If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Налягане в лявата половина на сърцето - част 3

Виж как налягането в лявата сърдечна половина се променя нагоре и надолу с всеки удар на сърцето. Риши е лекар по педиатрични инфекциозни заболявания и работи в Кан Академия. Създадено от Риши Десай.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Говорихме за налягането и времето и как налягането се променя в лявата камера с времето. Ще доразвия тази идея, като опиша какво се случва в лявото предсърдие за период от една секунда. Пак имаме същото – налягане и време на двете оси. Разбира се, налягането се увеличава в тази посока. Да кажем, че това е 100, а това тук долу е 0. Ще използвам същите мерни единици, милиметри живачен стълб. Нека започнем с лявата камера. Знаем, че налягането в лявата камера се покачва стабилно и после той се съкращава. Има мощно съкращение, което драстично увеличава налягането. После се връща надолу, докато лявата камера се отпуска, и после отново бавно налягането се увеличава, когато протича повече кръв. Разбира се, имаш и аортно налягане. Ще запиша аортното налягане в жълто. Аортното налягане бавно намалява и после се увеличава заедно с налягането в лявата камера, върви добре, а после в някакъв момент аортното налягане превишава налягането в лявата камера. Това се дължи на комплайънса на аортните стени. Имаш тази вдлъбнатина, която наричаме дикротична инцизура. Нека да приключа в правилната точка. Ето така. Това прави аортата. Това е кривата на аортното налягане. Това, разбира се, е вдлъбнатината, а името на вдлъбнатината е дикротична инцизура. Ще виждаш тази дума. Какво се случва с лявото предсърдие? Левопредсърдното налягане за кратко се движи като левокамерното налягане. Ще го скицирам отстрани, за да получиш визуална представа какво се случва в лявата камера и в лявото предсърдие през този период. Имаш аортата. Ще начертая голяма камера ето тук долу. Предсърдието, което е ето тук, получава кръв от два източника, от лявата и от дясната белодробни вени. (Заб: всъщност белодробните вени са 4) Това е лявата белодробна вена, а това е дясната белодробна вена. Но първо ще завърша аортата, преди да начертая белодробните вени. Това е белодробната вена отзад. Тя идва от другия бял дроб. Това е дясната белодробна вена. Това са двата източника на кръв. Оттук идва кръвта, а кръвта във белодробните вени идва с ниско налягане. Ниско налягане от тези вени. Кръвта идва насам и остава в това ляво предсърдие. Защо остава там? Понеже тук има клапа. Няма клапа, която разделя лявото предсърдие от белодробните вени. Няма клапа там, но има клапа тук. Също има клапа и тук. Тези клапи – знаем, че тази се нарича митрална клапа. Тя го разделя от камерата. От другата страна имаш аортната клапа. Какво става в началото на този процес? Имаш свободно място тук – нека поясня, че има място тук – между лявото предсърдие и лявата камера. Клапите не са затворени. Ще имаш поток кръв насам. Начинът, по който искам да мислиш, е, че лявото предсърдие и лявата камера в този момент са една гигантска кухина. Няма разлика в двете, разбира се, налягането ще е еднакво. Искам да го начертая еднакво в тези две пространства. Налягането е еднакво. Може би има леко увеличение от страната на лявото предсърдие, и защо ще е това? Тук идва кръвта в началото, има високо налягане в белодробните вени. (д-р Риши допуска грешка, налягането е ниско, както самият той казва в 2:46) Може би има леко увеличение на налягането в лявото предсърдие спрямо лявата камера, но е много подобно. Графиката на налягането изглежда подобна. Но после има изпъкналост. Има изпъкналост ето тук. Защо би имало изпъкналост? Има процес, наречен предсърдна систола, което означава, че предсърдието се съкращава. Това означава. Предсърдна систола просто означава, че точно както камерата се съкращава, предсърдието също може да се съкрати. Ще поставя огромен червен квадрат около тази буква А, понеже наричаме това А вълна. Графиката за налягането на камерата не е много точна, не е много права. Тя също има малка изпъкналост. Понеже тези две кухини са непрекъснати, каквото се случва в едната, се отразява и на другата и получаваш тази малка изпъкналост тук. После съкращението спира. Предсърдната систола приключва, съкращението спира, затова изпъкналостта слиза надолу. Това обяснява защо слиза надолу. Сега камерата се съкращава. Това е частта, с която сме запознати. Камерата има мощно съкращение, знаем това, и, разбира се, ще имаш повишаване на налягането. И това кара – и това ще стане интересно – кара митралната клапа да се затвори. Спомни си, тези атрио- вентрикуларни клапи, тоест митралната и трикуспидалната клапа – те са двете антриовентрикуларни клапи – имат интересни chordae tendineae. Имат тези неща, наречени chordae tendineae, като малки сухожилия или нишки, можеш да ги наречеш и по двата начина. Chordae tendineae. Разбира се, митралната клапа ще иска да се затвори. Няма съмнение за това, понеже налягането тук, в камерата е толкова високо. Разбира се, митралната клапа ще иска да се затвори. Това означава, че тази стрелка изчезва. Тези нишки не позволяват на клапата да се обърне обратно. Те не позволяват на клапите да навлязат в лявото предсърдие и да се "разлюлеят". Задържат клапите на място. Помни, има толкова високо налягане в лявата камера, че клапите ще искат да се залюлеят, но chordae tendineae ги държат на място. Но това, което се случва, е, че понеже съкращението се случва толкова бързо, има кръв, която се блъска назад, точно както в дикротичната вдлъбнатина. Помни, говорихме за отблъскването на кръвта. Можеш да помислиш за това като сблъсък с тази клапа. Има кръв, която се блъска – специално използвам тази дума – в митралната клапа. Какво ще направи това? Ако кръвта се отблъсква от митралната клапа, тогава това ще увеличи налягането в лявото предсърдие. Ще получиш увеличено налягане в лявото предсърдие. За кратко време, точно когато митралната клапа се затваря, ще имаш малко увеличение на налягането. Това обяснява какво се случва тук. Получаваш малко увеличение на налягането. Наричаме това С вълна. Това, което се случва, е С вълна. Това е интересно. Имаш А вълна и С вълна. Може би начертах това малко твърде ниско. Сега, когато митралната клапа е затворена, идва повече кръв. Имаш повече кръв от двете страни, от лявата и дясната белодробни вени. Разбира се, това се случва непрекъснато. Освен че сега няма свързано пространство с лявата камера. Тази кръв може да стои само в една кухина. Не в две като преди. Има само една кухина, която е лявото предсърдие. Налягането започва да се покачва и покачва, понеже лявото предсърдие приема много кръв. То не може да го освободи, понеже митралната клапа все още е затворена. Това ляво предсърдие ще чака. Ще чака лявата камера да има по-малко налягане. Ще чака налягането в лявата камера да намалее. Какво е това намаляване? Това съкращение най-после спира. Тези стрелки бавно изчезват с времето. Да кажем, че е останало малко съкращение. Но е много малко в сравнение с това, което беше, тоест налягането почти се е върнало до долу и лявото предсърдие се пълни с кръв. Ще покажа това пълнене с кръв. Затова тук налягането се увеличава. И, едновременно, налягането в лявата камера се понижава. Имаш интересна разлика, понеже от едната страна налягането се повишава, а от другата налягането пада. Ще имаш пресичане тук, което означава, че налягането в лявото предсърдие ще е по-високо от налягането в лявата камера. При тази точка, разбира се, ако налягането от едната страна е по-високо, отколкото от другата, тази митрална клапа отново ще се отвори. Накрая отново ще имаш отваряне на митралната клапа и кръвта може да се излее. В тази точка кръвта се излива. Лявото предсърдие е облекчено. Все едно ти се ходи до тоалетна и най-накрая уринираш. Пикочният ти мехур е толкова облекчен, понеже цялата тази течност е изчезнала. Същото е и тук, течността в лявото предсърдие е изчезнала, тоест то се изпразва много бързо и налягането пада. Може да помислиш, че е логично налягането да пада в лявото предсърдие. Но защо налягането пада в лявата камера? Тя не се ли запълва с кръв? Ако се пълни с кръв, това не означава ли, че налягането се повишава? Това е донякъде правилно. Но, помни, случва се и друг процес. От една страна, имаш повече кръв. И, да, това определено ще доведе до повече налягане. Но от друга страна, имаш отпускане. Имаш и друг процес. Лявата камера все още се отпуска. Всички тези мускули реполяризират. Това ще доведе до намаляване на налягането. Имаш две противодействащи си сили. И за много кратък период, да кажем, от тук дотук, в този кратък период, налягането всъщност пада, понеже отпускането печели битката. Това е по-важната част. Имаш намаляване на левокамерното налягане, понеже последното налягане, което той прилагаше, изчезва. И накрая, когато това изчезне, нямаш нищо друго, освен запълване. Сега ще го запълваш все повече, да кажем, до това ниво. После ще го запълниш повече, да кажем, до това ниво. И продължаваш да го пълниш. Бавно го запълваш и налягането в лявата камера ще се повишава. И, подобно, в лявото предсърдие, понеже има свързано пространство между двете кухини... Можеш да видиш, че можеш да го наречеш вълна, но всъщност това е просто повишаване, което наричаме V. И може би си спомняш, че това е когато лявото предсърдие е много пълно. Много пълното ляво предсърдие води до това последно увеличение. Фактът, че има бързо спадане, е, понеже тогава митралната клапа се отваря. Нека оградя това. Може да си спомниш трите интересни части на вълната на налягането в лявото предсърдие. А е когато има предсърдна систола, имаш малка изпъкналост на налягането от съкращението на мускула. С е от кръвта, отблъскваща се от тази митрална клапа. Това е понеже лявата камера се съкращава и митралната клапа изведнъж се затваря. И V е много пълното ляво предсърдие. Едно последно нещо, което искам да изтъкна, е, че средната, С, е доста подобна на това, което описахме с дикротичната инцизура. Подобна идея, понеже тук също имаме отблъскване на кръвта. Имаше кръв, която се отблъскваше от аортната клапа. И там говорихме за комплайънс на аортата. Има някои подобия между двете. Но това е вълната на налягането на лявото предсърдие.