If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Здраве и медицина > Раздел 9

Урок 6: Злоупотреба с наркотици и наркомании

Злоупотребата с наркотици и наркомании

Тази статия обяснява концепциите употреба на наркотици и зависимост.
Злоупотребите с вещества са клас психологични разстройства, при които човек продължава да използва дадена субстанция, въпреки че има значителни здравословни, социални или други негативни последствия в резултат от употребата на веществото.

Какво всъщност е субстанция?

В контекста на злоупотребата с вещества субстанциите са групи наркотици, които имат подобни ефекти върху мозъка, тялото и поведението. Има 10 класа субстанции, които се взимат предвид при диагностициране на злоупотреба с вещества:
 • Алкохол: бира, вино, концентрирани алкохолни напитки
 • Кофеин: кафе, чай, орехи кола (семената на дърветата кола)
 • Канабис: марихуана, хашиш, масло от хашиш
 • Халюциногени: фенилциклидин (PCP), диетиламид на лизергиновата киселина (ЛСД), псилоцибин (магически гъби), пейот
 • Вещества, които се инхалират: аерозолни бои, маркери, лепила
 • Опиати: хероин, болкоуспокояващи, метадон
 • Успокоителни, приспивателни или анксиолитици: барбитурати, бензодиазепини, антихистамини
 • Стимуланти: кокаин, амфетамини, други стимулатни
 • Тютюн: цигари, пури, емфие, тютюн за дъвчене, електронни цигари
 • Други (или неизвестни)
Тези групи не са перфектно разграничени (много наркотици попадат в повече от една категория), но могат да бъдат полезни за разбирането на това как характеристиките на всеки наркотик правят повече или по-малко вероятно да бъде използван прекомерно.

Какво прави една субстанция пристрастяваща?

Общата характеристика между всички пристрастяващи вещества е, че те активират системата за награда на мозъка, било то директно, или индиректно.
Основната роля за системата за възнаграждение е да ви окуражи да задоволите нужди, важни за оцеляването (ядене, пиене, правене на секс). Въпреки че самата система е сложна, тя оперира на прост принцип: ако правенето на нещо води до удоволствие, тогава е по-вероятно да го направите отново. Когато нуждите ви са задоволени, област в средния мозък, наречена вентрална тегментална зона (ventral tegmental area - VTA), освобождава малко количество от химикала допамин, което ви кара да усещате удовлетворение и наслада. Вентралната тегментална зона изпраща допамин към няколко области в мозъка, включително:
 • Амигдала: усещане и изразяване на емоции
 • Нуклеус акумбенс: двигателен контрол
 • Хипокампус: създаване на спомени
 • Префронтален кортекс: внимание и планиране
Тези региони от мозъка отговарят на прилива на допамин по начин, който води вашите спомени, внимание и поведение към повторение на това, което е задействало освобождаването на химикала на удоволствието. Формата и функцията на вашия мозък буквално се променят в резултат на тези реакции!2
Винаги помни: Клетки, които стрелят заедно (в отговор на наличието на допамин), се свързват заедно (подсилват връзките помежду си, така че е по-лесно да "стрелят" заедно в бъдеще).
Вашата система за възнаграждение не отговаря само на основните ви нужди. Докато растете и се развивате, тя започва да отговаря на задоволяването на нужди, които са важни за по-абстрактни цели (като получаването на добра оценка на тест). Всяка субстанция, която (директно или индиректно) увеличава освобождаването на допамин, има потенциала да измами системата ви за възнаграждение, правейки ви мотивиран да използвате отново субстанцията. За някои хора мотивацията за употреба на субстанция може да започне да надвишава подтика да задоволят други нужди (да се осигури достатъчно сън, храна, да се пестят пари), водейки до вредни ефекти. Като правило относителната степен на пристрастяване към даден наркотик се измерва по интензитета на ефекта, който той има върху освобождаването на допамин.

Какви са симптомите на злоупотреба с вещества?

Важно е да се разбира разликата между ефектите от употребата на наркотици (интоксикация, абстиненция, различни физически и психологически здравословни проблеми) и уникалните симптоми на злоупотребата с вещества. Позитивните и негативните последствия от употребата на едно вещество варират в голяма степен в зависимост от вида на употребявания наркотик, защо и как се употребява и от характерните черти на употребяващия. По тази причина специфичните за различните вещества последствия не се приемат за симптоми на злоупотреба с вещества.
Основните характеристики на злоупотребата с вещества са смесица от когнитивни, поведенчески и физиологични симптоми, които показват, че един човек продължава да използва дадено вещество, без значение, че са налице значителни проблеми, свързани с него.
Примерна субстанцияСпецифични негативни последствия за всяка субстанция (не са задължително знаци за злоупотреба с вещества)Злоупотреба с наркотици
ТютюнБолести на сърцето и белите дробовеПродължаване на употребата на субстанцията (поради нежелание или невъзможност за спиране), въпреки че са налице значителни негативни физически, психически или социални последствия от употребата. Това се отнася за всички посочени субстанции.
Рак
Загубена работна продуктивност, поради нужда от почивки за пушене
Отказване на среща, понеже пушите
АлкохолМахмурлук
Излагащо поведение по време на парти поради алкохолното опиянение
Нараняване, свързано с интоксикация (падане, инцидент при шофиране в пияно състояние, т.н.)
Чернодробно заболяване
КанабисПроблеми в работата, в училище или с полицията в резултат на употребата
Нараняване, свързано с интоксикация (падане, инцидент по време на шофиране под влияние на наркотика, т.н.)
Депресия; липса на мотивация
Наркотична психоза
Симптомите на злоупотреба с наркотици се разделят на четири категории: нарушен контрол, нарушено социализиране, рискова употреба и фармакологични критерии.

Нарушен контрол върху употребата на дадено вещество

 • Приемът на дадено вещество в големи количества или за по-дълъг период от време, отколкото е било първоначалното намерение
  • Трайно влечение или неуспешни опити да се намали или контролира употребата на дадено вещество
  • Отделянето на много време за снабдяване, употреба или възстановяване от ефектите на употребата
  • Интензивно желание или влечение да се използва дадено вещество (страстно желание), особено по време на престой в места, където веществото е било купувано или употребявано

Нарушена социализация

 • Повтаряща се употреба на дадено вещество, завършваща с провал при изпълнение на задълженията в работата, на училище или у дома
  • Продължаваща употреба на веществото въпреки продължителни или повтарящи се социални проблеми, причинени или влошени от ефектите на употребата
  • Отказване от или намаляване на важни социални, професионални или развлекателни дейности поради употребата

Рискова употреба

 • Повтаряща се употреба на дадено вещество в ситуации, когато това е физически опасно
  • Продължаваща употреба въпреки продължителни или повтарящи се физически или психологически здравословни проблеми, вероятно причинени от употребата на веществото

Фармакологични критерии

Създаден толеранс, като се случва едно от две неща:
 • Нужда от употребяване на по-голямо количество от дадено вещество, за да се постигне същия ефект
 • Изпитване на по-слаби ефекти при продължителна употреба на същото количество от дадено вещество
Изпадане в абстиненция, като:
 • се изпитва характерният синдром на абстиненция за дадена субстанция (точното протичане на абстиненцията е различно за разнообразните вещества)
 • се употребява веществото, за да се облекчат или избегнат симптомите на абстиненция
За да бъде диагностициран със злоупотребяване с наркотици, човек трябва да показва проблематичен модел на употреба на дадено вещество, проявявайки поне два от посочените по-горе симптоми през период от 12 месеца. Като общо правило проявата на два до три симптома се квалифицира като леко заболяване, четири до пет се квалифицира като умерено, а шест или повече се квалифицира като тежко.

Какво причинява злоупотреба с вещества?

Няма една единствена причина за злоупотреба с вещества. Като при повечето други заболявания, има много фактори, които влияят върху уязвимостта на човек към развиването на болестта злоупотреба с вещества.
 • Генетични/биологични: Установено е, че гените отговарят за 40-60% от уязвимостта на даден човек да злоупотребява с наркотици.3 Но това не означава, че има ген на пристрастеността, а по-скоро, че комбинация от много гени (както и на други биологични фактори) може да доведе до по-голямата податливост към прекомерно употребяване на вещества. Например човек, който е биологично предразположен към по-слаб допаминово-възнаграждаващ отговор, може да е по-податлив към свръх употреба на наркотици, която причинява по-интензивно освобождаване на допамин.
 • Фактори от околната среда: Израстване в хаотичен дом; живеене в квартал, където наркотиците са лесно достъпни; контакти с членове на семейството, приятели или връстници, употребяващи алкохол или други наркотици – за всички тези фактори е била показана връзка с развитието на злоупотреба с наркотици. Както и при генетичните фактори, факторите на околната среда не причиняват директно тази болест, но могат да повишат уязвимостта на даден човек.
 • Фактори на развитието: Степента на физическо и психическо развитие на даден човек играе голяма роля за неговата уязвимост към развиване на наркотична зависимост. Докато употребата на наркотици може да бъде рискована на всяка възраст, хора, които са започнали да употребяват наркотици преди или по време на пубертета (когато мозъкът им все още се развива), са в много по-голям риск от развиване на наркотична зависимост.

Колко честа е злоупотребата с наркотици?

Злоупотребата с наркотици е сравнително често срещана и засяга хора от всички расови, културни и икономически групи. В световен мащаб е изчислено, че нейният дял е между 0-16%. По-голяма е вероятността да се диагностицира наркотична зависимост при мъже, отколкото при жени.

Как можеш да предотвратиш злоупотреба с наркотици?

Въпреки че точната причина за злоупотреба с наркотици е неясна, са били идентифицирани много превантивни стратегии. Както беше споменато по-горе, започването на наркотична употреба в млада възраст е голям рисков фактор за развитие на наркотична зависимост. Проучвания са показали, че превантивни програми, включващи семейства, училища, общности и лекари, насочени към образоването на млади хора за рисковете от употребата на наркотици, са ефективни за намаляване на разпространението на злоупотребата с наркотици.

Как се лекува злоупотребата с наркотици?

За нещастие няма лек за наркоманиите, но има няколко ефективни лечения. Поради различието на зависимостите от наркотици, лечението се приспособява към специфичните нужди на всеки един човек. Това лечение може да има много форми (12-стъпкови програми, медицинска помощ, стационарна рехабилитация, индивидуална терапия), но трябва да бъде фокусирано върху помагане на човека да спре да употребява наркотици, да поддържа начин на живот, свободен от наркотиците, и ефективно да функционира в обществото. Тъй като наркоманиите са хронични състояния, повечето хора се нуждаят от дълготрайно или повтарящо се лечение, за да останат в ремисия.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.