Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Моларна и осмотична концентрация

Моларност и осмоларитет може да ти звучат подобно, но са две различни понятия. Моларност (М) е броят на моловете на разтворено вещество в литър разтвор. За моларността единица е мол (мол). Осмоларитета (осмотична концентрация) (mOsm/L) е общата концентрация на всичките разтворени вещества в разтвора. Осмол (osm) е единицата за осмоларитет. Осмоларитетът може да се използва за предвиждане дали вода ще се премести от едната страна на полупропусклива мембрана в другата. Създадено от Риши Десай.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Искам да разгледаме разликата между две понятия – моларна концентрация, наричана още моларност, и термин, който е много подобен – осмоларност. За целта ще използвам един пример, понеже мисля, че това ще ни помогне за изясняване на различието. Ще начертая една кутия. Всеки път, когато чертая кутия, просто приеми, че е пълна с един мол от някакво вещество. Знаеш, че един мол е равен на 6,02*10^23. Знаем, че това е огромен брой малки частици или атоми, или каквото решим да сложим вътре. В този случай, да кажем, че имаме няколко кутии. Да кажем, че тук имам една кутия. Тази кутия ще запълня с тези малки зелени частици. Това са молекули урея. Ако не знаеш точно какво е урея, не се тревожи, ще ти го нарисувам. Това е молекула, която тялото ни произвежда, за да се отърве от азота. Тук има два азотни атома. И между тях има въглероден и кислороден атом. Това е малка молекула, но тя е много полезна за отделяне на азота, който се отделя с урината или се освобождаваме от него по някакъв друг начин. Това е урея. Ще нарисувам още две кутии и в тези кутии ще поставя нещо, което може би познаваш по-добре, и това е сол. Ще начертая малки натриеви атоми и до тях малки хлорни атоми. Това е натриев хлорид. И, отново, чертая само няколко от тях, но помни, понеже това е кутия, имам цял мол от всяко от тези вещества. Тук имам натриев хлорид. Ще опитам да съм последователен с цветовете. Имам два мола натриев хлорид, тоест имам равно количество във всяка кутия. И сега имам три кутии с глюкоза. Ще начертая глюкозата от тази страна. Можеш да видиш, че преминах от една кутия урея, през две кутии натриев хлорид към три кутии глюкоза. Ще нарисувам глюкозата като малки червени топчета. Всяко малко червено топче представлява една молекула глюкоза. Само искам да ти припомня как изглежда глюкозата и ще я нарисувам тук. Глюкозата е такава малка молекула с един кислороден атом тук И после има ОН групи, водород и кислород. Тази е ето така, а това слиза надолу. Имаш и друг въглероден атом, също с хидроксилна група, ОН. И това а молекулата глюкоза, като всяко малко червено топче представлява една от тези молекули. Тук имаме шест мола вещество. Ще направя малко място на рисунката. Да кажем, че ще вземем нещата и ще ги поставим в един литър. Представи си, че взимам една кофа или нещо такова и тя е пълна с вода, с точно един литър вода. Това е моят един литър. Взимам всичко това и ще го поставя тук. Всички шест мола вещество отиват тук. И сега искам да намериш моларността на тези вещества. Имаме три вещества. Нека започнем с уреята. Каква е моларността на уреята? Ще кажеш, че имаме един мол от нея, и имаме един литър, тоест един мол на литър, т.е. едномоларен разтвор. С главната буква М означаваме единица моларност. Това е лесно. И после имаме, да кажем, натриев хлорид. Имаме NaCl. Имаме два мола от него. Поставяме два мола в един литър. Ще кажеш, че имаме моларност две за натриевия хлорид. И, накрая, имаме глюкоза. И казваш, че глюкозата – схващаш модела тук – тя е три мола и става – очевидно имаме същия обем, става моларност 3. Това е доста лесно, едно, две, три. Представи си, че взема лупа. Ще оставя това да се вижда. Взимам малко вода и, да кажем, я увеличавам. Тук нещата стават много интересни. Да кажем, че увелича тази вода тук, за да видя по-добре какво става. Увеличавам тук и получавам нещо такова. Да видим дали мога да го нарисувам. Кръгът ми не е много добър, но схващаш идеята. Увеличаваме в тази малка окръжност и ето какво можем да видим. Първо ще нарисувам натрия. Може да видиш нещо такова. Ето това е натрият. Тук ще начертая друг натриев йон. Ще го надпиша, за да знаеш какво е. Това е натриев йон. Той е положително зареден – не забравяй това – натрият е положително зареден. Имаме и хлорни йони. Не ги рисувам едни до други нарочно, понеже ще видиш какво ще се случи, въпреки че натрият и хлорът започнаха като партньори, започнаха един до друг, в момента, в който стигнат до водата, се случва нещо интересно. Когато стигнат до водата, имаш Н2О. Кислородът е зареден слабо отрицателно. Ще начертая един кислороден атом тук. Той е прикрепен към два водородни атома, два малки водородни атома. Това е кислороден атом, зареден слабо отрицателно и водородни атоми, заредени слабо положително. Този слабо отрицателен кислород и този положителен натриев йон ще се привлекат взаимно. Ще се подредят ето така. Всъщност, може дори да имаш друг кислороден атом ето тук, подреждащ се със своите два водородни атома, и може би дори още един тук. Виждаш, че тези кислородни атоми и водородните атоми ограждат нещата така, че кислородните атоми да могат да са близо до азота – извинявам се, до натрия – казах азот погрешка, извинявай. Случва се и тук. Кислородът идва близо до натрия, понеже има слабо отрицателен заряд – нарича се частичен дипол – и малко тук. Част от този отрицателно зареден кислород бива привлечен от силно положителния натрий. И противоположното се случва тук. Тук имаш леко положително зареден водород, два атома от него. И тези леко положителни заряди са привлечени към силно отрицателния хлор. И имаш още един тук. Да кажем, че имаш това и тук. Тези малки водни молекули ограждат натрия и хлора и влизат между тях, така че те не са един до друг. Те, по същество, започват да действат като самостоятелни частици. Това е ключът за осмоларността (осмотичната концентрация). Помисли за отделните частици, които влияят на движението на водата. Натрият и хлорът не действат като едно повече. Те действат като отделни частици. И може би се питаш какво стана с тази глюкоза, която беше във водата. Тя изчезна ли? Това са тези молекули ето тук. Да си представим молекулите на глюкозата. Чертая ги много малки, въпреки че знаем, че молекулата е доста голяма. Тук са и молекулите урея. Не сме загубили уреята и глюкозата. Още са тук. Но ключовото нещо е, че тези молекули се подреждат, Водните молекули се подреждат така, че блокират натрия от хлора, разделяйки двата вида йони един от друг, така че те се държат като отделни частици. Сега, ако разглеждаш отделни частици – колко отделни различни частици има във водния разтвор, които ще повлияят на движението на водата? Очевидно, имаме глюкоза. Тя е ето тук. Имаме урея. Тя е ето тук. Имаме натрий и четвърто – имаме хлор. Сега броя натрия и хлора като две отделни неща, понеже са разделени от водата. Ако това е така, нека се върнем към въпроса за моларността. Ще запиша сега осмоларност и да видим дали можем да определим осмоларността на всички тези вещества. Каква е осмоларността на уреята? За уреята бихме казали, че пак има един мол в един литър. Това ще е един осмол. И ще кажем – сега ще премина към глюкозата, натриевият хлорид ще разгледаме последно. Глюкоза – пак имаме три мола. И това пак е в един литър. Така че това е три осмола. Тук ще направя малко място. И сега имаме натрий. Разглеждаме го като отделна част. Имаме два мола. Трябва да променя това. Пишех молове, а това не е точно. Говорим за осмоли. Трябва да запиша един осмол, три осмола. Можеш да видиш колко подобни са двете понятия. Случайно замених думата. Тук имаме два осмола натрий в един литър. И това означава, че имаме два осмола. И, последно, имаме хлор. Той също ще е два осмола на литър. Започнахме с натриев хлорид и той се раздели, генерираме повече общо осмола. Ако гледаш общата осмоларност, общата осмоларност е сборът от тези. Колко общо осмола имаме? Имаме един урея, три глюкоза, два натрий и два хлор. Имаме осем осмола. Ако искаш да изчислиш общата осмоларност на този разтвор, ще кажеш, че отговорът е осем. Простият начин да направим това, разбира се, е да кажем, че имаме урея, глюкоза – и това е прекият път – натриев хлорид. Имаме едно тук. Имаме три тук. Имаме две тук, но сега това се разделя. Така че трябва да умножиш по две и после просто събираш всичко. И получаваш осем. Това е бързият начин да го направим, но исках да ти покажа точната концепция и как ще изглежда под микроскоп, за да разбереш точно защо трябва да умножим по две.