If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:7:44

Видео транскрипция

Захарният диабет е група болести, които са причинени от неправилна функция на инсулина, който е хормон, произвеждан от задстомашната жлеза. И инсулинът е отговорен за регулиране на кръвната захар, или нивата на глюкоза в кръвта. След като е група болести, има множество различни подлежащи причини за захарен диабет. И една от тези причини е известна като диабет тип 2. Преди да преминем към причината на диабет тип 2, нека разберем как точно работи инсулинът. И има две главни стъпки. Представи си, че точно изяде голямо ястие. Може би купа спагети. И тялото ти в момента абсорбира всички тези хранителни вещества от храносмилателната ти система в кръвообращението. Едно от тези хранителни вещества е глюкозата и докато тялото ти я абсорбира, тази глюкоза започва да се натрупва в кръвообращението. И при този етап на абсорбция тялото ти иска да съхрани тази глюкоза на места като черния дроб и мускулните клетки, за да може да бъде използвана за енергия по-късно, когато тялото има нужда от нея. Но, за нещастие, глюкозата не може сама да влезе в тези клетки. Тези клетки са като заключени. Но за щастие, задстомашната жлеза може да помогне с този проблем. Има два вида клетки в задстомашната жлеза, които усещат нивата на кръвната захар. И тези клетки се намират в Лангерхансовите острови. И тези зелени клетки тук в Лангерхансовите острови трябва да представляват бета клетките. Когато глюкозата в кръвта се увеличи, бета клетките в задстомашната жлеза усещат тази промяна и секретират в кръвта хормон, познат като инсулин. И инсулинът действа като ключ, който може да отключи тези клетки, така че глюкозата да може да бъде съхранена в черния дроб и мускулните клетки. Можеш да видиш, че има две стъпки, за да може инсулинът да функционира правилно. И първо са тези бета клетки от ендокринната част на задстомашната жлеза – те трябва да функционират, за да освободят инсулин в кръвта. И, второ, тези клетки трябва да отговорят на инсулина, за да ги отключи, така че глюкозата да може да бъде извадена от кръвта, за да се намалят нивата на глюкоза в кръвта. Захарният диабет може да бъде причинен от дисфункция на една от тези стъпки. Ако бета клетките не функционират правилно или бъдат разрушени, като при диабет тип 1, тогава не се произвежда достатъчно инсулин, който да отключи клетките. И глюкозата се натрупва в кръвообращението, и този човек ще развие захарен диабет. Подобно, при стъпка две, ако клетките не отговарят правилно на инсулина в кръвта, те не могат да бъдат отключени. И глюкозата ще се натрупа в кръвоносните съдове, и ще получиш хиперглицемия, и човекът ще развие захарен диабет. Това имах предвид по-рано, когато казах, че диабетът е група болести, понеже множество различни механизми могат да доведат до захарен диабет. Като цяло, диабет тип 2 е причинен от дисфункция на втората стъпка. И това е известно като инсулинова резистентност. При диабет тип 2 бета клетките на задстомашната жлеза функционират правилно и могат да произведат инсулин, но този инсулин не може правилно да функционира върху клетките из тялото. Но е важно да отбележим, че докато заболяването прогресира, задстомашната жлеза може да стане по-ефективна и в крайна сметка да намали производството си на инсулин. Но, като цяло, диабет тип две се приема като причинен от тази инсулинова резистентност. Какво точно кара клетките да станат резистентни на инсулин? За нещастие, няма прост отговор на това и причината за диабет тип 2 е много сложна и включва много различни фактори, които работят заедно, за да причинят този проблем. Нека получим по-добра представа за това. Ще изтрия малко от нещата тук, за да имаме повече място. Какви са някои от тези рискови фактори? Един от най-важните са гените. Наличието на семейна история, да кажем, при родителите или бабите и дядовците, на диабет тип 2 е един от най-големите рискови фактори за развиване на диабет тип 2. Други фактори включват наднормено тегло, хипертония и увеличаваща се възраст. И взаимодействието между всички тези различни фактори плюс още води до получаване на инсулинова резистентност. Но как можем да разберем това малко по-добре? Един от факторите, които разбираме малко по-добре от някои от другите, е ефектът на затлъстяването. Нека върнем тази ключалка, която описах по-рано. Ако помислиш за затлъстяването като за постоянно състояние на хранене или че тялото постоянно бива изложено на инсулин, освобождаван от задстомашната жлеза в опит да се намали увеличената глюкоза от това състояние на постоянно хранене, с времето тези рецептори на клетките, тези ключалки, стават десентизирани към инсулина. И стават резистентни към ефекта му. Нека използвам една аналогия, за да разберем по-добре идеята за резистентност. Вместо ключалка, представи си, че това е човек. И този човек реши да сложи бейзболна шапка. Когато първо сложиш бейзболна шапка, можеш да я усетиш на главата си, но с времето, след, да кажем, 10-15 минути това постоянно стимулиране на рецепторите за допир води до десентизация към чувството за шапката на главата ти и чувството е сякаш я няма там. Това е подобно на клетките в тялото. Ако постоянно биват изложени на този инсулин, те ще спрат да му отговарят и клетките няма да бъдат отключени. В начало задстомашната жлеза може да компенсира тази резистентност, като произвежда повече инсулин. Но с времето евентуално задстомашната жлеза не може да се справи с преодоляване на инсулиновата резистентност и тялото ще изгуби способността си да намали нивата на глюкоза в кръвта с инсулин. И това ще доведе до хипеглицемия и усложненията, които са свързани с нея. Но този процес може да отнеме време. Всъщност, от момента, в който започва инсулиновата резистентност до когато някой развие симптомите на диабет тип 2 може да са нужни много години. Но, в същото време, ранните диагноза и лечение са критични за предотвратяване на сериозните усложнения, свързани с диабета. И поради тази причина е много важно да се преглеждат хората, които са в риск, хора, които имат някои от тези рискови фактори. Важно е да ги преглеждаме за диабет тип 2, така че редовно трябва да се изследват нивата на глюкоза в кръвта им за хиперглицемия, така че тя да може да бъде засечена и лечението да може да бъде започнато дори преди човекът да развие симптоми. Надявам се, че сега разбираш по-добре какво причинява диабет тип 2. Той не е причинен от проблем със самата задстомашна жлеза и способността за производство на инсулин. Вместо това е причинен от инсулиновата резистентност на клетките из тялото, които трябва да отговорят на инсулина.