If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Уравнение на Бернули за общата енергия

Научи как общата енергия на една течност помага да се обясни защо течностите могат да се движат от ниско налягане към високо налягане! Риши е лекар по детски инфекциозни заболявания и работи в Кан Академия. Създадено от Риши Десай.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Това е кръвоносен съд, в който веднага се забелязва наличието на атероматозна плака. Това е жълто-бялата субстанция. Но сега няма да обсъждаме какво причинява мазната храна, а ще разгледаме как протича кръвта през това стеснение. Как кръвта минава през този тесен канал? Ще направим един експеримент: ще измерим кръвното няколко пъти. Да видим какво е кръвното – тук е 90. В средата на канала е 70, а от другата страна е около 80. Ясно е: от 90 до 70, защото кръвта се движи от високо към ниско налагане; Малко странно е обаче какво става между 70 и 80. Тъй като кръвта се движи от високо към ниско налягане, а тук се променя от 70 на 80. Звучи нелогично, защото движението е срещу градиента на налягането. На какво се дължи това или сме направили грешка? Отговорът идва от един швейцарски математик, който извежда няколко формули за този проблем. Името му е Бернули и може да ти е познато „уравнението на Бернули“. Според това уравнение общата енергия на флуидите е равна на няколко неща: не само налягане, а налягане плюс кинетичната енергия. След малко ще разясня използваните символи. Голямото P е „налягане“ – това го разбираме. Разглеждаме кръвното и се чудим защо движението е в посока от ниско към високо налягане. Но е важно да видим и енергията на движението. Това е енергия на движението, известна още като „кинетична енергия“. Малкото „p“ означава „плътността“ на флуида – в нашия случай кръв. „V“ е „скорост“ – скоростта, с която се движи кръвта. Тук ще разгледаме колко бързо се движи тя. Третият член на уравнението е „потенциална енергия“. Той разглежда потенциалната енергия в отношението ѝ към гравитацията. Така че „g“ е „гравитация“, малкото „p“ отново e „плътност“ и накрая „h“ е височината над земната повърхност. Ако вземем кръвта в главата, тя е по-високо над земята от тази в пръстите на краката. Заради разликата от положението в главата и съответно краката възниква потенциална енергия. Именно това имаме предвид под потенциална енергия. В нашия случай ще изтрия това и ще разбереш защо. Защото приемам, че и трите са на еднаква височина. В примера ни не би трябвало да има разлика в потенциалната енергия с оглед на височината. Така че уравнението изглежда по следния начин. За да отговорим на въпроса, ще използваме това уравнение. Нека наречем точките А и B. Според Бернули сумата на налягането и кинетичната енергия не се променя във времето. А и B имат еднаква обща енергия, така че общата енергия в двете точки е еднаква. Така общата енергия в т. А е равна на общата енергия в т. B. Ако разсъждаваме така, лесно ще разберем какво става. Общата енергия в т. А е 70 (налягането) + 1/2 от плътността на кръвта, по скоростта в т. А на квадрат. Това е равно на 80 + 1/2 от плътността на кръвта по квадрата на скоростта в т. B. Тази стойност е по-малка от 80 и именно тук възниква проблемът – щом знаем, че тези две суми са равни, единственото обяснение е, че тази част от израза е по-голяма от другата. Бернули е бил прав, че ако следим скоростта на кръвта при преминаване през миниатюрни канали между две точки, като ето тук, между тази точка и тази точка тук, в тази млака пролука липсва достатъчно място. Така че когато кръвта се движи през малки пространства, скоростта ѝ ще се увеличи. Това е напълно логично, защото имаме много кръв, която трябва да премине от едната точка до другата. Когато има по-малко от необходимото пространство, кръвта трябва да се движи по-бързо. При преминаването през това тясно пространство скоростта ѝ нараства. Така всичко си идва на мястото. Това се повишава много. Логично е, защото плътността не се променя. Единствената разлика е, че скоростта в т. А се повишава много. Това обяснява защо налягането е по-ниско в т. А спрямо т. B, но общата енергия в двете точки е равна.