If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Съотношение телесистолно налягане-обем

Открий какво се получава, когато лявата камера не може да се релаксира, а вместо това просто вливаш и изливаш кръв от нея. Риши е лекар по педиатрични инфекциозни заболявания и работи в Кан Академия. Създадено от Риши Десай.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Вече може би ти омръзнаха тези контури на налягането и обема. Но те уверявам, че са много, много ценни и си заслужава да ги познаваш. Всъщност, нека научим още едно нещо от тези контури на налягането и обема. Нека опитаме да изстискаме цялото знание, което можем, от тези неща. Ще начертая един тук много набързо. От тази страна имаме налягането в милиметри живачен стълб. И от тази страна имаме милилитри. Просто ще използваме същите мерни единици, които добре познаваме. На тази ос имаме 50, 100, 125. Това са едни обичайни стойности. От тази страна имаме 0, 50, ще запиша и 120. Това ще е контур на налягането и обема. Обичам да започвам, където наляганията са ниски, а обемите са много, много високи. Някъде ето тук. Ще си представя, че това е краят на диастолата, когато лявата камера е пълен с кръв. Налягането бавно ще започне да се повишава и докато се повишава, ще стигне някъде до тази точка. После кръвта ще започне да навлиза в аортата и докато навлиза в аортата, ще имаме високо налягане. Знам, че това е целта. Налягането се повишава още повече и обемът започва да пада, тъй като навлиза в аортата и излиза от лявата камера. После лявата камера продължава да изтласква кръв към аортата. Кръвта в лявата камера, която е останала, е около 50. После има отпускане. Отпуска се и налягането спада до тази точка. То продължава да спада, но сега малко кръв навлиза в лявата камера. Налягането започва да пада, но обемът продължава да се увеличава и продължава да се увеличава, докато не е готов да направи същото нещо отново. Ако това е пълният контур на налягането и обема, искам да се фокусирам върху една определена точка. Ще се фокусираме върху тази точка тук. Това е краят на систолата. Говорихме, че краят на систолата е ето тук. Тук започва отпускането. Като казвам отпускане, отпускат се мускулните клетки. Имаш мускулна клетка тук. Харесва ми да ги чертая разклонени, за да ти припомня, че са сърдечно мускулни клетки. Тази клетка сега е напълно съкратена, нали? Актинът и миозинът напълно са се припокрили. Понеже това очакваш да се случи в края на систолата. Чертая го по този начин, за да ти припомня какво става вътре в клетката, въпреки че знаеш, че, разбира се, една клетка има много, много саркомери, не само един. И, разбира се, тази, която начертах, има само един. Но схващаш идеята, че има голямо припокриване между актина и миозина. Всъщност, това представляват малките червени чертички, главните протеини в сърдечните клетки. Това са сърдечните ми клетки, пълни с протеин, и те са напълно съкратени. Понякога искат да се отпуснат и понякога искат да се съкратят. В края на систолата, където начертах тази оранжева стрелка, мускулните клетки са напълно съкратени. Ще запиша "съкратени", за да ти припомня, че това се случва. И какво чакат? Какво следва? Какво се надяват да се случи след това? Те се надяват, че могат да се отърват от всичкия калций, за да могат да се отпуснат. Имаш много калций в това пространство. Те се надяват калцият да се махне, за да могат да се отпуснат. Представи си, че калцият – ще начертая калция като бял кръг. И ще го оцветя. Това е калцият ми. Представи си, че имам калций тук. Ще начертая просто малки бели кръгчета. Вместо да позволя на сърдечната клетка да се отпусне, ще направя нещо интересно. Спомням си, че последния път го нарекох трик. Предполагам, че мога да нарека това трик. Трикът е, че ще накарам сърдечните ми клетки да не се отпуснат. Няма да им позволя да се отпуснат, понеже зареждам тази клетка – представи си, че някак мога да направя това – с много, много калций. Просто я запълвам с калций. Пълна е с калций и няма как да се отърве от него. Ще продължи да е съкратена. Ще продължи да е съкратена, ако някак мога да я запълня с калций и да не ѝ позволя да се отпусне. Сърдечната ми клетка е напълно съкратена. Това е ключовото нещо. Направих това. В резултат от това сега отпускането няма да се случи. Това няма да се случи, нито следващата част. Насилвам се да продължа да остана съкратен и всичко това изчезва. Сега сърцето е пълно с кръв. Имам сърце, пълно с кръв. Ще го начертая тук. Ще игнорирам засега лявото предсърдие и аортата. Но това е лявата камера, пълна с кръв. Пълна е с кръв. Ще взема малка спринцовка – гледай това. Ще взема малка спринцовка и ще опитам да добавя кръв или да взема малко кръв. Предполагам, че ще започна с взимане на малко кръв, за да видя какво ще се случи. Взимам малко кръв, просто за да видя какво ще се случи. Ще избера различен цвят. Ще избера зелено. В тази точка сърцето ми – отново, пълно е с кръв, нали? Ще взема спринцовка, и ще отнема малко кръв от сърцето. Ще я издърпам. Сега имам кръв в спринцовката си. Какво направих? Намалих обема. Намалих обема. Нека променя цвета в зелено и да ти покажа, че намалих обема. Ако намаля обема, какво ще се случи? Ако намаля обема, налягането ще започне да намалява. Налягането намалява. Прави нещо такова. Мога да направя това отново и да видя дали налягането ще падне. Да, пада. Мога да направя това отново. Всъщност, мога да извадя цялото количество кръв от лявата камера и налягането ще спадне до 0. Сега имам няколко точки. Мога да свържа точките. И можеш да видиш, че така построяваме права, нали? Ще получиш тази права, ако продължиш да намаляваш обема на сърцето. Ами ако направя обратното? Ако вместо да намалявам кръвта, добавя кръв? Разбира се, това може да е доста трудно. Но помни, винаги мога да добавя въздух към балон, ако приложа достатъчно усилие. По същия начин можеш да добавиш кръв в пълна лява камера, ако приложиш достатъчно налягане. Мога да направя това. Мога да опитам да направя това. Ще добавя малко обем ето тук. Забелязвам, че налягането се покачва. Покачва се над предишната стойност. Покачва се над правата, която начертах в синьо. Може дори да го направя отново. Мога да добавя още обем. Да видим какво се случва. Налягането се покачва още повече. Мога да свържа тези точки и мога да видя как ще изглеждат тези прави. Те образуват хубава права линия. За да я видим по-лесно, ще се отърва от това синьото. Ще се отърва от всичко това и можеш да видиш, че получаваш тази хубава права линия, която свързва обема с налягането. Тази връзка между обема и налягането или налягането и обема се случва със съкратени мускулни клетки. Помни, през цялото време мускулните ми клетки се къпят в калций. Те са напълно съкратени. Не могат да се отпуснат. Съкратени са. Можеш да кажеш, че това е връзката между обема и налягането в края на систолата. Можеш да кажеш, че това е връзката между крайно систоличните налягане и обем. Доста дълго за произнасяне. Хората съкращават всичко това. Не казват всички тези думи. Те обикновено казват ESPVR – връзка между крайно систоличните налягане и обем. Това означава, че ако можеш да получиш ситуация, в която сърдечните клетки са напълно съкратени, напълно съкратени – и затова измислих частта с калция, понеже това е един начин да го направиш, но те са напълно съкратени и ако просто добавиш обем или го отнемеш, какво ще направи налягането? Как ще се промени? Тази права ти казва това. Една последна забележка, която искам да направя за това, е, ако помниш, че има връзка между еластичността – спомни си термина еластичност – и налягането и обема. Ако вземеш налягането разделено на обема, това ти дава еластичността. Можеш да кажеш, че тази графика, която начертах, има наклон. Опитах се да начертая права линия. Представи си, че има права линия между всички тези точки. Наклонът на тази права е еластичността. Това е еластичността. Може дори да видиш термина – където попада контурът на налягането и обема на това ESPVR, понякога ще видиш, че тази права е надписана, ще я видиш наречена Е0. Често ще виждаш това. Е0 се отнася до наклона на правата, която е образувана в края на систолата.