If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Ефекти на вегетативната нервна система върху сърцето

Разглеждаме четирите основни ефекта, които вегетативната нервна система оказва върху сърцето: хронотропен, дромотропен, инотропен и батмотропен. Риши е лекар по педиатрични инфекциозни заболявания и работи в Кан Академия. Създадено от Риши Десай.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Понякога в медицината ще срещаш често следните термини, като понякога значението им е доста лесно и може да се отгатне. Но самите термини се оказват сложни и объркващи и мисля, че това има общо с факта, че тези думи в медицината често идват от латински (Заб. всъщност от гръцки и латински) и не сме променили думата. Понеже латинският не е език, който се ползва от много хора, това прави термините объркващи. Затова сега ще ти представя четири такива думи. Ще започна с "хронотропия". Ще разгледаме термините и ще опиша значението им. Хронотропия се отнася до сърдечната честота. Ще поставя в скоби по-прост начин да осмислим тези термини. Хронотропията е свързана със сърдечната честота. Втори термин е "дромотропия". Дромотропията е свързана със скоростта на провеждане – колко бързо сигналът преминава от една клетка към следващата – скорост на провеждане. После имаме "инотропия" и тя е свързана със контрактилитета – колко силно се съкращава мускулът, силата на съкращение, можеш така да мислиш за това. Терминът "лузитропия" е свързан с отпускането – колко бързо се отпуска. Да разгледаме тези четирите едно по едно и да видим какви са ефектите на симпатиковата и парасимпатиковата система върху тях. Другото нещо, което ще направя, е да запиша къде най-често биват повлияни тези неща. После ще говорим за симпатиковата и парасимпатиковата система. Добре. Къде се случва първото? Говорим за хронотропия и, разбира се, не се повлиява само една клетка, но като цяло за коя група клетки говорим? Ако мислиш за SA възела, правилно, там обикновено се заражда сърдечната честота, а симпатиковата система ще накара SA възела да изпраща сигнали по-бързо, понеже ще позволи повече натрий да навлезе в тези клетки. Ще стигне до прага за акционния потенциал по-бързо. Парасимпатиковата система ще направи противоположното, ще позволи по-малко протичане на натрий, затова ще е нужно повече време да стигнем до прага за потенциала. Ами дромотропията? Това е дума, която може би се използва по-рядко, затова исках да я сложа тук, за да знаеш, че тя съществува. Дромотропията е свързана със скоростта на провеждане. Колко бързо бива проведен сигналът през сърцето. Помниш, че това... основното забавяне е в AV възела – понякога казваме, че е 1/10 от секундата. Какво се случва в AV възела при симпатикова стимулация? Спомни си, че когато имаш стимулация от симпатикови нерви, това позволява на калция да навлезе по-бързо в клетката. Имаш по-бърза скорост на провеждане. Има по-малко забавяне при симпатикова стимулация, а при парасимпатиковата има по-дълго забавяне. Отново, имаш по-бавен AV възел, понеже по-малко калций навлиза по време на акционния потенциал на AV възела. Наклонът на акционния потенциал е по-малък при парасимпатикова стимулация. Ами последните две, инотропия и лузитропия? И двете са свързани с камерите – контрактилитет и сила на съкращение. Отпускането е колко бързо се отпускат камерите. И за двете ще запиша "камери". Това се отнася и за лявата, и за дясната камера, понеже едни и същи неща важат и от двете страни. Камери. Вече мога да ти кажа, че парасимпатиковата стимулация ще има много малко ефект тук, понеже казахме, че симпатиковата система влияе на камерите, а парасимпатиковата просто няма подобен ефект, за да я неутрализира. Просто ще поставя една бяла чертичка тук, за да покажа, че няма голям парасимпатиков ефект върху инотропията или лузитропията от гледна точка на камерите. Симпатикова система... Как влияе тя върху инотропията? Или на инотропията? Помни, контрактилитетът е свързан с количеството калций, което ще навлезе по време на акционния потенциал. Какво ще се случи, ако имаш симпатикова стимулация? Ще имаш повече калций вътре, така че ще имаш по-силно съкращение. Което означава, че мускулите ще се съкратят по-силно, отколкото в други ситуации. Ами отпускането? Това е интересното нещо, за което говорихме във връзка със саркоплазмения ретикулум. Той ще "обере" всичкия калций и ще позволи на сърцето ни да се върне в отпуснато състояние и ще се случи по-бързо със симпатикова стимулация, понеже тя стимулира тези АТФ канали, или АТФ помпи, да изпомпат калция обратно в саркоплазмения ретикулум и извън самата клетка. Тоест създават по-бързо отпускане. Това е бърз преглед на тези четири думи и, отново, може да не ги срещнеш, но поне ги познаваш. Хроно, дромо, ино и лузи. Тези четири думи описват главните функции на симпатиковите и парасимпатиковите нерви върху сърцето.