If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Въведение към хипертония (систолично и диастолично кръвно налягане)

Научи категориите на хипертония при систолно и диастолно кръвно налягане. Риши е лекар по детски инфекциозни заболявания и работи в Кан Академия. Създадено от Риши Десай.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Да поговорим за хипертонията. Записвам тук – хипертония. Хипертония означава високо кръвно налягане. Категоризираме я в различни групи. Да използваме като пример моето кръвно налягане – 115 на 75. Ще направя една диаграма, където на едната ос е кръвното налягане, и на другата ос е времето.. Казах, че моето кръвно налягане е с горна граница 115. Това е систолично кръвно налягане. Казах и, че най-ниската точка за мен е 75. Това е моето диастолично кръвно налягане. Всеки е с различно кръвно налягане. Нека го организираме в групи. Да разберем коя група къде отива. За да направя това, ще нарисувам няколко номерирани линии. Да си представим, че тук в кафяво, записвам систоличното си кръвно налягане от тази страна. Ще запиша диастоличното от другата страна. Ще запиша диастоличното ето тук. Ще ги сложа едно до друго и ще ги направя с една големина. Да кажем, че това е наистина високо кръвно налягане, то би било около 200. Всичко това е в милиметри живачен стълб. 200 милиметра живачен стълб. Най-отдолу ще е 0. Ще ги направя еднакви. Това означава, че тук горе ще е около 100. Да кажем, че това е 120. Това е около 140. Може би това е 160. А това е 180. Ще направя същото тук. Това е около 100, но този път ще тръгна наобратно. Това е около 80, това е 60, 40, 20. Схвана идеята. Записах систоличните числа по-високи, отколкото диастоличните, понеже знаем, че систоличното налягане винаги ще е по-високо от диастоличното. Затова ги разделих. Можеш да си представиш, че тези числа се покачват, а тези спадат. Да кажем, че моето налягане е 115. Това е систоличното ми налягане. Къде се вписва това? На тази линия, 115 ще е ето тук. Всичко под 120 е всъщност в зелената зона. Да кажем, че систоличното ми налягане е 97 или 103, това би било в зелената зона. Имам предвид, че не бих имал хипертония. Нямам хипертония. Това е безопасна зона за кръвното ти налягане, що се отнася до хипертония. Знаем, че диастоличното налягане е ниската стойност на кръвното налягане. Тези числа ще са по-ниски. Всичко под 80 се смята за безопасната зелена зона. Да уточня, не казвам, че кръвно налягане 5 ще е добре. Имам предвид, че не е хипертония. Не е високо кръвно налягане. Тук е разликата от това да имаш ниско кръвно налягане. Засега, това е зелената зона що се отнася до високо кръвно налягане. Да кажем, че систоличното налягане е малко по-високо. Да кажем, че е между 120 и 140. Тогава съм в жълтата зона. Жълтата зона означава, че нямам хипертония, но нещата се развиват нататък. Доста близо съм, това е пре-хипертония От другата страна, от диастоличната страна, използваме 90 като граница. Записвам 90. Всичко между 80 и 90 е в тази жълта зона. Това е зоната на прехипертония. Това е прехипертония. Все още не сме там. Що се отнася до високо кръвно налягане, ако си над 140, тогава имаш хипертония. Тази зона тук, 140 до 160, се смята за първа степен хипертония. А между 90 и 100 за диастолично е първа степен. Ако имаш нещо над 160 за систолично кръвно налягане, това означава дори и над 200, например 201 – това е втора степен. Колкото по-високо е кръвното ти, толкова по-висока е степента. Същото важи и за тази страна. Ако имаш наистина високо диастолично кръвно налягане, доста над 100, тогава имаш степен 2 хипертония. Всичко до тук е степен 2. Ще дам няколко бързи примера. Ще ги направя в жълто. Ако имаш 145 за систолично и 87 за диастолично. 145 е тук, а 87 – ще го направя в същия цвят. 145 е тук, а 87 е тук. Систоличното ти налягане е хипертония степен 1, а диастоличното е прехипертония. Ако си в различни степени за диастолично и систолично, правилото е че важи по-високата степен. В този случай, по-високата е степен първа. Този човек е в степен първа на хипертония. Още един пример. В друг цвят. Този пример ще е в червено. Ако имаш 126 на 101, тогава 126 е ето тук. А 101 е точно над 10, ето тук. Този човек е в прехипертония, ако се погледне систоличната стойност. Но всъщност е в степен две хипертония, ако се гледа диастоличната стойност. Затова той ще е в степен две, защото правилото е, че важи по-високата степен. Така се определя в кой стадий на хипертония е пациентът.