Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Курс: Здраве и медицина > Раздел 9

Урок 6: Злоупотреба с наркотици и наркомании

Защо някои хора имат проблеми с употребата на субстанции, а други - не?

Посети ни на ((http://www.khanacademy.org/science/healthcare-and-medicine) за здравно и медицинско съдържание или на (http://www.khanacademy.org/test-prep/mcat) за съдържание, свързано с MCAT. Тези видеа не предоставят медицински съвет и са само с информационна цел. Тези видеа не са заместител на професионален медицински съвет, диагноза или лечение. Винаги търси съвета на квалифициран лекар по всички въпроси, които може да имаш, свързани с медицинско състояние. Никога не пренебрегвай професионалния медицински съвет или не се бави да го потърсиш, поради нещо, което прочете или видя в което и да е видео на Кан Академия. Създадено от Брук Милър.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Установено е, че много малък брой от хората, които употребяват вещества, започват да злоупотребяват с вещества. Това е нещо, за което не знаем много. Не знаем защо определени хора го правят, а други не преминават от употреба към злоупотреба. Не знаем как в общия случай употребата прогресира до злоупотреба. Но въпреки че нямаме цялостен модел, имаме доста теории, които разглеждат това. В това видео ще разгледам този въпрос. Първият модел, за който искам да говоря, е теорията за общия синдром, която понякога се нарича теория на проблемно поведение. Тази теория разглежда идеята, че може би има един единствен подлежащ фактор, предразположение към употреба на наркотици, което поставя хората в по-голям риск от злоупотреба с вещества. Но това е много фаталистично. Излиза, че човек, който има предразполо- женост към употреба на наркотици, ще развие проблеми със злоупотреба с наркотици, а това изглежда много тежко. По-нюансиран начин да разглеждаме това е да използваме нещо, което изследователите обикновено наричат модела на швейцарското сирене. Тук имаме парче швейцарско сирене, и то, разбира се, има дупки. Представи си, че всеки човек на Земята е уникално парче швейцарско сирене. Местата на дупките на всяко отделно парче, големината на дупките и броя на дупките се различават от човек до човек. Да си представим, че твърдите части на сиренето са нещата, които ни защитават от злоупотреба с вещества. Колкото по-голяма е плътната площ, толкова по-малко вероятно е да използваш наркотици. Дупките, от друга страна, представляват рисковете. Хората с много дупки или с много големи дупки ще са в по-голям риск за злоупотреба с наркотици. Можем да си представим човек, чиито приятели използват вещества, и това го провокира и той да употребява. Или може би има роднина, който злоупотребява с вещества. Всъщност, има много различни видове рискови фактори за злоупотреба с вещества. Можем да представим тези различни рискови фактори като отделни резени. Да кажем, че имаме три резена швейцарско сирене. Всяко от тях представлява различен вид рисков фактор. Имаме биологически рискови фактори, например наследствеността. Психологически рискови фактори, определени личностни фактори, които са свързани със зависимостта. Също имаме и социални рискови фактори – наличие на приятели, които използват вещества, за което говорихме по-рано. Разбира се, тези резени са различни за различните хора. Може да има повече дупки в едното и по-малко в другото. Но за всеки има някаква уникална комбинация от рискови фактори. Да опитаме да използваме това като начин да разгледаме защо някои хора развиват зависимост от наркотици, а други не развиват. За да направим това, искам да си представиш, че насочваш лазерна показалка през тези различни парчета сирене. Имам три лазерни показалки тук, като тези лазерни показалки представляват употребата на наркотици за различни хора. Ако светлината достигне до плътно сирене, тя ще спре. Но ако светлината премине през дупка, тя ще продължи да се движи напред. Само когато светлината стигне задната стена, само когато премине през всички дупки и в правилната комбинация, човек ще развие зависимост. Да кажем, че имаме един човек, който употребява вещества, но няма много рискови фактори. Няма много дупки в неговото парче швейцарско сирене. В този случай сиренето ще блокира лъча на лазерната показалка. Човекът няма да развие зависимост. Но да кажем, че имаме друг човек, който има няколко рискови фактори. Може би има близък, който има проблем със злоупотреба с наркотици. В този случай част от светлината ще премине. Но ако има по-малко дупки в другия резен швейцарско сирене или ако дупките не са подредени по подходящ начин, тогава светлината ще бъде спряна. Но представи си, че имаме друг човек, който може би има много дупки в резените си швейцарско сирене – има много рискови фактори. Или може би има средно количество дупки, но те са подредени по много специфичен начин. В този случай светлинният лъч ще може да мине директно през дупките на швейцарското сирене при всички резени и ще освети стената отзад, което означава, че този човек ще развие зависимост. Надявам се, че не те обърках прекалено с този модел със светлинен лъч и швейцарско сирене, но това, което трябва да запомниш, е, че всеки отделен човек има уникална комбинация от рискови фактори или неща, които правят по-вероятно този човек да злоупотребява с вещества. И макар много хора да използват вещества, злоупотребата с вещества ще се развие само тогава, когато тези рискови фактори се комбинират по подходящ начин. Когато те са комбинират един с друг в правилното време.