If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Получаване на кривата налягане-обем

Използвай информацията за налягането и обема в лявата камера, за да сглобиш страхотна нова графика. Риши е лекар по педиатрични инфекциозни заболявания и работи в Кан Академия. Създадено от Риши Десай.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Какво виждаш на екрана? Виждаш две графики. На горната имаш налягане и време – налягането в лявата камера за някакъв период от време. В този случай е около 1,2 секунди. Отдолу са обемът и времето. И, отново, начертах го до 1,2 секунди, така че да видиш какво точно се случва в лявата камера в течение на времето. Нека го проследим стъпка по стъпка. Ще разгледаме това много внимателно и ще открием за всяка дадена точка какво е налягането и какъв е обемът. Тук налягането изглежда около 10 мм. живачен стълб. Просто ще запиша 10. В същата точка във времето, ако сляза до същата точка във времето, виждаме, че обемът е около 125 милилитра. Това е обемът и това е налягането в тази конкретна точка от времето. Да разгледаме друга точка. Ще избера тази тук. Това е около 80 милиметра живачен стълб. Ако спусна тази права надолу, това ме води ето тук. И, разбира се, това е същият обем. Обемът не е променен, въпреки че налягането се е увеличило. Тези двете са лесни, но нека видим нещо малко по-трудно. Ще поставя една точка тук, където налягането е около 120. Доста високо налягане. Всъщност, на тази графика това е най-високото налягане. Като слезем надолу, да кажем, ето тук, казваме, че х е 75 милилитра. При максималното налягане от 120 обемът е 75 милилитра. И ще продължа. Да вземем налягане около 100. Ще видиш как можем да използваме тази информация, за да направим друга графика. Просто ще съберем информация от тези две графики, като използваме обема и налягането, и ще направим друга графика. Това е около 20. Обемът изглежда около 50 милилитра. Нали? Може би започваш да схващаш идеята. Това вероятно е най-ниското налягане. Тук налягането е около 5 и като слезем надолу, изглежда ето тук. Ще кажа 75, за да закръгля. И после имаш малко увеличено налягане. Това е около 12. В тази последна част тук е 10, обратно към това, което беше в началото. Ако слезем от тях надолу, налягането точно преди максималния обем, да кажем, обемът е около 123, малко по-малко цялостно запълване. После, последното х ще е обратно при 125. Нали? Така се променя обемът с времето и така се променя налягането с времето. Сега ще взема двете графики, и ще опитам да ги слея. Предполагам, можеш да разглеждаш това като супер графика. Тук долу ще бъде обемът със същите мерни единици като преди. Обикновено измерваме обема в милилитри. Тук ще запиша 50 и ще кажа, че ето тук е около 125. От другата страна ще сложим налягането. Налягането обикновено измерваме в милиметри живачен стълб, въпреки че можеш да използваш паунди на квадратен инч или нещо друго. Но ще изберем милиметри живачен стълб, понеже това обикновено се използва. Изчисляваме приблизително и получаваме, че това е около 120. Това са двете нови оси, които ще използваме, и трябва да изберем точки, с които да започнем. Ще приема, че първата точка, от която започнах, тази тук, отново е подходящо място да започнем. Можем да започнем там. Налягането там беше около 10, а обемът беше около 125. Ще направя малко червено х тук. Това е началната точка на нашата нова графика. От тук се покачи до налягане 80. 80 е ето тук и обемът не се промени. Ще поставя малко червено хиксче тук и ще свържа двете точки, за да покажа, че се свързват. Знаем, че с времето имаме промени, имаме промени между първото и второто х. Това отнема малко време и ще запиша колко точно. Помни, това беше около 0,05 секунди. Толкова време отне да преминем от първата точка до втората точка. Ще следим това. Ако преминеш напред във времето, отиваш нагоре в графиката, поне в началото. Какво се случва след това? После стигаш до точка, в която налягането е много високо, 120, а обемът е около 75. Ще начертая малко червено х тук, някъде ето тук. И тук кръвта напуска лявата камера и навлиза в аортата. Това ще е следващата точка. После налягането отново пада. Слиза до около 100. Обемът все още е 50. Обемът е намалял. Налягането също е намаляло. Слиза надолу, ето така. Тази жълта част, която разделих на две, за да се уверя, че включвам много, много високото налягане от 120, но тази жълта част, разбира се, отнема време. Колко време отнема? Ще го отбележа. Тази цяла част отнема някакво време. Казахме, че цялата част отнема около 0,25 секунди. Около четвърт секунда за тази част. Това е интересно, понеже първата част се случи много бързо, 0,05 секунди, а втората част отнема пет пъти повече, но на графиката ни няма да видиш права, която е пет пъти по-дълга. Понеже, отново, това е налягане и обем, тези графики не ти показват времето, поради което трябва да ти го покажа отделно, за да те уверя, че някои отсечки отнемат повече време от други. Следващата част... обемът остава същият, но налягането пада и казахме, че спада до налягане от около 20. Да кажем, че 20 е ето тук на графиката ми. Ще спадне. Ще използвам същите цветове като на предишните графики. Имаме зелено сега. Това е когато лявата камера се отпуска. Налягането в тази точка пада. Колко време отнема? Ако помниш, тази част тук отнема около 0,15 секунди. Отново, сравни това със съкращението, първата част, която отне само една трета от времето, но двете прави, по много начини, изглеждат много подобни. Едната отива нагоре, едната отива надолу, но времето е различно. Нека продължим и да видим как налягането пада до около 5. Казахме, че обемът в тази точка е около 75, тоест налягането пада някъде до тук и после започва да се повишава отново. Нека покажа това. Имаш понижение на налягането, а после имаш повишаване. После започва да се покачва отново. И, помни, има точка, в която стига до 12. Ще направи нещо такова. Покачване. А после ще се повиши малко в края и ще направи ето това. Това ще е контурът на налягането и обема. Повечето пъти, когато го видиш начертан, ще го видиш ето така, но почти никога няма да видиш последната малка издутина. Просто ще я начертая, въпреки, че знаеш, че е там, просто за да покажа, че начинът, по който повечето хора чертаят в учебниците, е ето така. Така изглежда контурът на налягането и обема. Ще поставя и последното време. Ще направя тази малка част тук. И колко време отнема? Това отнема около 0,55 секунди. Повечето от времето е прекарано в тази долна част от контура. Това е контурът на налягането и обема.