If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:5:58

Видео транскрипция

Захарният диабет е група заболявания, която е причинена от неправилна функция на хормона инсулин, който бива секретиран от задстомашната жлеза. Това води до дерегулация на нивата на глюкоза в кръвта, по-точно, водейки до хиперглицемия, или висока кръвна захар, което е показателно за диабет. Тъй като диабетът е група заболявания, това намеква, че има множество различни състояния, които могат да доведат до захарен диабет, което е вярно. Нека разделим диабета на три главни типа. Тип 1. Тип 2. А третата категория просто ще отбележа като "разни". Преди да преминем към тези три вида диабет, нека набързо разгледаме как работи хормонът инсулин. В отговор на увеличение на нивата на глюкоза в кръвта, задстомашната жлеза произвежда и секретира хормон, наречен инсулин, в кръвообращението. И този инсулин действа на клетките из цялото тяло, за да премахне глюкозата от кръвообращението, като или я приема, за да я използва за енергия, или да я съхрани под формата на гликоген. И, като резултат, нивата на глюкоза в кръвта намаляват. И тези намалени нива на глюкоза в кръвта служат като механизъм за обратна връзка, за да инхибират секрецията на инсулин от задстомашната жлеза. Можеш да видиш, че има две главни стъпки в пътя на инсулина. Първо, инсулинът трябва да бъде секретиран от задстомашната жлеза в отговор на това увеличаващо се ниво на глюкоза в кръвта. И, второ, клетките из тялото трябва да отговорят на инсулина, за да може той да извърши метаболитните си функции, за да намали нивата на глюкоза. Този механизъм може да бъде приет за подобен на този на термостат в климатика у дома. Когато температурата се повиши, термостатът усеща това, после изпраща електрически сигнал, за да включи климатика, което после ще намали температурата. И докато температурата намалява, това ще инхибира термостата от непрекъснато поддържане на климатика включен. И този механизъм тук ще стане много важен след малко, когато диференциираме различните видове захарен диабет. Нека преминем през всеки от тези типове. Диабет тип 1 е наличен предимно по време на детството. И е причинено от генетично предразположение плюс някакъв вид спусък от околната среда. Не е напълно ясно точно какъв. Но комбинацията от тези двете води до автоимунно заболяване, при което имунната система атакува бета клетките на задстомашната жлеза, възпирайки ги да произвеждат инсулин. От друга страна, диабет тип 2 обикновено, макар и не винаги, се проявява в зряла възраст. И е още по-силно свързан с генетично предразположение. Но при диабет тип 2, вместо този неизвестен спусък, генетичното предразположение бива придружено от други предразполагащи състояния, като наднормено тегло или хипертония. И тази комбинация фактори води до неспособност на тези клетки из тялото да отговорят на инсулина. После, въпреки че тип 1 и тип 2 са най-честите причини на захарния диабет, има няколко друга важни причини на заболяването. И тези включват диабет, причинен от лекарства, познат като лекарственопредизвикан диабет. И лекарственопредизвиканият диабет най-често се образува с група лекарства, които са познати като глюкокортикоиди, които са стероидни лекарства, най-често предписвани за намаление на възпалението из тялото като при състояния като хронична астма или болестта на Крон. И другата различна причина на захарен диабет, която е много важна за споменаване, е диабет, който е свързан с бременност, познат като гестационен диабет. Нека свържем всичко това в едно, за да получим по-добро разбиране как тези различни видове диабет влияят на подлежащия път на инсулина и водят до захарен диабет. При диабет тип 1 таз автоимунна атака на бета клетките в задстомашната жлеза предотвратява производството и секрецията на инсулин в кръвта. Следователно, диабет тип 1 инхибира първата стъпка в пътя на инсулина. И тъй като намалява производството на инсулин, това е известно като инсулинов дефицит. Но при диабет тип 2, както и при лекарственопредизвикания и гестационния диабет, задстомашната жлеза продължава да секретира инсулин. Но клетките из тялото те могат адекватно да отговорят на него. В определен смисъл тези механизми инхибират втората стъпка в пътя на инсулина. И това е познато като инсулинова резистентност, което може да се приеме за относителен инсулинов дефицит. Като се върнем към аналогията с термостата, ако или термостатът, или климатикът е развален, системата като цяло не работи. Температурата в къщата ще продължи да се покачва. Подобно, при захарен диабет няма значение дали подлежащият механизъм засяга първата стъпка, като при диабет тип 1, или втората стъпка, като при диабет тип 2, лекарственопредизвикан диабет и гестационен диабет. Без значение от това ще има или дефицит на инсулин, или относителен дефицит на инсулин. Този път няма да работи. И тялото няма да може да намали нивата на глюкоза. Това води до увеличено ниво на глюкоза, което е познато като хиперглицемия, което, както споменах в началото, е знаковата находка при захарен диабет.