If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:12:07

Видео транскрипция

Тук виждаме LV, или левия вентрикул (left ventricle), който се съкращава към аортата и червената стрелка сочи към аортната клапа, която всъщност не се отваря много, ако можеш да го видиш. Това е аортна стеноза. Какво е аортна стеноза? Просто казано, това е да имаш тясна аортна клапа, така че да не може да премине достатъчно кръв. Ще видиш надписа LV, левият вентрикул, тук, а после ще напиша аортата тук. Кръвта обикновено тече от LV през аортната клапа в аортата и после захранва останалата част на тялото. Така че, да те преведа през напредъка на кръвния поток, кръвта се връща в лявото предсърдие от белите дробове, влиза в левия вентрикул през митралната клапа, излиза през аортата и после продължава и насища с кислород тъканта в останалата част на тялото. Ако не може да премине от левия вентрикул в аортата, поради нещо като аортна стеноза, тогава ще има натрупване на кръв в левия вентрикул и ще има проблеми с профузията, или снабдяването, на останалата част от тъканите на тялото с достатъчно кръв и достатъчно кислород. Нека говорим за някои от главните причини за аортна стеноза. Първото нещо, за което искаме да говорим, е наличието на бикуспидална аортна клапа. Това е вродено състояние, което означава, че се раждаш с него, и означава, че имаш само два ръба на аортната клапа. Нека демонстираме това тук. Обикновено аортната клапа има три ръба. Ще ги напиша едно, две и три. Но определена част от населението има вродена бикуспидална аортна клапа, която има само ръбове едно и две. Причината, поради която е по-вероятно бикуспидалната аортна клапа да получи аортна стеноза, или е по-вероятно да стане стенозна, е понеже има два ръба, които вършат работа за три. Затова тези бикуспидални клапи се увреждат по-бързо и могат да се калцифицират с времето и, следователно, е по-вероятно да станат стенозни, и е по-вероятно да го направят в по-ранна възраст. Друга причина за аортна стеноза е калцификация, свързана с възрастта. Докато остаряваш, клапата се калцифицира и се втвърдява, като това може да възпрепятства, или да спре, пълното отваряне на клапата и да причини стеноза. Рисковите фактори за калцификация на аортната клапа са много подобни на процеса на коронарно-артериална болест. Когато говорим за рискови фактори, говорим за неща като пушене, високо кръвно налягане (или хипертония), хиперлипидемия (или висок холестерол) и диабет мелитус. Друга причина за аортна стеноза може да е ревматична треска. Като цяло, митралната клапа е много по-често засягана, но болестният процес на ревматичната треска и болестта ревматично сърце могат да засегнат и аортната клапа. Начинът, по който можеш да запомниш признаците и симптомите на аортна стеноза, е с акронима SAD. S e за синкоп (syncope), което означава припадъци, А е за ангина (angina), което е вид болка в гърдите. И диспнея (dyspnea), което означава задух. Други неща, за които можеш да гледаш, са неща като pulsus parvus et tardus. Това звучи смешно и странно, но всичко това означава, че има малък или слаб пулс, като parvus означава малък, а tardus означава бавен. Това е малък или бавен пулс, който бавно се покачва, понеже, ако си представиш кръвта да излиза от много тясна клапа, няма да имаш нормалното покачване на налягането, както обикновено, което чувстваш, когато усещаш пулса на някого. Друго нещо, което може да се появи, е LVH, или хипертрофия на левия вентрикул. Когато правиш физикален преглед, можеш да напипаш това, което е наречено РМI (ТМИ), или точката на максимален импулс. Това обикновено трябва да е в петото интеркостално пространство в медиоклавикуларната линия, тоест, подобно на това, което наричаме митрална област, когато аускулираш, или слушаш, със стетоскоп. При хора с LVH, PMI може да се придвижи медиално, или към стернума, като това би било признак за хипертрофия на левия вентрикул, което означава, че мускулът е станал по-дебел. Друго нещо, което можеш да видиш при аортна стеноза, е МАНА (МАХА), или микроангиопатична хемолитична анемия. Това, което се случва при нея, е че червените кръвни телца срязани, докато преминават през наистина тясната клапа, така че клетките всъщност са разрушени и може да се получи анемия, която показва червени кръвни телца, които един вид са били разрушени, и това е поради аортната стеноза. Последно, при аускулация се получава шум на систолично изтласкване и този шум на систолично изтласкване се чува най-добри в аортната област, или на горната дясна стернална граница, и може да има или може да няма звук на изтласкване, докато клапата се отваря. За да обясня набързо ангината, ангината е болка в гърдите, която е свързана с исхемия, или недостиг на кислород. Има две добри причини защо човек с аортна стеноза получава ангина. Някой може да има вече съществуваща коронарно-артериална болест или може да има хипертрофия на левия вентрикул. При коронарно-артериална болест, ще нарисуваме тук артерия или коронарна артерия, една от артериите, които снабдяват сърцето. Тук, в оранжево, ще нарисуваме плака, която се издува в лумена, или вътрешността на артерията, откъдето протича кръвта. Нека кажем, че тази плака запушва или блокира 65% от артерията, когато някой има аортна стеноза и няма достатъчен изходящ кръвен поток, този блокаж, който е 65%, може да се усеща като 75% и да причини усещане на болката в гърдите или усилване на болката в гърдите. При човек с хипертрофия на левия вентрикул, когато сърцето става по-мускулесто, има увеличена мускулна маса и тъканта има увеличена нужда от кислород. Ако има увеличена нужда от кислород и тя не може да бъде покрита, понеже има аортна стеноза, тогава може да се появи болка в гърдите. Нека говорим за обратното на аортна стеноза, като това ще е аортна регургитация. Тук надписах аортата и левия вентрикул и стрелката сочи към регургитация на кръвния поток. Можеш да видиш, че част от клапата се клати там от всичката тази кръв, която се връща в левия вентрикул. Това е аортна регургитация. Това е клатеща се аортна клапа. Ще надпишем LV, левият вентрикул, LA, лявото предсърдие, аортата, и ще видиш, че обикновено кръвта излиза от аортата към останалата част от тялото, както показахме преди. Но при случай на аортна регургитация, когато сърцето се очаква да се отпусне и да се изпълни с кръв от предсърдието, кръвта може да премине обратно през аортната клапа и в левия вентрикул, когато тази клапа трябва да е затворена и да не пропуска никаква кръв обратно. Кръвният поток нормално би бил от лявото предсърдие към левия вентрикул и после навън от аортната клапа към аортата и към останалата част на тялото. Но тук кръвта се връща обратно от аортата в левия вентрикул през регургитантната аортна клапа. Нека говорим за някои от причините за аортна регургитация. Един начин, по който това се случва, е когато има разширяване или аневризмена промяна. Аневризъм е издуване или разширяване на съда навън, така че разширяване или аневризмена промяна на аортния анулус. Анулусът е пръстен от влакнеста тъкан, който заобикаля аортната клапа. Всеки път, когато той се разшири, областта на клапата се разширява и клапата не може да се затвори. Това се случва при състояния като трети стадий на сифилис или някои от заболяванията на съединителната тъкан като Синдром на Марфан и Синдром на Ехлерс-Данлос, и двете от които са заболявания, свързани с колагена, който е протеин на съединителната тъкан в тялото, който се използва за структурна подкрепа на кръвоносните съдове и други неща. Друга причина, поради която това може да се случи, аортната регургитация, е поради ендокардит. Може да се получи инфекция на клапата, която може да доведе до образуване на вегетация и тази голяма топка от плателети и бактерии, която може да спре ефективното затваряне на клапата. Последно, ревматична треска. Както вече видяхме, ревматичната треска обикновено засяга митралната клапа, но лесно може да засегне и аортната клапа. Нека говорим за някои признаци и симптоми на аортна регургитация. Пациентите може да изпитат умора. Това е понеже всичката кръв, която е била изпомпана от аортата, не се задържа там. Част от нея може да се върне в сърцето. Може също да има и синкоп, поради подобни причини. Задух и сърцебиене. Друго нещо, за което можеш да гледаш при физикален преглед или когато мериш кръвното налягане, ще е нещо, наречено широко пулсово налягане. Нека дефинирам това. Пулсово налягане е разликата между систоличното кръвно налягане, SBP, и диастоличното кръвно налягане, DBP. Нека продължим и да нарисуваме това за малко. Тук ще видиш аортата, а тук ще направим клапата, отворена аортна клапа, в бяло. Когато кръвта премине, това е при систолично налягане от 120 милиметра живак. Това е кръвта, изтласквана от сърцето. Когато сърцето се отпусне и клапата се затвори, като резултат от еластичната връщаемост на аортата срещу затворена клапа, налягането в системата остава доста високо, около 80 милиметра живак Нормално систолично на диастолично кръвно налягане би било нещо като 120 милиметра живак на 80 милиметра живак. Ако тази аортна клапа беше регургитантна и много кръв се натрупва през нея, няма да може да се поддържа това нормално налягане от около 80, поради еластичността и връщаемостта на аортата при затворена аортна клапа, но сега ще има нещо като около 50, понеже кръвта ще тече обратно през тази аортна клапа. В допълнение, понеже повече кръв тече обратно към левия вентрикул, това увеличава предварителното зареждане, или количеството кръв, с която е изпълнен вентрикулът. Това е поради закона на Франк-Стерлинг или кривата на Франк-Стерлинг, ако имаш увеличено предварително зареждане, сърцето се съкращава по-силно, за да изтласка цялата тази кръв, която получава, така че систоличното кръвно налягане ще се увеличи. Така че, ако имаш увеличение на предварителния заряд, няма да имаш тези 120 милиметра живак, а сега ще са, може би, 140 милиметра живак. Така че преминаваш от налягане, да кажем, 120/80 към около 140/50, което ще увеличи пулсовото ти налягане. Друго нещо, което може да забележиш при физикален преглед, е разширение на левия вентрикул и това може да се разбере чрез две различни неща. Можеш да го видиш на ехокардиография или може да имаш S3, допълнителен сърдечен звук, който обозначава, че има пренатоварване на обема. Кръвта се събира в твърде голям обем назад от аортата, както не трябва да прави. Това може да размести точката на максимален импулс. Когато говорихме за хипертрофия на левия вентрикул по-рано, PMI би се придвижила медиално към стернума, но в случай, когато сърцето е пренатоварено с обем, тя ще се придвижи латерално и, вероятно, инфериорно. Аортна регургитация може да бъде чута при аускулация като ранно диастолен шум по лявата стернална граница.