, пет малки квадратчета на всяко едно голямо квадратче. Можеш да пресметнеш и ще видиш, че всяко голямо квадратче представлява 0,2 секунди. Провеждането започва с доминантния пейсмейкър – SA възелът. SA възелът започва вълни на деполяризация, които преминават през предсърдията и достигат до AV възела. На ЕКГ тази деполяризация през предсърдията се вижда като тази лилава вълна, тук, наречена Р-вълна. Р-вълната обикновено е около две малки квадратчета или 0,08 секунди. Отново, Р-вълната представлява предсърдната деполяризация. Какво се случва след предсърдната деполяризация? Получава се последващо съкращение. След като сигналът достигне до AV възела, провеждането се забавя. Това е поради две причини. Първата е, че клетките на AV възела са по-малки в диаметър от другите клетки и, като правило, колкото по-малък е диаметърът на клетката, по-бавно е провеждането. Всъщност, клетките на AV възела са сред най-малките в диаметър клетки в тялото. Също така, провеждането преминава предимно през калциевите канали в AV възела. Калциевите канали, по своята същност, са с по-бавна кинетика и това контрастира с бързите натриеви канали, които виждаме в системата на провеждане в камерите. Това забавяне на провеждането е много важно, понеже осигурява време на предсърдията да се съкратят и отпуснат, което оптимизира времето за изпълване на камерите. Отново, сигналът напуска SA възела и отива до AV възела, където провеждането се забавя. Всичко това се случва преди камерната деполяризация. Времето, което е нужно от началото на предсърдната деполяризация чак докато се види камерна деполяризация, на ЕКГ се показва като PR интервал. PR интервалът обикновено е 0,12 секунди или три квадратчета. Не трябва да е по-дълъг от 0,2 секунди или нещо не е наред. Сигналът пътува от AV възела до снопчето на Хис (HIS). След като достигнем снопчето на Хис, провеждането започва да се движи доста бързо. Снопчето на Хис се раздвоява в ляв и десен клон. Тези клонове се разклоняват в мрежа на Пуркиние. Деполяризацията от снопчето на Хис надолу по клоновете му и до мрежата на Пуркиние води до масова деполяризация на камерни клетки и това се вижда като QRS комплекс на ЕКГ. Отново, QRS комплексът представлява камерна деполяризация. Както казахме преди, това е много бързо, понеже сега използваме бързодействащите натриеви канали. Обикновено QRS комплексът е около 0,12 секунди. Не трябва да е по-дълъг от това. В ранната част на деполяризацията септумът се деполяризира, като това става от левия септум към десния септум. Така че вълната на деполяризация преминава от левия септум до десния септум. Ще забележиш, че тази вълна на деполяризация се движи в различна посока от това второ отвеждане, което е причината за първата начална отрицателна дефлектираща вълна Q на ЕКГ. Но скоро след вълната деполяризацията се разпространява през камерите, поради което я има положителната вълна R с висока амплитуда скоро след това. Нещо друго, което да отбележим, е че по време на камерната деполяризация, има също предсърдна реполяризация. В същото време, по което камерите се деполяризират, предсърдията се реполяризират. Но ЕКГ сигналът, който би се видял от предсърдната реполяризация, е изгубен, понеже QRS комплексът доминира, след като има много повече камерни клетки, отколкото предсърдни клетки. Не виждаш предсърдната реполяризация на ЕКГ, понеже е заровена в QRS комплекса. Точно след камерната деполяризация и първоначалната фаза на камерна реполяризация има равен сегмент на ЕКГ, познат като ST сегмент. ST сегментът представлява период, през който няма нетна електрическа енергия. Тоест, няма големи електрически вектори в никоя посока. Но това не означава, че нищо не се случва. По време на ST сегмента камерите се съкращават и изпомпват кръв към аортата и белодробната артерия. Най-накрая камерните клетки се реполяризират и това на ЕКГ се вижда като Т вълна. Т вълната е по-равна и по-дълга от QRS-комплекса, понеже реполяризацията е по-бавен процес от деполяризацията. Отново, това представлява вентикуларна реполяризация. Т-вълната обикновено отнема около четири квадратчета или 0,16 секунди. Въпрос, който може би си задаваш, е защо PR интервалът се нарича PR интервал, след като продължава от Р до Q вълната? Помни, че казахме, че PR интервалът е от началото на предсърдната деполяризация чак до началото на камерната деполяризация. Понякога на ЕКГ няма Q вълна. Просто не се открива. Така че камерната деполяризация, или нейното начало, всъщност започва от R вълната, поради което това се нарича PR интервал. Ако има Q вълна, можеш да наречеш това PQ интервал, но за да обобщим, го наричаме PR интервал, заради случаите, в които Q вълната е изгубена. Нещо друго, което може да се чудиш, е защо Т вълната също като R вълната е положителна. Защо вълните, които представляват камерна деполяризация и камерна реполяризация, са в една и съща посока? За да отговорим, трябва да си спомниш две неща. Първото е, че ЕКГ дава информация за разликите в заряда. Така че дава информация за променящия се дисбаланс на потенциала. Другото нещо, което да отбележим, е че епикардните клетки се реполяризират преди ендокардните клетки. Какво имам предвид? Спомни си, че казахме, че вълната на деполяризация преминава надолу по снопчето на Хис, десния и левия му клонове и към мрежата на Пуркиние. Можеш да си представиш, че клетките във вътрешността или на ендокардиума се деполяризират първи и вълната на деполяризация се разпространява към външната част, понеже мрежата на Пуркиние разпространява деполяризацията към външните клетки или клетките на епикарда. Нека отрежем тази част на сърцето, за да мога да ти покажа повече подробности. Просто помни, че ЕКГ вижда клетки в покой като положителни отвън. Вълната на деполяризация слиза надолу и деполяризира първо клетките на ендокарда. Така че те ще се виждат като отрицателни, докато все още са положителни отвътре, понеже деполяризацията не е преминала напълно. Евентуално, ендокардът и епикардът ще бъдат деполяризирани и, докато обикновено клетките, които се деполяризират първи, се реполяризират първи, това е различно във камерите на сърцето. Епикардните клетки всъщност се реполяризират преди ендокардните клетки. Така че ЕКГ-то ги вижда като положителни, преди ендокардните клетки да са положителни. Ще забележиш, че векторът, който е създаден по време на деполяризацията, и векторът, създаден по време на реполяризацията, са в една и съща посока, което е причината пикът на QRS комплекса и Т-вълната да са в една и съща посока.