If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Два кръга на кръвообращение в тялото

Научи каква е разликата между белодробно и системно кръвообращение. Риши е лекар по педиатрични инфекциозни заболявания и работи в Кан Академия. Създадено от Риши Десай.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Това, което виждаш, всъщност е един по-механичен начин, по който може да се разглежда сърцето – като съвкупност от няколко помпи и тръби, свързани към помпите. Не е лош начин да се обясни действието на сърцето. Нека разгледаме диаграмата. Знам, че изглежда малко страшно, но, когато го обясня, ще видиш, че не е толкова сложно. Нека започнем с горната част на сърцето. Дясното предсърдие – ето тук. И кръвта се придвижва надолу към дясната камера. От другата страна ще обознача и другите две части. Лявото предсърдие и лявата камера. Ще проследим кръвния поток след като напусне дясната камера. Започваме нашето пътешествие тук, в дясната камера. Какво е първото нещо, което се случва? Кръвта напуска дясната камера, минава през клапата, а след това от другата страна имаме тази част тук. Ще го нарисувам като непрекъсната тръба. Това е стволът на белодробната артерия. Кръвта се насочва към белите дробове, минавайки първо през ствола. След това тя се разделя на лява и дясна белодробни артерия. Не забравяй, те са артерии, понеже по тях кръвта излиза от сърцето. Има две белодробни артерии – лява и дясна. Затова виждаш две неща ето тук – едно тук и едно тук – които са по същество като тръби. Така че след белодробния ствол потокът се разделя в една от тези две тръби. Ще нарисувам десния и левия бял дроб тук горе. Разбира се, белите дробове не изглеждат така, така че това не е анатомически правилно. Въпреки това, както казах в началото, това не е лош начин за обяснение. Кръвта минава през белите дробове и излиза от другата страна, където са лявата и дясната белодробни вени. Искам да обърна внимание, че белодробните вени не са само две – по една за всеки дроб. Всъщност са повече. С тази рисунка искам просто да покажа, че има вени, започващи от всеки от двата дроба. Реалният брой вени може да е повече от две. По белодробните вени кръвта достига до лявото предсърдие. Така че сега сме от другата страна на сърцето. Тук ще спра за малко. До момента, като започнахме от дясната камера, минахме през белите дробове и се върнахме обратно в дясното предсърдие. Това е първият етап. Той се нарича белодробно кръвообращение. Ще го запиша тук – белодробно кръвообращение. Кръвта започва от сърцето и се връща отново в него – това е един кръг. А сърцето всъщност има два кръга на кръвообращение. Но нека разгледаме тези кръгове един по един. Вече завършихме първия кръг. Така че с помощта на малко син цвят ще отбележа бедната на кислород кръв. Изглежда ето така. Ще спра тук. Както виждаш, бедната на кислород кръв се придвижва от дясната камера през белодробния ствол по артериите и навлиза в левия и десния бял дроб. Там кръвта попада в белодробните капиляри, където се насища с кислород. След което ще излезе от другата страна в белодробните вени. Линиите са малко прекъснати, но мога да ги оцветя тук, така че белодробните вени донасят обогатена на кислород кръв до лявото предсърдие. Това, което сега е оцветено, е белодробното кръвообращение. Това е първият кръг. Нека сега продължим и разгледаме втория кръг – системното кръвообращение. Започваме от лявата камера – ето тук. Системното кръвообращение започва в лявата камера и обикаля цялото тяло. Тялото получава цялата тази кръв. Под "тяло" имам предвид много неща. Например мозъка, черния дроб, също така костите, пръстите на ръцете и краката, може да е която и да е част от тялото, за която можеш да се сетиш. И всички тези различни органи и тъкани ще се снабдят с кръв от лявата камера. Кръвта първо преминава през голям кръвоносен съд. Сега ще го именувам – този съд е аортата. Аортата е голям кръвоносен съд. Разбира се, тя се разклонява, но аз не съм показал всичките клонове на аортата. Но те са много. Кръвта достига до различните органи и тъкани, след което се връща обратно нагоре от другата страна. Накрая ще се върне в дясното предсърдие. Общо-взето, кръвта преминава през два големи кръвоносни съда. Единият е долна куха вена, а другият – горна куха вена, тоест единият е отдолу, а другият отгоре. Затова се наричат горна куха вена и долна куха вена. Това са двете главни вени, които връщат кръвта от тялото обратно в сърцето. И това е целият втори кръг, който завършва обратно в дясното предсърдие. Това е системното кръвообращение. Ще го запиша тук. Сега виждаш, че сърцето задвижва два отделни кръга на кръвообращение. За първия от тях – белодробното кръвообращение, дясната камера играе ролята на помпа. За втория кръг лявата камера играе ролята на помпа. Сега ще оцветя и втория кръг. Така кръвта се доставя на различните органи, които ще изразходват кислорода от нея, така че след това – когато тя ги напуска, е в синьо. Това показва, че кръвта е бедна на кислород. Затова тя се връща обратно в дясното предсърдие като бедна на кислород кръв. По този начин може да се обясни пътят на кръвта, задвижвана от сърцето, но от друга страна не е анатомически точно. Не се разбира къде се намират различните неща, не се разбират точно имената. Но целта е да се обясни, че сърцето изпълнява два различни кръга и къде отива кръвта от различните кръгове. Когато погледнеш диаграмата, предполагам можеш да кажеш откъде всичките различни тъкани се снабдяват с кръв. По същество, звучи сякаш всичко се снабдява с богатата на кислород кръв, идваща от лявата камера. Но някои тъкани винаги затрудняват хората. Затова смятам да разгледаме няколко тъкани, за които според мен често има въпроси. Е, не са точно тъкани, но определено са вид клетки. Един от тях са червените кръвни телца (клетки). Понякога хората се чудят, ако червените кръвни телца пренасят кислород до частите на тялото, как те самите се снабдяват с кислород. Дали използват част от кислорода, който пренасят? За да отговоря на този въпрос, първо ще припомня, че червената кръвна клетка изглежда малко като това в напречно сечение. Тя няма митохондрии. Няма митохондрии, спомни си – митохондриите са тези мънички органели вътре в клетките, които изразходват кислород. Червената кръвна клетка няма митохондрии, така че не използва кислород. Тези клетки не използват кислород. Наричаме ги клетки и наистина са клетки в определен смисъл на думата, но тези клетки нямат митохондрии, а също така нямат и ядро. Те са наистина невероятни по строеж клетки, които са създадени изцяло, за да пренасят кислород из тялото, понеже те са всъщност като торбички с хемоглобин. Така че запомни: червените кръвни клетки не се нуждаят от кислород, те просто го разнасят наоколо. Друг орган или тъкан, която обърква хората, е сърцето. Сърцето изпомпва всичката тази кръв, но откъде се снабдява то самото с кислород – от белодробното кръвообращение или от системното кръвообращение? В този случай краткият отговор е: от системното кръвообращение. Това е бързият отговор. Нека ти покажа откъде всъщност идват тези кръвоносни съдове. Те се наричат коронарни кръвоносни съдове. Коронарни артерии и вени. Тези коронарни съдове започват от тази част на аортата. Те започват съвсем от началото на аортата и са нейните първи клонове. Така че първият клон на аортата обслужва сърцето. Сърцето е първият орган, който получава кръв от системното кръвообращение. След това вените се вливат директно в дясното предсърдие. Така че ето тук има едно местенце, където се изпраща кръвта. Така – кръвта от предсърдието идва от аортата, а от страната с вените кръвта даже не минава през горната или долната кухи вени. Малко известен факт е, че тя отива директно в дясното предсърдие. И накрая, малко по-трудно – белите дробове. Откъде белите дробове се снабдяват с кислород? Както казах, това е малко по-трудно и го запазих за последно, понеже има кръвоносни съдове – отново, не се тревожи много за анатомията и точното местоположение – но започвайки от системното кръвообращение има кръвоносен съд, който достига до десния бял дроб – нещо такова. Освен това има още един кръвоносен съд, който достига до левия бял дроб. Така че имаме няколко артерии, които се разделят от аортата и които са също част от системното кръвообращение. Това са така наречените бронхиални артерии. Тези бронхиални артерии пренасят обогатена на кислород кръв. Това са бронхиалните артерии. Може би си мислиш, че това не беше чак толкова трудно. Казах бронхиални кръвоносни съдове, понеже сред тях има много вени. Всъщност ще нарисувам и вените, за да е по-нагледно. Тези вени идват, разбира се, от десния бял дроб и свършват тук някъде. Не се вижда много добре синьо върху синьо, но те свършват тук. Има и още една вена, започваща от другия бял дроб, която се движи паралелно на предната и отново завършва във вените. Кръвта не отива директно в горната или долната куха вена. Просто исках да покажа, че отива във венозната част на системното кръвообращение. И ако беше само това, всичко щеше да е много просто. Но белите дробове са интересни, понеже има много смесване. Има белодробни артерии, пренасящи кръв. Има бронхиални артерии, пренасящи кръв. И тази кръв се смесва. Има и капилярни съдове, и кръв, която е от двете места – кръвта от белодробното и системното кръвообращение се смесва. И от другата страна, където вените носят кръвта обратно към сърцето, оказва се, че кръвта всъщност отива в тази посока, към белодробните вени. Така че ако бронхиалните артерии носят кръвта тук, бронхиалните артерии носят кръвта до дробовете, много от тази кръв накрая попада в белодробното кръвообращение. Интересно е, че голяма част от кръвта не отива директно в системното кръвообращение. Това е сложното нещо, за което трябва да се внимава. Така че белите дробове наистина се снабдяват с кръв от системното кръвообращение, но те още смесват тази кръв с кръвта от белодробното кръвообращение. Ще говорим за това повече в друго видео. Не искам да те оставям с впечатлението, че това е много трудно. Просто исках да си наясно, че в белите дробове настъпва смесване на кръвта от белодробното и системното кръвообращение. Затова белите дробове са уникални по рода си органи.