Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Кръвен поток през сърцето

Научи как кръвта преминава през сърцето и разбери разликата между системно и белодробно кръвообращение. Риши е лекар по педиатрични инфекциозни заболявания и работи в Кан Академия. Създадено от Риши Десай.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Това, което разглеждаме, е един от най-удивителните органи в човешкото тяло. Сърцето. Показани са всички кръвоносни съдове – можеш да видиш съдовете, които влизат и излизат от сърцето. По своята същност сърцето е помпа. Тази помпа е един от най-усърдно работещите органи в тялото, понеже сърцето започва да изпомпва кръв от момента, в който ембрионът е само на 8 седмици, (по-точно още в 6-ата седмица) до момента, в който настъпва смъртта. Според мен е много интересно да се разгледа сърцето в детайли, но това е много трудно осъществимо, ако го разглеждаме само отвън. Затова направих следното: нарисувах как би изглеждало сърцето отвътре. Нека ти покажа това. Ще следваме движението на кръвта, използвайки тази диаграма. Нека започнем с една малка картинка в ъгъла. Нека кажем, че имаме едно човече тук. Това е лицето му, врата, сега ще нарисувам ръцете. А в средата на гърдите се намира сърцето. Целта е да се подсигури, че кръвта от всички части на тялото, включително краката, може първо да се върне обратно в сърцето и след това да бъде изпомпена обратно към частите на тялото. Така че кръвта ще се придвижи от тази ръка насам. Същото се случва от тази страна, кръвта ще се придвижи от главата. Така че кръвта от всичките три източника – двете ръце и главата, ще се слее в една голяма вена, която води към горната част на сърцето. Отделно имаме вени, които започват от краката и се срещат в корема, като се сливат в друг отвор на сърцето. По този начин кръвта се връща обратно в сърцето. Само да отбележа – всеки път, когато спомена думата "вена", имам предвид кръв, която се придвижва към сърцето. Когато кръвта достигне сърцето и бъде изпомпена, тя напуска сърцето. Значи се отдалечава от сърцето. Това става чрез аортата. Аортата всъщност има малка дъга. Наричаме я аортна дъга. Един съд отива в ръката, друг нагоре, в тази посока, а също и в тази, като отива надолу и се разделя така. Това е опростена версия. Забелязва се някаква прилика, паралел между това как са разположени вените и артериите. Отново, всеки път, когато спомена "артерия", имам предвид кръв, която се отдалечава от сърцето. Лесен начин да запомниш това: във всяка двойка думи те започват съответно с гласна или със съгласна – Артерия – кръвта се отдалечава от сърцето; Вена – кръвта отива към сърцето. На голямата картинка се вижда, че кръвта, идваща от тук, и кръвта, идваща от тук, накрая се озовават на едно и също място. Озовават се в – може би трябва да го нарисувам – в дясното предсърдие. Това е името на кухината, в която попада кръвта. Попада в дясното предсърдие от голям кръвоносен съд, наречен горна куха вена. Това, разбира се, е вена, понеже носи кръв към сърцето. А тук долу е долна куха вена. Това са двете посоки, в които се движи кръвта. След като кръвта се намира в дясното предсърдие, тя се пренася в дясната камера. Това е дясната камера тук долу. Това е втората кухина на сърцето. Попада там през клапата. Тази клапа, както и всички останали клапи в сърцето, се грижат за това кръвта да се движи в правилната посока и да не се връща наобратно. Тази клапа се нарича трикуспидална клапа. Нарича се така, понеже има три малки платна... Затова наименованието ѝ започва с "три". Знам, че могат да се видят само две на картинката, но това е просто защото картинката не е съвършена. Пък и е трудно да се покаже, но можеш да си я представиш. Та, кръвта се придвижва в дясната камера, а какво става след това? След това се насочва в тази посока. Насочва се към този съд, след което се разделя. Но преди това преминава през още една клапа. Това тук е клапа. Нарича се белодробна клапа. Това ти подсказва къде отива кръвта след това. Белодробна клапа, значи е нещо, свързано с белите дробове. Ако това тук е левият бял дроб, а това от тази страна е десният бял дроб, тогава тези съдове – опитай се да познаеш как се наричат тези съдове – само да не объркам ляво и дясно – добре, това е лявата белодробна артерия. Позамислих се, за да съм сигурен, че разбра правилно, понеже тя се отдалечава, отнася кръвта извън сърцето. А това е дясната белодробна артерия. Това са дясната и лявата белодробни артерии. Кръвта се спуска в белите дробове, които са разположени в гръдния кош, където е и сърцето, и кръвта отива в белите дробове. И запомни, че тази кръв е синя. Защо е синя? Ами, синя е, понеже няма много кислород в нея. Така че едно от нещата, с които трябва да се снабди, е кислород. Това е едно от нещата, с които ни снабдяват белите дробове, така че ще напиша О2 за кислород. Също така е синя, понеже е пълна с въглероден диоксид, пълна с отпадъчни вещества. Понеже идва от тялото. А тялото е създало много въглероден диоксид, от който има нужда да се избави. Така че в белите дробове кръвта се освобождава от въглеродния диоксид и се обогатява на кислород. Затова на тази картинка имаме сини и червени кръвоносни съдове. Сега кръвта се връща от тук и от тук и се озовава в тази кухина. А какво е това – това е лявото предсърдие. Точно както имаме дясно предсърдие, имаме едно и отляво. След това кръвта се озовава тук – вероятно можеш да отгатнеш, че това е лявата камера. Както преди малко кръвта се придвижи от дясното предсърдие до дясната камера, сега се придвижи от лявото предсърдие до лявата камера. Като преминава през тази клапа тук – тя се нарича митрална клапа. Тя се грижи за това кръвта да не се връща обратно от лявата камера в лявото предсърдие. Подсигурява това, че кръвта се движи все напред. А ето я и последната клапа – само да намеря добро място да запиша, може би тук – тази последна клапа се нарича аортна клапа. Аортната клапа разделя лявата камера от този голям съд, за който говорихме по-рано. А това, разбира се, е аортата. Сега по аортата кръвта ще се пренесе към останалите части на тялото. Виждаш как кръвта преминава от тялото през четирите кухини на сърцето. Първо през дясното предсърдие – това е номер 1. После през лявата камера – това е номер 2. После преминава през белите дробове, а след това през лявото предсърдие – това е номер 3. И най-накрая през лявата камера. И това се случва през всеки момент от всеки ден, всеки път, когато чуеш сърцето си да бие, се извършва този процес.