If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Оценка на позиционирането на шийни прешлени (врат) на рентген

Доктор Mahadevan от Stanford School of Medicine показва на Sal как може да изглежда разместването на шийните прешлени на рентгенова снимка. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Сал Кан: Отново е Сал. И пак съм тук с моя приятел д-р Махадеван от Университета Станфорд. В последното видео разгледахме адекватността на рентгенови снимки на врата, т.е. дали рентгеновата снимка е достатъчно подходяща (за поставяне на диагноза). Но сега нека приемем, че имаме добри рентгенови снимки. Какво гледаме? ДМ: Следващата стъпка е да гледаме подреждането. Говорим за АВС-то на разчитането на снимка на цервикалния гръбначен стълб. А е първата част от адекватността, която вече разгледахме. Втората част на А е подреждане (alignment). СК: Добре. Пак сме при А, но сега е подреждане. Очаквах нещо с В. Добре, подреждане. Добре. Изглежда това е за подреждането. ДМ: Това е за подреждането. Има четири линии, които гледаме. Първата е линията на антериорното прешленно тяло. СК: Добре, AVBL. ДМ: Точно така. Това, което правиш, е да се опиташ да нарисуваш гладка линия, която свързва антериорния аспект, предната част на всички прешленни тела. Тя трябва да е хубава и гладка. Обикновено е извита. Всички точки трябва да попадат на тази линия. Нищо не трябва да е извън тази линия. Това би означавало, че има проблем. СК: Разбирам. И антериорно, както каза, означава предно. ДМ: Точно така. СК: Добре. ДМ: Следващата линия преминава към задната част на прешленното тяло. Това е постериорното прешленно тяло. СК: Не е задната част на целия прешен, а на прешленното тяло, което е тази квадратна част отпред. ДМ: Точно така. Правим същото – свързваме с линия от горе до долу, трябва да е хубава и гладка, както я нарисува. Нищо не трябва да е извън тази линия. Никоя част от прешленното тяло не трябва да е извън линията, която начерта. СК: Добре, звучи добре. И после? ДМ: Следващото е, че свързваме всички спиноламинарни свързвания. Това е спиноламинарната линия. Това е мястото, където ламината се свързва с бодлестия израстък. СК: Бодлест израстък, изглежда можем да направим цяло видео за това. ДМ: Бодлест израстък, ако погледнеш задната част на нечий врат, това са тези малки бучки, които ще видиш. Това е в най-задната част. СК: И това са тези триъгълни неща ето тук. ДМ: Точно така. СК: Добре. Свързваш тази линия. Един вид предната част на тези триъгълници, основата на тези триъгълници, така да се каже. ДМ: Точно. СК: А последното? ДМ: Последното са върховете на бодлестите израстъци. Отново просто свързваме горната част, върхът на всички бодлести израстъци, малките костни израстъци, които можеш да видиш, ако погледнеш нечий врат. Тези двете трябва по принцип да лежат на хубава, гладка линия. СК: И общото правило – ако някое от тези не са подредени по начина, по който нарисувах тук, има проблем. ДМ: Точно, точно. Наричаме го сублуксация или неправилно подреждане. Всички тези предполагат, че тук има проблем. СК: Което е голям проблем, понеже гръбначният ти мозък преминава оттук. ДМ: Абсолютно. Ако погледнеш между двете, зелената и синята линия, оттам преминава гръбначният ти мозък. СК: Добре. Точно оттук. ДМ: Точно. СК: Разбирам. Не искам да объркам това. Добре. Нека разгледаме няколко от тези рентгенови снимки и да видим дали, първо, има нещо нередно, или, ако има нещо, дали можем да го забележим. ДМ: Всъщност, Сал, сега, когато знаеш как да разчиташ шийни рентгенови снимки, ще те накарам да погледнеш първата рентгенова снимка. СК: О, разбирам. Ще ме съдят за лекарска небрежност. Да видим. Добре. Това ето тук. Нека просто направя първото. Ще направя това, което ми каза. Ще направя антериорната страна на прешленното тяло. ДМ: Точно. СК: Виж, научавам и термините, говоря като лекар. Чертая една линия тук. Това изглежда доста добре. Това изглежда нормално. Какво е това? Малко съм – да видим. Това пак изглежда нормално. А това не изглежда добре. Ще се брои ли това? Имам предвид, това изглежда малко преместено. ДМ: Абсолютно. СК: Не е голямо преместване. Но е толкова, че да те затруднява да начертаеш линия. Бях ли прав? ДМ: Напълно си прав. Всъщност, понякога е много недоловимо. Тук откри много лека аномалия. Но, отново, въпреки че е лека на рентгеновата снимка, може да е сериозна за пациента. Потенциално спаси неговия гръбначен мозък и живота му, като откри такова увреждане. СК: О, добре. Караш ме да се чувствам много доволен. Това е – буквално търсиш нещо толкова леко като това. ДМ: Точно така. Отново, това трябва да е хубава, гладка линия или хубава, гладка крива. И, както можеш да видиш, при свързването вече не е гладка. СК: И дори не е нужно да гледаш другите линии. Ако някои от тези не са подравнени, е достатъчна да кажем, че трябва да направим нещо. ДМ: Точно. И това е чудесен, важен обучителен пример, че ако видиш каквато и да е аномалия на обикновена снимка, на такава рентгенова снимка, трябва да защитиш цервикалния гръбначен стълб на пациента. После правиш по-важно изследване, изследване с по-добро качеств като КТ скенер. СК: Удивително. Въпреки че ако погледна тук, изглежда, че можехме да направим PVBL. И изглежда, че и това е малко неправилно. ДМ: Абсолютно. СК: Това и – добре, нека разгледаме още няколко. ДМ: Чудесно. СК: Не искам да се фокусирам прекалено върху първата си победа. Добре. Ясно е, че този човек е обърнат насам. Мога да видя зъбите му. Да видим какво можем да видим тук. Мога ли отново да пробвам? ДМ: Моля, моля. СК: Добре, AVBL изглежда доста добре. Това е – това изглежда близо. ДМ: Изглежда близо, съгласен съм. И потенциално, отново имаш много добро око и може би го улови. Но повечето хора биха могли... СК: Дар, може да кажеш. ДМ: ... да не видят това. СК: Нека направим другите линии тук. Добре. Това е по-очевидно. Тук е по-очевидно, че има прекъсване ето тук. ДМ: Точно така. И това е PVBL, или постериорната линия на прешленното тяло. Можеш да видиш ясно, че тази линия не е гладка. Тя не е свързана и има проблем тук при свързването. СК: Добре. Добре и сега имаме последното. Да видим какво мога да направя. Да видим, не искам да прекъсна успехите си. Добре. Антериорната страна – тя изглежда доста перфектна. ДМ: И всъщност е перфектна. СК: Добре. Нека видя следващите линии. Това е постериорното прешленно тяло. Ще използвам цвят, който се вижда по-добре. Вече използвах оранжево. Ще използвам пурпурно. Добре. Това изглежда добре. Изглежда добре. Няма нищо очевидно на тази линия. ДМ: Отново бих казал, че имаш отлично око. Но в този частен случай бих казал, че това е наред. Това е в нормалния диапазон, както казваме. СК: И ще направя основата на тези триъгълници. Това тук е триъгълник. ДМ: Отново, искаш да е хубава, гладка крива. Всичко трябва да попада на тази крива. СК: Тоест това – би трябвало да направя малко по-свободна крива, за да свържа тези тук долу. ДМ: Точно така. Това е спиноламинарната линия. Това е третата линия на подреждане. Както можеш да видиш, можеш да направиш тези, но не са гладки като другите линии. Това отново е друга неясна находка. Пропускането на тази находка, понеже първите две линии са нормални, може да е фатално за пациента. СК: Добре. Винаги трябва да се внимава. Ако нещо изглежда дори малко подозрително, тогава е нужна още една рентгенова снимка. ДМ: Да, друга рентгенова снимка, друг изглед, както говорихме преди. Или дефинитивното изследване – КТ скенер, т.е. компютърна томография. СК: Разбирам, много готино. Благодаря за това. Това е полезно. ДМ: Беше удоволствие.