Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Моларност, молалност, осмоларност, осмолалност и тоничност - каква е разликата?

Виж как всеки един от тези термини ни казва нещо различно за един разтвор. Риши е лекар по детски инфекциозни заболявания и работи в Кан Академия. Създадено от Риши Десай.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Искам да е супер ясно каква е разликата между всички тези понятия, които звучат доста еднакво, но се различават помежду си. Първото понятие е моларност ( наричано още моларна концентрация). Знаем, че това означава молове в един литър разтвор. Като оставим числителя същия, ако променим знаменателя, получаваме молалност, с "л". Молалността (молална концентрация) е молове... и тук, вместо в един литър разтвор, имаме в един килограм разтворител. Това е главната разлика между тези две понятия. Тук можеш да видиш, че знаменателят е различен при двете. Ако продължа нататък, ще дойда от тази страна, преминаваме към осмоларност. Оставяме знаменателя същия. Не променяме това – нека запиша това. Казваме един литър разтвор. Знаменателят не се променя. Числителят се променя на осмоли. Помниш, че осмолите са не само за това какво е в разтвора, но как нещата могат да се разделят. Говорихме за солта като чудесен пример за разликата между моларност от осмоларност. След като изяснихме това, вероятно се досещаш, че че съществува и четвърто понятие – осмолалност. При осмолалността имаме същия числител като при осмоларността, в числителя са осмоли, но в знаменателя ще вземем тази стойност – един килограм разтвор. Това е осмолалност. Когато сравняваме тези две групи, виждаш, че главната разлика тук е само в числителя. Числителят е различен между тези две понятия. Това са четири от термините и последният термин, който използвахме, беше тоничност. Къде попада той в тази група? Дори го разделихме на хипотонични разтвори, изотонични разтвори и хипертонични разтвори. Казахме, че разглеждаме тоничността по този начин, обикновено е една от тези три групи. Много широко казано, тези четири понятия са начин да дефинираме или да опишем един разтвор. Ако имаш един разтвор, можеш да го опишеш, като използваш тези термини. Тези термини се използват за два разтвора. Ако имаш два разтвора, разделени от мембрана, както вероятно записа това с мембрана, тогава можеш да използваш тези термини, за да опишеш какви са те един спрямо друг. Това е ключовата разлика между тези термини. Първите четири са само за един разтвор, а терминът тоничност описва как може да опишеш два разтвора, разделени от мембрана, и, помни, че всичко това – нека направя малко място – често се отнася до медицински термини. Обикновено използваме тези за медицински цели, а в медицината има клетки с пропусклива мембрана. Ще направя една пропусклива мембрана. Тази клетка ще е в някакъв разтвор и този разтвор може да е кръв, може да е интерстициална течност или някакъв друг разтвор. Когато използваме тези четири термина и, особено, тоничност, говорим за връзката между този разтвор и този разтвор вътре в клетката. Това е един начин да разграничим тези различни понятия, за които говорих.