If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преминаването на деполяризационната вълна през сърцето

Придобий ясна представа за това какво означава „вълна на деполяризация“ и как тя се предава от клетка на клетка през цялото сърце. Риши е лекар по детски инфекциозни заболявания и работи в Кан Академия. Създадено от Риши Десай.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Ще направя скица на човешкото сърце. Съвсем схематично – и това е, да кажем, разделено наполовина. Отново ще го разделя наполовина, понеже знаем, че сърцето има четири кухини. Кръвта навлиза в дясното предсърдие, слиза надолу към дясната камера, а после отива към белите дробове, връща се в лявото предсърдие и лявата камера, а после излиза към тялото. Това е потокът на кръвта. Знаем, че сърцето е помпа, съкращава се по координиран начин. Сигналът за съкращение започва от ето тук. В дясното предсърдие, ако увеличиш и разгледаш внимателно, ще видиш група клетки. Наричаме тези клетки SA възел. Този SA възел е просто група клетки. Той изпраща сигнал много бързо след като започне вълната на деполяризация, изпраща сигнал към лявото предсърдие, през това, което наричаме сноп на Бахман. Това е просто име за тази "лента" тъкан. Снопът на Бахман е просто малка "лента" тъкан, която е насочена към лявото предсърдие. Има още няколко ленти, които са насочени насам към този възел тъкан, към втори възел клетки. Тези клетки са наречени интер – което означава "между" – интернодални пътища. Имаш тези три интернодални пътища, които пренасят вълната на деполяризация към атриовентрикуларния възел. Имаме основна схема, или картина на това как електрическият сигнал се изпраща през сърцето. Ако това са магистралите, помни, че има също сигнал, който се изпраща през самия мускул. Това всичко е в стената на мускула. Ако увеличиш това, ще видиш, че тези пътища се намират между мускулни клетки. Навсякъде тук има сърдечни мускулни клетки. Тези мускулни клетки също получават сигнала. През тях преминава сигнал. Ще покажа това с жълта стрелка. Сигналът се движи насам и преминава през всяка електропроводна тъкан. Но сигналът се движи и насам. Сигналът се движи и през самия мускул. Напуска SA възела и отива към мускула. Виждаш как има сигнал, който отива към мускула, но също има сигнал през тези сини линии, които представляват възбудно-проводна тъкан. Ключовото нещо тук е, че този сигнал, че вълната на деполяризация през възбудно-проводната тъкан, е много по-бърза. Това е логично, понеже, ако се движеше бавно, или ако се движеше със същата скорост както през мускула, тогава защо ще ти е това? Нямаше да ти трябва. Можеше да имаш само мускул. Фактът, че сигналът може да бъде изпратен много по-бързо през тези сини ленти, и затова използвам аналогията с магистралата, това е причината да ги има. Искаме сигналът бързо да стигне до лявата страна, така че лявото и дясното предсърдие да се съкратят заедно. Искаме сигналът да стигне бързо до AV възела. Това е цялостният изглед, но нека сега увеличим. Нарисувах това по-рано. Можеш да видиш точно какво може да представлява това. В синьо е SA възела, а това е снопът на Бахман. Това са клетките, които ще занесат сигнала до другото предсърдие. Сноп на Бахман. Имаш тези интернодални пътища. Интернодални пътища, които ще отнесат съобщението към AV възела. Това е груба диаграма. Отвън имаш сърдечен мускул. Всички мускулни клетки са тук. Двете неща, които трябва да забележиш веднага, са, първо, ако погледнеш тук, това са цепковидните свързвания. Можеш да видиш, че начертах цепковидните контакти навсякъде в тази диаграма. Можеш да видиш малки отвори и свързвания между клетките, което означава, че йоните, които са в една клетка, започват да протичат в следващата клетка. Ако имаш няколко положителни йона в една клетка, те ще навлязат в следващата клетка и ще я направят по-малко отрицателна. Това е много важно за деполяризацията. Начинът, по който ще покажа деполяризацията, е, че всички тези клетки имат отрицателен знак. Тези отрицателни знаци представляват мембранния потенциал. Например знаем, че отрицателният знак в тази мускулна клетка вероятно представлява около -90 миливолта, защото толкова обичайно "искат" клетките. Вътре тези обикновено са около -60 миливолта. Но и в двата случая са отрицателни. Ако станат положителни, наричаме това деполяризация. Ще защриховам клетката. Така ще знаеш, че точно тази клетка се е деполяризирала. Фактът, че всички тези клетки са взаимосвързани чрез тези малки цепковидни контакти, означава, че тези клетки са функционален синцитиум. Ще запиша това тук: функционален синцитиум. Синцитиум е странна дума. Функционален синцитиум – това означава, че тези клетки са механично, химично и електрически свързани помежду си, Това започва да наподобява една огромна мускулна клетка. Но те не са една клетка, понеже имат собствени ядра и по други начини се държат като отделни клетки, но фактът, че имат тези малки връзки, им позволява по определени начини да действат като една гигантска единица. Затова, когато погледнеш едно сърце, то бие като едно, защото всичко това е толкова добре координирано. Нека се фокусираме върху вълната на деполяризация. Цялата идея на това е да ти покажа, че – ще направя малко място – как се случва вълната на деполяризация. Ще запиша това отгоре. Вълна на деполяризация. Ще видим как преминава. Вълна на деполяризация. Вълна... Да кажем, че една от клетките на SA възела реши да се деполяризира, като знаем, че те могат автоматично да се деполяризират, когато искат. Да кажем, че тази клетка тук се деполяризира. Това е първата клетка, която се деполяризира. Ще защриховам клетките, които се деполяризират. Знаем, че това означава, че преминават от отрицателни към положителни. Ако тази клетка се деполяризира, какво ще се случи след това? Тези положителни йони, по-точно, калцият, ще проникнат в съседните клетки през тези цепковидни контакти. Тези клетки, ако вече имат потенциал -60, той ще започне да се покачва. Мембранният им потенциал ще започне да се повишава, докато положителните йони навлизат. В някакъв момент те ще стигнат прага си за подаване на сигнал, ще подадат сигнал и ще станат деполяризирани. Когато казвам, че подават сигнал, имам предвид, че стават деполяризирани. Те ще станат деполяризирани, понеже стигат прага си и стават деполяризирани. После имат положителни йони. Отново, деполяризация означава, че имаш много положителни йони, плуващи си вътре. Ще има положителни йони, които протичат в съседните клетки. И сега повече клетки ще усетят ефектите от това, че има деполяризационна вълна. Сега тези клетки ще изпратят сигнали, а клетките на SA възела са фантастични в провеждането на тази вълна. Тази деполяризационна вълна е за провеждането от собствената им клетка към съседна клетка. Те го правят много бързо. Сега повече клетки стават деполяризирани. Ще спра за малко и ще ти покажа какво се случва след малко. Скоро може да получиш нещо такова, при което повече клетки на SA възела са се деполяризирали, имаш също няколко миоцита, които са се деполяризирали. Показах ти четири от миоцитите, които са се деполяризирали. Можеш да видиш отново, че сигналът определено преминава в миоцитите, но след това миоцитите не разпространяват вълната толкова бързо, колкото възбудно-проводните клетки. Ще видиш тази разлика, когато ускоря това още веднъж. Ще видиш как сигналът определено продължава да се движи през възбудно-проводната система, но миоцитите не са толкова бързи и вълната тук не се движи толкова бързо. Нека ускоря това още веднъж. Сега се движи още по-надалеч и можеш да видиш, че сигналът се движи по възбудно-проводния път. Но все още не виждаш миоцитите да разпространяват вълната. И като ускоря това още веднъж, ще видиш как точно може да се случи това. Така ще изглежда, ако продължим и можеш да видиш накрая, че имаме клетки тук долу – ще ги оградя в бяло – и може би дори тук горе, които получават сигнал от съседен миоцит. Определено вълните на деполяризация преминават през миоцитите. Няма съмнение в това. Но исках да ти покажа, че можеш да се придвижиш по-надалеч, като използваш тази възбудно-проводна система, насам и надолу по интернодалните пътища във всички посоки, отколкото ако разчиташ само на мускулните клетки, понеже те не провеждат толкова бързо. Вълната на деполяризация се движи във всички посоки, но в някои посоки се движи по-бързо, отколкото в други. И просто помни, че когато кажа, че йони се движат между клетките, когато става въпрос за възбудно-проводна тъкан, повечето от тези клетки ще изпратят калциеви йони към съседите си. Но след като навлезе в тези клетки, тези миоцити – например, ще го начертая в различен цвят – сега имаш калций, но също и натрий, който навлиза. Тук имаш и натрий, протичащ към тези клетки. И калцият, и натрият ще протичат между миоцитите. Докато във възбудно-проводната тъкан между клетките протича предимно калций. Положителните йони са леко различни в двата случая. Това е вълна на деполяризация и мисля, че можеш да видиш как изглежда на забавен каданс – или, извинявай – преобърнах това – на забързан каданс. Мисля, че е доста готино.