If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Микроцитна, нормоцитна и макроцитна анемии

Създадено от Науроз Саед.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Казахме, че има много различни видове анемии. Анемиите могат да бъдат разделени на две големи групи, едната група наречена недоимъчни анемии, а втората група наречена хемолитични (деструктивни) анемии. Недоимъчните анемии са анемии, причинени от проблем с производството на червени кръвни клетки. Някъде по пътя има проблем с произвеждането на достатъчно червени кръвни клетки. А при деструктивните анемии имаш здрави червени кръвни клетки, произвеждани в достатъчни количества, но тези червени кръвни клетки биват унищожени от имунната ти система или от вируси, или биват изгубени по някакъв начин. Казахме, че един от начините, по които можем да разберем дали една анемия е недоимъчна, или деструктивна, е да разгледаме броя на ретикулоцитите. Броят на ретикулоцитите е мярка за количеството на ретикулоцитите. Ретикулоцитите са млади, незрели кръвни клетки. При деструктивните анемии казахме, че броят на ретикулоцитите, ще съкратя това на retic, броят е по-висок. По-висок е от 3%, като 3% е нормалният брой на ретикулоцитите. При деструктивните анемии броят на ретикулоцитите е по-голям от 3%. Това е показател за костен мозък, който работи много усилено, за да замени изгубените червени кръвни клетки. Той произвежда тези млади, незрели червени кръвни клетки, за да замени тези, които са били изгубени от разрушаване. Сравни това с недоимъчните анемии, при които броят на ретикулоцитите е по-нисък, по-нисък от нормалните 3%. Това е понеже при недоимъчните анемии имаме проблем с произвеждането на червени кръвни клетки, така че няма да видиш костен мозък, който подходящо отговаря, като увеличава производството на червени кръвни клетки. От самото начало проблемът е производството на червени кръвни клетки. В началото анемиите биват разделени на недоимъчни анемии и деструктивни анемии. Тази недоимъчни анемии... Казахме, че има много различни причини за недоимъчни анемии. Те могат допълнително да бъдат класифицирани въз основа на размера на червената кръвна клетка. Преди да навлезем в повече дълбочина в това, нека отстъпим назад, за да кажем, че нормалният размер на червените кръвни клетки се измерва от индекс, наречен MCV, където MCV означава среден корпускулярен обем, тоест средният обем на червена кръвна клетка. Средният MCV, нормалният диапазон на MCV, е между 80 и 100. Нормална червена кръвна клетка попада някъде между 80 и 100. Недоимъчните анемии могат допълнително да бъдат класифицирани като анемии, при които червените кръвни клетки са по-големи от нормалното, са по-малки от нормалното или са с нормален размер. Да разгледаме първата група, при която червените кръвни клетки са по-големи от нормалното. В този случай MCV ще е по-голям от 100, понеже 100 е горната граница на нормалния диапазон. Тези анемии се наричат макроцитни анемии, където макро означава голям, а цитни означава клетка, така че това са анемии с големи червени кръвни клетки. Втората група са тези, при които червените кръвни клетки са по-малки от нормалното, бихме очаквали да видим MCV, средният корпускулярен обем, да е по-малко от 80, понеже 80 е долната граница на нормалното. Тези анемии се наричат микроцитни анемии. Микро означава малък, цитни означава клетка, тоест това са анемии с малки кръвни клетки. Накрая, групата червени кръвни клетки с нормален размер. MCV на тези клетки попада между 80 и 100, точно в нормалния диапазон. Те се наричат нормоцитни анемии. Тоест анемии с нормален размер на червените кръвни клетки. Ще разгледаме различните причини за макроцитни, микроцитни и нормоцитни анемии, разновидностите на тези анемии, но като общо правило макроцитните анемии са причинени от недостиг на ДНК прекурсори. Всичко, което причинява недостиг на ДНК прекурсори, ще доведе до макроцитна анемия. Сравни това с микроцитна анемия. Като общо правило микроцитните анемии са причинени от недостиг на хемоглобин, нарушено производство на хемоглобин, дали ще има недостатъчно образуване на хемоглобин, или образуване на анормален хемоглобин, каквато и да е причината, има проблем с производството на хемоглобин. Когато имаш проблем с производството на хемоглобин, това води до микроцитна анемия. Почти всички други недоимъчни анемии ще попаднат в категорията на нормоцитните анемии. Отново, ще навлезем в детайлите за различните видове анемии, но тази диаграма е много добър начин за обобщаване на различните видове анемии. Докато продължаваме, е важно да поставим анемиите на правилното място на тази диаграма, понеже това ти помага да ги държиш организирани в ума си.