If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Сепсис: Синдром на системния възпалителен отговор (SIRS) към синдром на мултиорганна дисфункция (MODS)

Създадено от Иън Манарино.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Когато чуеш думата сепсис или септичен, може да мислиш за яма. Това ми хрумва на мен – септична яма. Не като да имаш яма в тялото, а по-скоро имаш инфекция или нещо, което причинява възпаление в кръвообращението. Кръвта ти обикновено е чиста и няма инфекциозен материал, но при септичния шок това е проблемът. Това причинява септичен шок. Септичен шок е... шок – намалено оросяване на тъканите, намалена доставка на кислород на тъканите и ниско кръвно налягане, хипотензия, което е причинено от някакъв вид инфекция или възпаление. Септичният шок е част от по-голяма категория, позната като сепсис, и ще навляза в подробности, за да можеш да разбереш категоризацията на септичния шок. Сепсисът е всъщност спектър. Започваш с по-леки симптоми и прогресираш към по-тежки симптоми, а в най-тежкия край на спектъра е септичният шок. Нека започнем. Първата категория, която влиза в картинката на сепсиса, е позната като SIRS, а това означава синдром на системния възпалителен отговор. Самото име, системен възпалителен отговор, предполага, че това е в отговор на нещо, което е възпалително. Това е в името – възпалителен отговор, но не означава задължително, че има инфекция. За да отговаря на критериите за SIRS, пациентът трябва да има два или повече от следните четири признака или симптома. Първо, температура над 38 градуса по Целзий, това е 100,5 градуса по Фаренхайт, или температура под 36 градуса по Целзий, което е 96,8 градуса по Фаренхайт. За да ти дам представа какво е нормално, нормалната телесна температура е 37 градуса по Целзий или 98,7 градуса по Фаренхайт, така че толкова ще има пациентът, ако има нормална температура. Част от критерия за SIRS е треска или ниска телесна температура. Следващият критерий е сърдечна честота над 90. Нормално, когато става дума за увеличена сърдечна честота – тахикардия, което е учестено сърцебиене, това се смята за над 100, но за SIRS критерият е само над 90. След това – дихателна честота над 20 или РаСО2, парциалното налягане на въглеродния диоксид в тялото, е по-малко от 32. Всяко от тези ще удовлетвори един критерий. Дотук имаме температура, сърдечна честота и дихателна честота, ускорено дишане, като три критерии на SIRS, синдром на системния възпалителен отговор. Набързо, РаСО2 обикновено е 40. По-малко от 32 е понеже дишаш учестено, така че изхвърляш въглероден диоксид и, разбира се, нормална дихателна честота е около 12 до 15. Последният критерий за SIRS е белите кръвни телца – ако количеството е над 12 000 или по-малко от 4000, това отговаря на критерия за SIRS. Представи си това така – или тялото ти отговаря подходящо и увеличава количеството бели кръвни телца, имунните клетки в тялото, или, по-опасно, независимо какъв е инфекциозният агент, дали бактерия, или вирус, той печели битката и има по-малко налични бели кръвни телца. Също така, ако видиш повече от 10% пръчковидни гранулоцити, това също може да удовлетвори критерия. Тези клетки са млади имунни кръвни телца, значи имаш много бели кръвни телца, които трябва да бъдат произведени бързо, така че тялото опитва бързо да създаде бели кръвни телца, но вместо това има само тези млади, незрели гранулоцити и ги освобождава, понеже е по-добре да има нещо, което може да води тази война срещу инфекцията, която върлува в кръвта. Помни, това са приблизителни клинични насоки, които могат да предположат широкоразпространено възпаление. Ако отидеш да бягаш, вече изпълняваш две от тези четири критерии. Сърдечната ти честота ще е покачена и дихателната честота ще е покачена. Затова дръж клиничната картина в ума си, когато мислиш за критериите за SIRS. След това в спектъра е категорията сепсис. Сепсисът е просто SIRS, синдром на системния възпалителен отговор, с потвърдена инфекция. Сепсисът се смята за по-тежък, ако пациентът показва симптоми на органни проблеми, органно увреждане или органна дисфункция. Например пациент, който диша учестено и има трудности с дишането, може да има увредена белодробна тъкан, или пациент с тежка стомашна болка може да има перфорация на червата или чревни проблеми. Или може би пациент с недостатъчно произвеждане на урина може да има увреждане на бъбреците. За да определиш тежестта на сепсиса, търсиш органно увреждане. Септичният шок е следващата стъпка – той е сепсис плюс хипотония, която не отминава. Под "не отминава" имам предвид, че лекарят дава течности, но хипотонията не отминава. Искам да направя едно уточнение. Адекватното захранване с течности е 30 милилитра на килограм. Тоест, взимаш предвид теглото на пациента. Например на пациент, който тежи 50 килограма ще дадеш 1500 милилитра колкото се може по-бързо. И ако кръвното налягане не се покачи с това вливане на течности, тогава пациентът е в шок. Последно, на най-тежкия край на сепсиса, на спектъра на сепсиса, е полиорганна недостатъчност. Това означава синдром на полиорганната недостатъчност. Синдром на полиорганната недостатъчност има когато пациент има тежък септичен шок с органна недостатъчност. И знам, че казах, че на по-тежкия край на сепсиса ще има органна дисфункция. Ще имаш трудности с дишането, стомашночревна исхемия, намалена оксигенация на червата, водеща до стомашночревни перфорации, може би също и бъбречно увреждане, водещо до намалено уриниране. Но много пъти при тежкия сепсис тази органна дисфункция може да се възстанови. Полиорганната недостатъчност е отвъд точката на възможно възстановяване. И, също, при синдрома на полиорганната недостатъчност черният дроб започва да се уврежда, и ако това се случи, той не може да изчисти токсините от тялото. Инфекциозният материал, бактериите или каквато инфекция има в кръвта, не може ефективно да бъде изчистена от черния дроб и тялото напълно изключва. Стремежът е сепсисът да се хване колкото е възможно по-рано, за да не прогресира към по-тежкия септичен шок или синдром на полиорганната недостатъчност, когато всички органи започват да се изключват.