If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:4:32

Видео транскрипция

Знаем, че главният мозък основно се снабдява от предната церебрална артерия, средната церебрална артерия и задната церебрална артерия. Нека нарисуваме повърхността на мозъка тук, нека нарисуваме зоните на снабдяване, васкуларната област. Нека те ориентирам, това е страничният изглед на мозъка, гледаща директно отстрани. А това е само едната половина на мозъка. Ние отрязахме едната половина на мозъка. Гледаме останалата половина. От тази страна. Казахме, че предната церебрална артерия минава между тези лобове, предната церебрална артерия е тук, тя ще захранват вътрешните части на тези лобове. Предната церебрална артерия ще захранва с кръв вътрешната част на средната част на фронталния лоб, както и част от външната част. Нещо като излишъка от кръвта, захранваща средната част на фронталния л Средната церебрална артерия отговаря за голяма част от латералната част на мозъка. Външната част на мозъка. Тя отговаря за по-голямата латерална част от фронталния лоб и я захранва с кръв. Захранва много от латералните части на париеталния лоб. Захранва малка част от тилния лоб, а и захранва голяма част от темпоралния лоб, изцяло латерално. Не можеш да видиш много от захранването на средната церебрална артерия на вътрешната част, средната част от мозъка, но можеш да видиш малко, над ръба на този темпорален лоб, можеш да видиш малко точно тук. Задната церебрална артерия. Задната церебрална артерия захранва останалата част от латералните области на главния мозък. Част от париеталния лоб, по-голямата част от тилния лоб, както и голяма част от темпоралния лоб. Това е тилният лоб от външната и вътрешната страна, както и тази част от темпоралния лоб във вътрешността и отвън. Това е основното кръвоснабдяване на главния мозък, нека видим кръвообращението на малкия мозък. Те направим церебралните артерии в различни цветове, малко лилаво тук, лилаво и розово. Главните артерии на малкия мозък са висшата церебеларна, която рисувам в лилаво тук, висшата церебеларна. Те излизат от базиларната артерия и се извъртат назад, за да достигнат малкия мозък. Трудно е да се видят на предния изглед, но са там. Следващата е предната долна церебеларна артерия, рисувам я в по-тъмно лилаво тук, тя излиза от базиларната артерия. Може да се види колко е важна базиларната артерия. Последно, това е задната долна церебеларна. Тя излиза от вертебралната артерия и захранва долната част на малкия мозък. Трудно е да се види на изгледа отпред, така че няма да я рисувам там. Това са трите основни артерии на малкия мозък. Когато се групират така е по-лесно да се разберат. Накрая имаме мозъчния ствол. Ще използвам зелено за цветовата схема на артериите на мозъчния ствол. При мозъчния ствол имаме тези разклонения, излизащи от базиларната артерия, наречени клонове понтинна. Като група ще ги разгледаме като клонове понтинна. Те се наричат така, защото захранват главно частта от мозъчния ствол, наречена ПОНС (PONS). Ето ги тук на предния изглед. Последно, имаме външната предната спинална артерия. Предната спинална артерия преминава между, свързана е с двете вертебрални артерии и продължава надолу по гръбначния мозък, предната част на гръбначния мозък. Оттам идва и името - предна спинална артерия. Предната спинална артерия, въпреки че се нарича спинална, все пак захранва част от мозъчния ствол. Всички тези са главните кръвоносни съдове на мозъка.