If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:10:34

Видео транскрипция

Искам сега да разгледаме майката и плода във връзка с потока на кислорода и да проследим общото количество кислород, което отива от майката към плода. За да направим това, нека освежим паметта си, що се отнася до това откъде идва кислородът, както и къде ще отиде. И, спомни си, зародишът има две пъпни артерии. Тези пъпни артерии излизат от разклонения на вътрешните илиачни артерии. И тези пъпни артерии преминават през пъпната връв. Това тук долу е пъпната връв. Те започват да се разклоняват, артериите се разклоняват. Ще начертая няколко разклонения тук – ето едно, тук долу. Те се разклоняват в тази голяма "плочка". Наричаме това хорионна плочка. Това е хорионната плочка. Ще оставя малък отвор тук. От другата страна на хорионната плочка има "басейн" от кръв. Това е басейн от кръв, който е образуван от майката. Майката има малки артерии, които са насочени към този басейн. Нека начертаем няколко артерии. И те се отварят в този басейн от кръв, и освобождават кръвта. И от другата страна имаш и вени. Когато казах другата страна, имах предвид точно тук, тук имаш вени, които отвеждат кръвта. За разлика от повечето ситуации, в които мислиш за затворена верига, тук имаш вени и артерии, които се "включват" в това място. От другата страна на това е маточната стена. Всички тези съдове преминават през тази стена. Но това е много мускулеста стена. Спомни си, тази мускулеста стена е много важна по време на раждането, понеже майката я използва, за да избута бебето навън. Това тук е силен мускул, имаме мускулни влакна. Това е структурата на плацентата. Имаме кръв, навлизаща в този басейн, и кръв, която излиза. И от другата страна, понеже има толкова много кръв, хорионната плочка има малки издължения, които излизат от нея и се потапят в това изобилие от кръв. Зад тези издължения, или в тях, има кръвоносни съдове. Малките капиляри навлизат в тях. Тези малки капиляри на плода поемат кислород, идват, събират и се връщат в пъпната връв. Цялата тази наситена на кислород кръв отива в един голям кръвоносен съд. Това е потокът на кръвта. Тук долу имаме пъпната вена. Това е пътят, по който кръвта преминава. И от тази страна, от страна на майката, имаме маточни артерии и маточни вени. Това е майчината половина на тази плацента. Искам да разгледам тези съдове един по един и да помисля колко кислород има. Кислородът идва или в разтворен вид, наричаме го парциално налягане на кислорода, или ще е свързан с хемоглобин. Само две възможности има. И същите два варианта се отнасят и за плода. Ще ги запиша тук. Кислородът е или свързан с хемоглобина, или разтворен. Когато е свързан с хемоглобин, наричаме това HbO2. Когато е разтворен, мерните единици, нека ги запиша, измерваме го в милиметри живачен стълб. Милиметри живачен стълб. Какви са числата, които са изчислени за разтворения кислород в маточната артерия? Обикновено считаме, че артериите имат около 100 милиметра живачен стълб кислород. Това е приблизително изчисление. И за хемоглобина, в тази точка, около 98% от него е свързан с кислород, с това голямо количество разтворен в кръвта кислород. Във вената числото е около 40, а процентът, който е свързан с хемоглобин, е около 75%. Това са приблизителни числа, приблизително изчислените числа от страната на майката. От страната на бебето имаме много по-ниски числа. В пъпните артерии разтвореният кислород е изчислен на около 18. И само около 45% от хемоглобина е свързан с кислород. От страната на пъпната вена е около 28, малко повече, а 70% е свързан с хемоглобина. Това са приблизителни изчисления. Въпросът е дали количеството кислород, общото количество кислород, което е изгубено от майката, е приблизително същото като общото количество кислород, което е получено от бебето. Съдържанието, което преминава от майката към бебето, еднакво ли е, или губим част от него в системата? Бихме очаквали тези двете да са еднакви, нали така? Количеството, отдадено от майката, трябва да е същото като количеството, получено от плода. Да видим дали това е вярно. Нека ти покажа малка графика, която начертах предварително. Тази малка графика е базирана на същите стойности, които току-що ти показах. И ще покажа тези стойности. Оста х тук долу представлява количество кислород в мм живачен стълб, или милиметри живачен стълб за парциалното налягане на кислорода. И тук долу имаме около 18, а тук имаме около 28, да кажем толкова. И това е около 40, а тук имаме около 100. Това са стойностите на оста х, що се отнася до количеството разтворен кислород. И на оста у имаме съдържание на кислород. Това не е сатурация на кислород, а е общото количество кислород, включително количеството, което е разтворено, плюс количеството, което е свързано с хемоглобина. Тази първа розова линия тук е пъпната вена. Тази розовата тук долу. А тази светлосинята, това е пъпната артерия. И това е за плода. А от страната на майката, тази червената, от тази страна, трудно е да видиш, понеже изглеждат еднакви в тази точка. Това е маточната артерия. И от тази страна, тази тъмно синята, това е маточната вена. Имаме две криви за зародиша и две криви за майката. Исках да ти покажа, че трябва да помним, че има две линии, понеже пъпната артерия има по-високо съдържание на въглероден диоксид и по-ниско рН. И когато кажа по-ниско рН, помни, това също означава по-висок брой протони. Просто помни това. За маточната вена е същото нещо. Маточната вена има по-високо количество СО2, както и по-ниско рН, следователно, по-висок брой протони. Ще поставя скоби, за да покажа, че е концентрация. Това е разликата между тези две криви. Това се нарича ефект на Вериго-Бор. Ефектът на Вериго-Бор се проявява, когато въглеродният диоксид и протоните накарат кислорода да "падне" от хемоглобина, или да не се свързва толкова добре с хемоглобина. Тук има два момента. Виждаш, че кривата на плода е изтеглена наляво. Това е така, защото плодът има хемоглобин F (fetus на англ.), а хемоглобин F е много по-различен от хемоглобин А на майката. Той се свързва с кислорода, F свързва по-силно кислорода, което е причината цялата крива да бъде изтеглена наляво. Другата голяма разлика е, че тези криви за плода са много по-високи от кривите за майката. Това означава, че като цяло има по-голямо съдържание на кислород. И това е така, понеже плодът има по-висок хематокрит. Помни, бебето има, може би, около 55% хематокрит, а майката може да има около 35%. Има много по-висок хематокрит, което означава, че има повече хемоглобин във всички тези червени кръвни телца. И ако има повече хемоглобин, помни, това е един от факторите, които използваме в уравнението за изчисляване на съдържанието на кислород. Това е причината кривата да е толкова по-висока. Основното нещо, което искам да ти покажа тук, е, че кислородът, който бива предаден от майката – от това, което е в маточната артерия, до това, което е в маточната вена – това е общото съдържание, което е изгубено. Преминавайки от тук до тук, това е равно на количеството, което бебето получава. Това, което бебето получава от тази страна, е това, което е в пъпната артерия. Това е началната точка. Крайната точка е това, което е в пъпната вена. Това е увеличението в кислорода на бебето, тоест това е получен кислород. Можеш да видиш, че изгубеният кислород е равен приблизително на получения кислород. Въз основа на чертежа ми, ако съм го направил правилно, трябва да е така. Получаването и загубата са равни. Сега, последно, говорихме за ефекта на Вериго-Бор. Запомни, когато кислородът е на кривата на пъпната артерия, той ще остане на тази крива до момента, в който тя започне да губи въглероден диоксид. И след като започнеш да губиш въглероден диоксид, преобръщаш тази крива в тази крива. Помни, това вертикално разстояние, наричаме това вертикално разстояние ефект на Вериго-Бор. Този ефект на Вериго-Бор се случва вътре в хориона. Това е ефектът на Вериго-Бор от страната на плода. От страната на майката, в този басейн кръв, има подобен ефект, нивата на въглероден диоксид бавно растат. И кривата за кислорода преминава към тази друга крива. Там нивата ни на въглероден диоксид са по-високи. И това е ефектът на Вериго-Бор от страната на майката. От страната на зародиша и от страната на майката се проявява ефект на Вериго-Бор. И понеже това се случва в плацентата, наричаме това двоен ефект на Вериго-Бор. Това е едната част, а това е другата част. Ако чуеш терминът двоен ефект на Вериго-Бор, това означава той. Идеята, че имаш четири криви, както начертах тук, в плацентата едновременно. И това са два ефекта на Вериго-Бор, които са доста различни един от друг.