If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:8:22

Видео транскрипция

Има два главни вида инсулт. Исхемичен инсулт, при който мозъчната тъкан умира, защото не получава достатъчно кръв и, следователно, не получава достатъчно кислород, за да остане жива. Това често е причинено от някакъв вид обструкция на кръвоносен съд. Хеморагичен инсулт се получава, ако някой кръвоносен съд в мозъка избухне. Нито един от двата вида е добър, понеже и двата причиняват смърт на мозъчна тъкан. В това видео ще разгледаме исхемичните инсулти, които съставят около 75% от всички инсулти. Нека те ориентирам какво е това тук. Това е мозъкът, погледнат отдолу нагоре, за да могат добре да се видят всички кръвоносни съдове, които идват от под мозъка и го захранват с кръв. Има три главни причини за исхемичен инсулт и ще преминем през тях една по една. Първо, ще говорим за емболизъм или емболична причина за инсулт. Нека доведа моето човече тук, за да ни помогне с визуализацията. Гледаме отдолу. Емболизъм е вид пътуваща маса в кръвообращението. Най-често това е малък кръвен съсирек. При емболичен инсулт този малък кръвен съсирек ще премине до една от церебралните артерии и ще заседне, и ще прекъсне кръвоснабдяването до тази област. Да кажем, че заседне някъде тук. Преминал е през вътрешната каротидна артерия и е заседнал тук, в средната церебрална артерия. Части от мозъка, захранвани от СЦА, средната церебрална артерия, ще започнат да умират. Откъде идва този съсирек? Те често идват от сърцето. Знам, че това звучи като от песен на Boyz II Men. Но в сърцето буквално може да се оформят съсиреци. Или в клапите, или в стените обикновено на лявото предсърдие или лявата камера, после се отделят от стените на сърцето и достигат до мозъка, и тогава засядат там, както виждаш тук. Откъде другаде идват тези емболизми? Може да има натрупване на холестерол в една от каротидните артерии или в базиларната артерия като част от процес, наречен атеросклероза. От тези колекции на холестерол, който се е натрупал, малки парчета холестерол могат да се отделят. Точно както видяхме преди, те могат да достигнат мозъка и да заседнат там. Това малко парче холестерол е заседнало в една от предните церебрални артерии. То ще наруши кръвоснабдяването на тази предна церебрална артерия. Това ще доведе до смърт на мозъчна тъкан от тази страна. Запомни, че предната церебрална артерия захранва с кръв по-голямата област от средните части на мозъка. Това е първият основен вид исхемичен инсулт - причинен от емболизъм. Друг основен вид исхемичен инсулт е наречен тромботичен инсулт. Как се получава той? Прилича на емболичния удар по това, че някой кръвоносен съд, захранващ част от мозъка, бива напълно блокиран. Разликата е, че емболизмите се образуват извън мозъка. Докато при тромбозата, проблемът се появява в този кръвоносен съд и той бива блокиран точно тук. Нека покажа някои примери, за да изясня. Говорихме за това как тук може да се образува каротидна атеросклероза. Натрупването на мастен холестерол в стената на артерията. Нека го покажа как се случва в базиларната артерия, защото е по-лесно да се види на тази картина. Има натрупване на холестерол и това е най-честата причина за тромботичен инсулт. Евентуално, това натрупване на холестерол един вид ще се отвори. Ще се раздроби, което поражда оформянето на съсирек. Този съсирек може да стане много, много голям, както можеш да видиш на тази картина, може да стане толкова голям, че кръвта повече да не може да премине през базиларната артерия. Очевидно, така кръвта не бива пропусната да премине към церебралната циркулационна система от базиларната артерия, което много бързо ще причини инсулт. Това е пример за тромботичен инсулт. Спиране на кръвта, причинено от локален проблем в този кръвоносен съд. Всъщност, атеросклерозата често се образува тук, в средната церебрална артерия. Разбира се, възможно е и в средната церебрална артерия от другата страна. Тези вътрешни каротидни артерии продължават, докато се превърната в средните церебрални артерии и в базиларната артерия. Това са три ключови местоположения, в които се развива атеросклероза. Това е атеросклероза и обикновено се развива в по-големите артерии в мозъка. Тези, които вече посочих. Но има един подтип на тромботичните инсулти и той се случва главно в по-малките мозъчни съдове и той се нарича лакунарен инсулт. Нека погледнем този съд. Ще нарисувам няколко малки съдове. Сега ще спукаме един. Това е нашият съд. При хипертония - това е продължително високо кръвно налягане - тогава стените на тези малки кръвоносни съдове не могат да устоят на напрежението и силата, с които червените кръвни телца пътуват през тях. Защото наистина високото кръвно налягане допринася за силно напрежение и стресиране на стените на тези кръвоносни съдове. В отговор на това, кръвоносните съдове един вид се втвърдяват. Стават много по-твърди. Веднага след това, докато те стават по-твърди и по-твърди, по-малко кръв успява да премине през тях. Ако високото кръвно налягане не се лекува, те просто продължават да се втвърдяват. Можеш да си представиш, че вече съвсем малко кръв ще може да излезе от тези кръвоносни съдове, защото съвсем малко кръв може да премине през тях. Какво мислиш може да се случи на частта от мозъка, която този кръвоносен съд захранва? Няма да е много щастлива. Няма да получи много кислород и затова ще умре. Това е лакунарен инсулт, инсулт на малки съдове. В малките съдове също може да се образува атеросклероза, което до някаква степен ще ги блокира. Но хипертонията и втвърдяването на стените е главната причина на лакунарните инсулти. Последният вид исхемичен инсулт, за който искам да ти кажа, е наречен хемодинамичен инсулт. Какво означава това? Да започнем от основите. Кръвният поток през мозъка минава отвътре навън и отвън навътре. Има малко излишък, за да се подсигури снабдяването на цялата област на мозъка, че цялата получава достатъчно кръв. Но да кажем, че нещо се е случило и е намалило общия кръвен поток към мозъка. Например, ако има две големи атероми, или атеросклеротични отлагания във вътрешните каротидни артерии. Сега няма толкова много кръв. Всъщност, много малко кръв преминава в мозъка. Общото количество кръв, която достига до мозъка, ще намалее. Това ще доведе до състояние, наречено хипоперфузия. Хипо означава намален, а перфузия се отнася до това с колко кръв бива запълнен мозъка. Като резултат на всичко това все още ще има малко церебрално кръвообращение. Но не толкова много. Ще направим тези стрелки малко по-малки. Има кръвен поток от тази страна, отвън навътре, но не толкова много, защото, като цяло, по-малко кръв достига до мозъка. Поради тези два блокажа. Какво забелязваш тук? Сигурно забелязваш, че има голяма област в средата, която не получава това кръвоснабдяване от кръвообращението. Или от кръвоснабдяването отвътре-навън, или от кръвоснабдяването отвън-навътре. Тази област ще започне да умира. При хипоперфузния инсулт има класически модел, почти точно като този, който рисувам. Като резултат от това, тази област разговорно се нарича хемодинамична област. Едната област, тази половина, е обикновено снабдявана от този кръвен поток, а тази половина е обикновено снабдявана от този кръвен поток. Но когато намалим малко тези кръвни потоци, тази хемодинамична област е податлива на увреждане. В този случай този човек е развил хемодинамичен инсулт. Това са трите главни причини на исхемичен инсулт: Емболизъм, тромбоза и хемодинамичен инсулт, причинен от хипоперфузия.