If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:6:58

Видео транскрипция

Ето един кръвоносен съд – първо ще забележим, че е пълен с атеромна плака. Това е жълто-бялата субстанция. Вместо да решим, че някой е ял много мазна храна, ще се чудим как кръвта тече през това тясно място. Как кръвта минава през този тесен канал? Затова ще направим един експеримент: ще измерим кръвното няколко пъти. Да видим какво е кръвното – 90. В средата на канала е 70, а от другата страна е около 80. Ясно е: от 90 до 70, защото кръвта се движи от високо към ниско налагане; Малко странно е обаче какво става между 70 и 80. Тъй като кръвта се движи от високо към ниско налягане, а тук е от 70 към 80. Звучи нелогично, защото движението е срещу пресорния градиент. На какво се дължи това или сме направили грешка? Отговорът идва от един швейцарски математик, който извежда няколко формули за този проблем. Името му е Бернули и може би сте чували за „уравнението на Бернули“. Според това уравнение общата енергия на флуидите е равна на няколко неща: не само налягане, а налягане + кинетичната енергия. След малко ще разясня символите. Голямото P е „налягане“ – това го разбираме. Разглеждаме кръвното и се чудим защо движението е от ниско към високо налягане. Но е важно да видим и енергията на движението. Това е енергия на движението, известна още като „кинетична енергия“. Малкото „p“ означава „плътността“ на флуида – в нашия случай кръв. „V“ е „скорост“ – скоростта, с която се движи кръвта. Тук ще разгледаме колко бързо се движи тя. Третият термин в уравнението е „потенциална енергия“. Той разглежда потенциалната енергия в отношението ѝ към гравитацията. Така че „g“ е „гравитация“, малкото „p“ отново e „плътност“. И накрая „h“ е височината над земната повърхност. Ако вземем кръвта в главата, тя ще бъде по-високо над земята от тази в пръстите на краката. Заради разликата от положението в главата и съответно краката възниква потенциална енергия. Именно това имаме предвид под потенциална енергия. В нашия случай ще изтрия това и ще разберете защо. Защото приемам, че и трите са на еднаква височина. В примера ни не би трябвало да има разлика в потенциалната енергия с оглед на височината. Така че уравнението изглежда по следния начин. Ако искам да намеря отговор на проблема, е добре да използвам това уравнение. Нека наречем точките А и B. Бернули твърди, че налягането и кинетичната енергия се комбинират, за да останат еднакви постоянно. А и B имат еднаква обща енергия, така че общата енергия между двете точки остава еднаква. Така общата енергия в т. А е равна на общата енергия в т. B. Ако разсъждаваме така, лесно ще разберем какво става. Общата енергия в т. А е 70 (налягането) + 1/2 от плътността на кръвта по скоростта в т. А на квадрат. Това ще бъде равно на 80 + 1/2 от плътността на кръвта по скоростта в т. B на квадрат. Така че ако тази цифра тук е по-малка от 80, а тя е и именно тук възниква проблемът, и знаем, че общо тези двете са равни, единственото обяснение е, че тази част от израза е по-голяма от другата. Бернули е бил прав, че ако следим скоростта на кръвта при преминаване през миниатюрни канали между две точки, липсва достатъчно място. Така че когато кръвта се движи през малки пространства, скоростта ѝ ще се увеличи. Това е напълно логично, защото имаме много кръв, която трябва да премине от една точка до друга. Когато има по-малко от необходимото пространство, кръвта трябва да се движи по-бързо. При преминаването през това тясно пространство скоростта ѝ нараства. Така всичко си идва на мястото. Това се повишава много. Логично е, защото плътността не се променя. Единствената разлика е, че скоростта в т. А се повишава много. Това обяснява защо налягането е по-ниско в т. А спрямо т. B, но общата енергия в двете точки е равна.