If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Размишления върху ударите на сърцето

Открий какво се случва, когато проводимостта през атриовентрикуларния възел се забави твърде много! Риши е лекар по детски инфекциозни заболявания и работи в Кан Академия. Създадено от Риши Десай.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Знам, че говорихме за различните пейсмейкърни клетки в тялото, но си помислих, че ще е забавно да преговорим това и да ти покажа интересен пример. Да започнем, като направим таблицата, която сме правили и преди. Говорихме за сърдечната честота в удари в минута, говорихме за самия сърдечен удар – продължителността на сърдечния удар – измерихме го в секунди. Спомни си, че имаше хубава зависимост между тези двете, понеже ако сърдечният удар стане по-кратък, може да имаш повече удари в минута. Тогава сърдечната честота се покачва. Това е връзка, която обяснява как сърдечната честота се увеличава и забавя. Говорихме за SA възела, AV възела и снопчето на Хис. Казахме, започвайки с SA възела, че сърдечната честота е между 60 и 90. Мисля, че избрах 90, понеже това беше удобно число за изчисления. Казахме, че сърдечният удар е около 0,66 секунди. Това е дължината на един сърдечен удар. После имаме AV възела. Ще премина набързо през това. Знам, че е преговор за теб, ако си гледал/а другото видео. Ако не си го гледал/а, тези стойности получаваме, като разделим ударите в минута на секундите. Всеки удар за AV възела трае една секунда. Накрая направихме това и за снопчето на Хис. Мисля, че използвах съкращение, като записах снопчето на Хис като ВоН. Изглежда ето така. Тези стойности са тези, които използвам да изчисля продължителността на сърдечния удар. Това трябваше да намерим. Разгледахме съществуването на забавяне. Трябва ти време импулсът да бъде предаден. Ще добавя трета колонка към нашата таблица. Тук няма забавяне, понеже SA възелът е мястото, откъдето започват нещата. Ще запазя цветовете същите. При AV възела знаем, че има малко забавяне, понеже нещата се движат доста бързо. Казахме, че ще е нещо като 0,04 секунди. Можеш да видиш, че това е доста бързо преминаване от SA възела към AV възела. Но после става още по-бързо, докато слизаш надолу към снопчето на Хис. Нужни са около 0,005 секунди. Става много, много бързо. Спомни си, че тази скорост на пренасяне е свързана със скоростта на провеждане – с това колко бързо се провежда сигналът. Наричаме това скорост на провеждане. Връзката между скоростта на провеждане и акционния потенциал е наклонът на правата във фаза 0. Помни, колкото по-стръмна е фаза 0, толкова по-бързо нещо преминава от клетка на клетка, на друга клетка. И това ни води до интересен момент – понеже в AV възела има вградено голямо забавяне, понеже провеждането е толкова бавно, трябва да запомниш, че има забавяне от 0,1 секунда. 0,1 секунди изглежда много малко време, но когато го сравниш с 0,005 секунди, понеже това е времето за преход – толкова дълго е нужно на сигнала да слезе до долу от AV възела до снопчето на Хис, тогава изведнъж това забавяне изглежда огромно в сравнение с него това изглежда много, много голяма стойност. Ще запиша преход и тук. Това е времето за движение. Забавянето е просто преминаването през самия AV възел. Това е преговор от преди. Накрая, за да направим схема, понеже обичам да скицирам, имаме SA възела тук. Имаме AV възела тук. Имаме снопчето на Хис ето тук. Ще го начертая на половината разстояние. Помни, това е посоката на потока. Опитваме се да се придвижим насам. И, отново, насам. Сега ще разгледаме нещо ново. Нека приемем за момент – това е мисловен експеримент – че вместо 0,04 секунди – сега просто ще се фокусирам върху тези двете – вместо 0,04 секунди, да кажем, че е било нужно 100 пъти по толкова. Да кажем, че поради някаква причина времето за преход отнема 100 пъти повече време. Така че това е 4 секунди. 0,04 по 100 е 4 секунди. Да кажем, че поради някаква причина са нужни 4 секунди, за да стигне сигнал от SA възела до AV възела. Какво ще означава това? Как ще изглежда това? Мисля, че ще започнеш да виждаш интересните изводи от този малък мисловен експеримент. Ако това беше така, ако бяха нужни 4 секунди от тази точка до другата – ще начертая времева ос. Това е времева ос и тя започва при 0 секунди. Да кажем, че имаш 1 секунда тук, 2 секунди, 3, 4, 5, да стигнем до 6. Това са 6 секунди. Да проследим какво се случва за 6 секунди. Да си представим, че следим SA възела тук горе. Ще следим AV възела и тук долу. Да си представим, че всичко започва в момент 0. Гледаме SA възела – да започнем с него. При 2/3 от секундата – понеже толкова време изчислихме, че е нужно – ще получим първия акционен потенциал, или ще имаме един сърдечен удар. Първи сърдечен удар. Той ще опита да стигне до AV възела. Той ще опита да стигне до AV възела. Но знаем, че са нужни 4 секунди да стигне до там. Какво се случва след това? Имаш друг удар. Първият не е стигнал до AV възелът, но вторият е извършен до този момент. И ще имаш трети удар до този момент. Броим акционните потенциали, които преминават през SA възела. Просто продължават да преминават. Продължават да преминават оттук. И просто ще продължат и какво ще получим? Общо 9. Получаваме 9 изпратени сигнала. На всеки от тях са нужни 4 секунди, за да стигне до AV възела. Кога този първият ще стигне до AV възелът? Този първият ще стигне до AV възела долу-горе тук, понеже това е 4 и 2/3 от секундата. При 4 и 2/3 от секундата този – нека някак го покажа без да стане твърде объркано – ще стигне до AV възела. Разбира се, в този момент SA възелът освобождава седмия си акционен потенциал, но този първият ще стигне там в този момент. AV възелът ще стои ли да чака 4 и 2/3 секунди да преминат без да прави нищо? Не, нали? Няма начин, понеже той ще си каже: "Нека чакаме сигнал от SA възела." И в този момент ще си каже: "Нищо не дойде от SA възела, така че ще освободя свой собствен сигнал." И ще продължи да прави това. Ще работи със свой собствен ритъм. През цялото това време AV възелът е със своя си ритъм. Накрая, преди AV възелът да може да изпрати петия си акционен потенциал самостоятелно, пристига сигнал от SA възела, тази червена стрелка, която начертах. И ще си каже: "Чакай. Няколко положителни йона преминаха през възбудно-проводната система. Нека продължим с тях." Пак ще имаме сигнал. И сега ще имаме друг тук, понеже какво се случва в този момент? Този пристига. Били са му нужди 4 секунди и пристига тук. И този ще пристигне след това. Ще пристигне тук. Виждаш, че започват да пристигат. След като започнат да пристигат, тогава се връщаш към това, което изглежда като нормален ритъм. Това е интересно, понеже като резултат от това дълго забавяне, имаш феномен, при който за кратко AV възелът прави собствени сигнали. След това SA възелът го настига и продължава към това, което ще изглежда като нормален синусов ритъм. Понякога ще чуеш термина "избягал ритъм". В този случай избягъл ритъм означава, че е избягал от нормалния поток на електропровеждането, който започва в SA възела. Надявам се, че това беше полезно.