If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Син кръст и син щит

Сал и д-р Бейкър говорят за организациите Син кръст и Син щит. Създадено от Сал Кан.

Видео транскрипция

Сал Кан: Тук съм с д-р Лорънс Бейкър от Медицински колеж Станфорд, който специализира в политика на здравеопазването. Имам много основен въпрос. Виждаме Синия кръст и Синия щит постоянно. И понякога се използват заедно, понякога се използват различно. И ми изглежда объркващо. Какви са тези неща и как са свързани едно с друго? Д-р Лорънс Бейкър: Те са свързани по някои наистина интересни начини. Датират от дълго време. Синият кръст и Синият щит са започнали като отделни неща. Да видим дали мога да обясня правилно. Синият щит е бил започнат от лекари, които искали да въведат здравен план, за да помогнат на пациентите си да бъдат осигурени. СК: Един вид защитен щит, който да не позволи нещата да стигнат до теб. Да. Точно така. Да. Д-р ЛБ: Да. Това е било започнато преди дълго време. И двете, Синият кръст и Синият щит, датират от към 1930 г., тогава са започнали. Синият кръст е бил започнат от болниците, в началото отделно от Синия щит, и те се свързват по-късно като начин да помогнат на пациентите да имат осигуровка за болнична грижа. СК: Предполагам е кръст, понеже след като си в болница, може да станеш малко религиозен. Д-р ЛБ: Точно. Въпреки че не съм сигурен дали това са имали предвид в началото, но... СК: Ами синьото? Д-р ЛБ: Не знам откъде идва синьото. СК: Дали това е просто цвят, който кара хората да се чувстват добре, дали е като цвят на здравеопазването? Д-р ЛБ: Мисля, че трябва да е цвят на здравеопазването. СК: Червеното би било неподходящо. Д-р ЛБ: Да изберем синьото. Не кървиш в синьо. СК: Синьото е – гледаш към небето. Добре. И какво се е случило? Виждам тези думи да се използват заедно. Тоест това са били отделни планове. Лекарите създали Синия щит. Болниците създали Синия кръст. Д-р ЛБ: И после те се разрастнали с времето и се променили. Били започнати през 30-те. Действали през 40-те, 50-те, 60-те, 70-те и се случили няколко неща, които започнали да правят картината малко по-объркваща. Едното е, че те действат във всеки щат, до определена степен, независимо. Щатите регулират здравната застраховка в тази страна или имат много общо с регулирането на здравната застраховка в тази страна. Всеки щат има собствени закони. И като резултат, плановете на Синия кръст и Синия щит в различни щати се развили по различни начини. Днес това се свежда до различни планове във всеки щат, поради историята на развитието. Докато щатите развиват законите си различно, плановете еволюират в различните щати. СК: Разбирам. Това е само да си дам някаква рамка за какво се случва – преди 1920-та години и през 30-те години това не са били планове за здравеопазване. Д-р ЛБ: Не. СК: Лекарите казали, че искат начин хората да ги посещават, без да трябва...; някакъв начин те да плащат малко всеки месец или всяка година и ако нещо се случи, да могат да посетят лекарите си. Болниците имали същия модел. Но го направили различно във всеки щат, понеже щатът е регулиращият... Д-р ЛБ: През 30-те години нямало много щатски регулации за здравната осигуровка. Нямало здравна застраховка. СК: Да. Д-р ЛБ: Но тъй като щатите еволюирали, то и системата еволюирала, плановете също еволюирали, те се развили отделно в леко по-различни посоки във всеки щат. Това довело до формирането на... виждаш Синия кръст на Тенеси или Синия щит на Флорида, или Синия кръст и Синия щит на Мичиган. Те са различни, понеже са в собствени щати и са се развили по различен начин. СК: Тоест, обикновено това са вид търговски марки. Всички сме чували за тях по този начин. Но обикновено една марка означава нещо. Означава повече качество или по-малко качество, или някакъв вид преживяване – нали знаеш, Apple означава забавно клиентско преживяване или нещо такова. Но в този случай, ако те разбирам правилно, има Син кръст на Калифорния и Син кръст на Тексас и те нямат нищо общо или много малко общо помежду си? Д-р ЛБ: Всички те започнали заедно през 30-те години и са се развили по собствен начин. Но са останали свързани и някои от тях в по-голяма степен от други. Едно от нещата, които са се случили междувременно е, че те образували асоциация. И сега в САЩ има организация, наречена Асоциация на Синия кръст Синия щит, което предполагам е асоциация на много различни планове в различни щати, която им позволява да опитат да работят заедно. СК: Това е един вид чадър за всички Сини кръстове и всички Сини щитове. Затова чуваме да се използват заедно толкова често. Хората казват Син кръст Син щит. Д-р ЛБ: Да. Има две причини да ги чуваш заедно. Едната е асоциацията, която опитва да работи с плановете от двете групи. Другата причина е, че в някои щати с времето двете се свързали и станали един план за здравна застраховка. Има щати, в които планът за здравна застраховка е Син кръст и Син щит на даден щат. И има щати, в които са останали разделени. Сега сме в Калифорния, където Синият кръст и Синият щит исторически са останали като отделни планове. Но има някои щати, в които са едно и също нещо. И тогава ще чуеш Син кръст и Син щит. СК: Тоест, ако някой каже Син кръст на щат х, това просто означава плана за здравна застраховка. Няма нищо друго. Д-р ЛБ: Някога е можело да разбереш повече от това. Но в днешно време е възможно да варират доста по няколко различни начини. Някои от плановете Син кръст и Син щит, особено плановете Син кръст, са станали планове с цел печалба. Исторически те винаги са били неправителствени организации. Но през последното... СК: Тоест Синият кръст, особено някои от тях, са станали организации с цел печалба. Д-р ЛБ: Да. Мисля, че и в двата случая е така, но Синият кръст е този, на който обръщам повече внимание. СК: Така. Д-р ЛБ: Така че те може да са с цел печалба или неправителствени (не с цел печалба). Те може да действат по подобни начини. И го правят, понеже поне тези в асоциацията по принцип действат подобно на различните места. СК: И просто да добавя – понеже обяснявах това постоянно – Кан Академия е неправителствена организация. Неправителствената организация може на теория да има печалба – Кан Академия няма – но може да има печалба. Но няма собственик на организацията, който да може да стане богат от нея. Притежава се от обществеността. Докато организация с цел печалба има акционери и може да бъде купувана и продавана, и може да издава дивиденти, и всички такива неща. Д-р ЛБ: Да. Исторически в Америка повечето здравни планове били неправителствени организации. Не можели да вземат парите, които са заработили, и да ги дадат на хора, които може да са собственици. Те трябвало да бъдат реинвестирани. СК: Точно така. Д-р ЛБ: Всъщност дори в ранните дни на Синия кръст и Синия щит, в някои щати те били третирани като един вид публични организации. СК: Така. Да. Да. Д-р ЛБ: И те са се отдалечили от това малко повече. Но има история, особено със Синия кръст и Синия щит, за много неправителствени, публично насочени организации. Когато стигнеш до планове с цел печалба, което не сме имали в САЩ масово до, може би, последните едно-две десетилетия, виждаш някакви превръщания. Има ситуации, в които планът действа изрично като генератор на печалба за акционерите му, за собствениците му. СК: И някои са публично търгувани и са на стоковия пазар. Д-р ЛБ: Могат да бъдат публично търгувани, да. СК: И когато говорим за някои от тях, ставащи с цел печалба, това буквално – не знам, дава ли лицензът за използване на името Син кръст или Син щит, или може би някои от придобивките на бившите неправителствени организации се прехвърлят, или предполагам организацията ги купува. Д-р ЛБ: Имали сме поредица такива неща. Наричаме ги конверсии (превръщания). И когато компанията премине от неправителствена към такава с цел печалба, имало много щати, в които тези конверсии или ситуации, в които са се случили, в които обществото, правителството, някой накарал организацията с цел печалба след конверсията да създаде публично благо. Има някои фондации, които съществуват сега... СК: О, разбирам. Д-р ЛБ: В конверсията те позволили трансфер от неправителствена към организация с цел печалба, но трябвало да създадеш нещо стойностно за обществото. Някои от нещата, които виждаме днес в щатите, някои от големите фондации, които съществуват в здравеопазването, са конвертирали фондации около конверсиите с цел печалба на Синия кръст и Синия щит. СК: Разбирам. Но когато видим неща като ... винаги се обърквам между Синия кръст и Синия щит – но мисля, че Антем е, Антем е бил Син... Д-р ЛБ: Син кръст в Калифорния. Антем е компания, голяма компания, която има Син кръст, мисля предимно клонове на Синия кръст в различни щати. Мисля, че има 14 или 15 такива. СК: Тоест, ако са с Антем, Сините кръстове са с цел печалба. Д-р ЛБ: Мисля, че това е така. СК: Добре. Добре. Добре. Според това как действат от потребителска гледна точка, има ли някаква разлика между Син кръст или Син щит с цел печалба, има ли нещо, което можем да кажем? Д-р ЛБ: Това всъщност е много интересен въпрос. Има хора, които са проучвали това и са опитвали да открият доказателство за различия. Има няколко проучвания, в които хората могат да открият известни разлики. Но няма много доказателства, че двете организации действат по различен начин. В крайна сметка, те трябва да се състезават в същия пазар за бизнеса на същите компании и същите хора. И ако се държаха много очевидно различно, ако имаше очевиден по-добър избор между двете, пазарът щеше да определи кой ще спечели това. А пазарът е позволил и на двете да съществуват. Определено има разлики в плановете или разлики в преференциите, в идеалите на хората, които ръководят тези организации. И това може да има значение в някои случаи. Но е трудно, ако опиташ да събереш всичко и да вземеш национални данни, да откриеш разлика между тях. СК: Тоест голямата картинка тук е, доколкото съм разглеждал планове за здравни застраховки, когато опитвахме да ги изберем за служителите в Кан Академия, кой план за здравна застраховка да изберем и кой не. И се чудех каква е разликата между Синия кръст и Синия щит... Има много малко, което мога да кажа, само като гледам тези търговски марки. Ще трябва да отида по-надълбоко в реалната здравна политика. И това ще се различава от щат на щат и някои ще са с цел печалба, някои ще са неправителствени. Дори това не е достатъчно да ти даде цялостен съвет. Просто трябва да разгледаш здравните планове. Д-р ЛБ: Трябва да разгледаш здравните планове. Има Син кръст и Син щит. Но има и други планове. Има Кайзер. Има Аетна и Цигна, и други планове. И те могат да варират от щат до щат. Дори в рамките на един щат можеш да видиш различия. Синият кръст в Калифорния, Синият щит в Калифорния може да предлагат няколко различни избора. Ако кажеш, че имаш много хубав план от Синия кръст и погледнеш друг щат, погледнеш плана на Синия кръст, може да видиш, че е по-малко щедър, и може да има друг план, който можеш да разгледаш. Така че дори трябва да гледаш в компанията за спецификите. СК: Определено когато преминаваме от щат на щат ще е странно да имаме лоялност към марката при някое от тези. Д-р ЛБ: Странно ще е. Да. Синият кръст Синият щит... СК: Понеже те няма да са едно и също нещо. Д-р ЛБ: Те имат история на публично насочени организации и част от това продължава и до днес. Може би това е нещо, за което да помислим. Но, общо казано, има толкова много неща, по които могат да се различават, че трябва да внимаваш с избора си. И това може много да варира в различните щати. СК: Интересно.