If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:7:37

Видео транскрипция

Пейсмейкърът е малко устройство, което помага на сърцето да поддържа адекватен или нормален пулс. Понякога сърцето бие твърде бавно и това е познато като брадикардия. Брадикардия означава, че сърцето бие твърде бавно. Това може да е поради това, че пейсмейкърът на самото сърце не изстрелва сигнали достатъчно бързо или понеже има някакъв вид анормален блок в системата за проводимост на сърцето, което кара сърцето да бие твърде бавно. Най-често пейсмейкърите са използвани, за да се ускори бавният сърдечен пулс или да се ускори пулс, който е брадикардичен. По-рядко, пейсмейкърите са използвани, за да се забавят бързи пулсове. Медицинският термин за бърз пулс е тахикардия. Отново, това е по-рядко. През повечето време, пейсмейкърите са използвани за ускоряване на бавни или брадикардични сърца. Някои пейсмейкъри дори могат да координират съкращенията между две кухини, като вентрикулите. Пейсмейкърът, сложен във вентрикулите, би ги карал да се съкращават и да се синхронизират един с друг. Поддържането на нормален пулс и осигуряването на едновременно съкращаване на вентрикулите, всичко това подпомага максимизирането на кръвообращението. Понеже, ако сърцето бие твърде бавно, няма да циркулира кръв към тялото достатъчно бързо. Подобно, ако сърцето бие твърде бързо, няма достатъчно време вентрикулите да се изпълнят с кръв, следователно, сърцето няма да изпомпа достатъчно кръв към останалата част на тялото. Пейсмейкърите обикновено се състоят от две части. Първата е пулсовият генератор, който се състои от батерия. Батерията захранва с електричество устройството и предоставя енергията за електрическият сигнал към сърцето. Другата част е контролният център, което е като мозъка на пейсмейкъра. Втората основна част на пейсмейкърите са електродите. Електродите са жички, които преминават от пулсовия генератор до сърцето. Отново, електродите са жици, които преминават от пулсовия генератор до сърцето. Ще говорим за четири различни вида пейсмейкъри. Първият вид е външен пейсмейкър. Също познат като транскутанен. "Транс" означава "през", а "кутанен" се отнася до кожата. Тоест, това означава "през кожата". С външен пейсмейкър, пулсовият генератор е извън тялото. Жиците са свързани към тези големи подложки, които се залепят за кожата. Жиците са свързани към тези залепващи подложки, които са свързани с кожата. Няма нищо отвътре. Електрическият сигнал преминава през кожата, или транскутанно. Външните пейсмейкъри се използват в спешни ситуации, като кодови ситуации, когато сърцето спре. Това е, понеже при спешен случай трябва да се действа бързо, а най-бързият начин да се постави пейсмейкър на някого е просто да се залепят тези две подложки на кожата и да се постави пейсмейкър. Вторият пейсмейкър, за който ще говорим, е временен епикарден пейсмейкър. Епикарден се отнася за епикарда, който е най-външният слой на сърцето. Подчертавам го в зелено тук. Това е епикардът. При временен епикарден пейсмейкър пулсовият генератор е извън тялото, а жиците са свързани с епикарда, или най-външния слой на сърцето. Жиците ще трябва да излязат отнякъде от гръдния кош. Временните епикардни пейсмейкъри обикновено се поставят по време на сърдечна операция. Защо се поставят по време на сърдечна операция? Сърдечната операция е доста инвазивна процедура и ефектът ще има голяма травма за сърцето и тъканта около сърцето. Ще се получи много възпаление на тъканта на и около сърцето. Възпалението може временно да раздразни сърдечната тъкан. Това поставя хората в риск от анормално бавен пулс или брадикардия. Така че хирургът, понеже може да е притеснен, че пациентът може да има брадикардия, може да постави временен епикарден пейсмейкър по време на операция. Обикновено тези пейсмейкъри ще останат в сърцето няколко дни след операцията. Следващият вид пейсмейкър, за който ще говорим, е временен ендокарден пейсмейкър. Ендокарден се отнася до ендокарда, който е най-вътрешният слой на сърцето. Очертавам го в черно тук. Ендокардният пейсмейкър се отнася до ендокарда, най-вътрешната обвивка на сърцето. При временните ендокардиални пейсмейкъри пулсовият генератор е извън тялото. Жиците се имплантират в тялото през някоя голяма вена, обикновено във врата, като субклавиалната или дясната вътрешна югуларна. Жиците преминават през някоя голяма вена във врата и биват насочени надолу или към дясното предсърдие, или към десния вентрикул и оттам ще направят контакт с ендокарда. Временните ендокардиални пейсмейкъри са познати и като трансвенозни пейсмейкъри. "Транс" означава "през", а "венозен" се отнася до вените, така че този пейсмейкър преминава през вените и достига до сърцето или през предсърдието, или през вентрикула, а после прави контакт с ендокарда. Кога се използват временни ендокардиални пейсмейкъри? Използват се в случаи, когато има някакъв вид временна аномалия на пулса, която трябва да се възстанови с времето. Например, може да е наркотично индуцирана брадикардия или бавен пулс поради наркотици или лекарства. Или някой бива много силно ударен в гърдите, което може да причини някаква травма на гърдите и раздразнение на AV възела, което може да накара сърцето да бие бавно. И двете от тях се възстановяват с времето, така че няма нужда от постоянен пейсмейкър, временният ще е достатъчен, докато пулсът се върне към нормалното. Може и да се използва временен ендокарден пейсмейкър, докато се чака за перманентен пейсмейкър. Да кажем, че някой идва през нощта и има нужда от постоянен пейсмейкър, но постоянният пейсмейкър не може да бъде поставен до сутринта. Тогава може да се сложи временен пейсмейкър за през нощта до сутринта, когато може да се постави постоянният пейсмейкър. Което ни води до последния пейсмейкър, за който ще говорим, постоянният пейсмейкър. При постоянния пейсмейкър всичко е вътрешно. Ще запиша това тук. Всичко е вътрешно. Пулсовият генератор обикновено е положен под субкотанната тъкан или дори мускул, а жиците са насочени през венозната система до сърцето. Изглежда доста като временния ендокарден пейсмейкър, освен че пулсовият генератор е сложен вътре в тялото. Всичко е вътрешно. Кога има нужда от постоянен пейсмейкър? В определени случаи на сърдечен блок. Като сърдечен блок трета степен или напреднала втора степен сърдечен блок. Пейсмейкърите са индикирани за определени хора със симптоматична синусова брадикардия. Какво означава това? Означава, че този пациент има бавен пулс. И че бавният пулс причинява симптоми като умора или световъртеж, или припадъци. Всеки човек с бавен пулс ли се нуждае от пейсмейкър? Не точно. Определено има хора сред населението, като млади атлети, което имат доста бавен пулс в покой. Но те имат силно младо сърце, което може да компенсира и пак да захранва тялото, дори и при бавен пулс. Тези постоянни пейсмейкъри са добри за хора, които имат симптоматична брадикардия. Което означава, че имат симптоми произтичащи от бавния пулс. Тези симптоми индикират, че те не циркулират адекватно кръв към останалата част на тялото. Поради което може да се усеща умора или световъртеж.