If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:6:34

Видео транскрипция

Какво мислиш е по-вероятно – някой да умре от нападение от акула или някой да умре от инцидент с фойерверки? За да отговориш на този въпрос, трябва да вземеш решение. При взимането на решение правим преценка за желателността или, в този случай, вероятността за някакъв резултат. Ако си като повечето хора, използва евристика, или умствен пряк път, за да направиш това решение. Може да помисли за всички случаи, в които прочете за нападение на акули в новините и всички фатални инциденти с фойерверки. Този метод се нарича наличностна евристика. Използваш примери, които лесно ти идват наум или лесно са налични в паметта ти. През повечето време това е много полезен пряк път, но за нещастие лесно запомнящите се събития не винаги съвпадат с реалното състояние на света. В този случай, въпреки че вероятно прочете повече истории за нападения на акули, рискът да умреш от такова е около 1 на 3,7 милиона, докато рискът да умреш от инцидент с фойерверки е около 1 на 340 000. Много по-висок риск, но с много по-малко публичност. Друг евристичен модел, който може да ни подведе при взимането на решение, е представителната евристика. В този случай преценяме вероятността за събитие въз основа на съществуваш прототип или генерална концепция за какво е типично. Например, да кажем, че ти кажа, че човек на име Линда е на 30 години, необвързана, разговорлива и много умна. Тя е учила философия и като студентка е участвала в демонстрации против ядрените оръжия и организации, които се борят срещу дискриминацията. Сега кое мислиш е по-вероятно? Линда да е банков служител или Линда да е феминист банков служител? Ако си като повечето хора, отговори, че е по-вероятно да е феминист банков служител. Дори ако не познаваш феминисти или някой, който е точно като въображаемата ни Линда, тя се вписва в прототипа за държание на феминиста. Тя е представителна за феминист. И през повечето време представителната евристика може да ни помогне да направим бързи преценки, но в този случай ни води до нещо, наречено логическа заблуда за съвпадение, при което хората мислят, че едновременното наличие на две неща, да си феминист и банков служител, е по-вероятно от наличието на едно нещо, просто да си банков служител. Понеже статистически казано има много повече банкови служители, отколкото феминисти банкови служители. Така че всъщност е по-вероятно тя да е просто банков служител, въпреки че инстинктите ти ти казват друго. Внимавай да не се объркаш между наличност и представителност. Когато използваш наличностна евристика, мислиш за реални спомени, които може да ти дойдат наум, които са налични в главата ти. С представителността не е задължително да мислиш за точни спомени, мислиш за прототип на тази идея. Добре, говорихме за евристиката, която насочва процеса на взимане на решения, сега нека поговорим за някои предубеждения, които не ни позволяват да вземем правилни решения или да променим решенията си, след като са направени. Едно предубеждение е свръхувереността, което е просто тенденцията ни да сме по-уверени отколкото прави. Може да изпиташ това, ако се явиш на тест и мислиш, че го взе с отличен, но не знаеше много от информацията. И тази свърхувереност може да е поради леснотата на обработване по време на учене. С други думи, нещата може да са били много лесни, когато учеше в стаята си, но ако не се изпиташ, за да видиш дали наистина знаеш отговорите, тогава може да надцениш способността си да произведеш отговорите, когато е необходимо. Може също да изпиташ свръхувереност, ако си в спор, където смяташ, че позицията ти е правилна, докато някой не ти покаже доказателство, че не е. Но ако не промениш мнението си след като получиш тази нова информация, падаш плячка на предубеждението за постоянност на вярванията. И това се случва много често покрай изборите. Когато хората чуят нещо, което не им харесва за любимия си кандидат, те често го игнорират или рационализират. Но това предубеждение е леко различно от нещо, наречено конфирмационно предубеждение, при което активно търсиш само информацията, която потвърждава съществуващите ти вярвания. В примера ни с изборите ще прилагаш конфирмационно предубеждение, ако само четеш историите, в които се говори колко чудесен е кандидатът ти, но ще проявяваш постоянност на вярванията, ако научиш, но после игнорираш, информация, която не ти харесва за кандидата ти. Друг фактор, който може да повлияе на взимането на решения, е рамкирането, което е точно как представяш решението. Например предположи, че ти кажа, че ще се появи заболяване в населението, което ще убие 600 души. Но има две опции за програми за преборване на това заболяване. Ако избереш опция А, има 100% шанс точно 200 души да бъдат спасени. Ако избереш опция В, има 1/3 шанс всички 600 души да бъдат спасени и 2/3 шанс никой да не бъде спасен. Кое избираш? Добре, сега опитай това. Идва същото заболяване и отново имаш две опции. Ако избереш опция А, има 100% шанс точно 400 души да умрат. Ако избереш опция В, има 1/3 шанс никой да не умре и 2/3 шанс 600 души да умрат. Сега коя опция искаш да избереш? Ако си като повечето хора, когато решението е рамкирано спрямо колко хора ще бъдат спасени е по-вероятно да избереш опция А, да спасиш 200 души със сигурност. Но когато решението е рамкирано спрямо колко хора ще умрат е по-вероятно да избереш опция В, за да избегнеш да убиеш 400 души със сигурност. Въпреки че спасяването на 200 души е точно същото нещо като оставянето на 400 души да умрат в този пример, изглежда по-добре да изберем тази опция, когато е представена спрямо колко хора ще бъдат спасени. Подобно, изглежда по-добре да избереш опция, която предлага шанс никой да не умре, вместо да рискуваш да не спасиш никого. Надявам се, че това не ти докарва параноя, но решенията ни не са толкова черни и бели или дори толкова последователни, колкото мислим, че са. Следващият път, когато трябва да прецениш нещо, отстъпи назад и помисли за всички фактори, които може да влияят на решението ти.