If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:6:19

Видео транскрипция

Анемията на хроничната болест е втората най-честа причина за анемия при хоспитализирани пациенти и е вид микроцитна анемия, микроцитна анемия. Това ни казва, че анемията на хроничната болест е поради проблем в производството на хемоглобин, понеже знаем, че всички микроцитни анемии възникват от проблем в производството на хемоглобин. Второто нещо, което е много важно за това заболяване, е, че то винаги, винаги, винаги е свързано с някакво възпалително състояние. Тоест трябва да има някакъв източник на възпаление в тялото, за да имаме това заболяване. Анемията на хроничната болест е изцяло свързана с молекулата хепцидин, която е полипептид – верига аминокиселини, произведена от черния дроб, която действа като главния регулатор на желязо на тялото. И под регулатор имам предвид, че когато нивата на серумно желязо са ниски, когато нивата на желязо в тялото са ниски, има ниско производство на хепцидин. Но когато съхраненото желязо в тялото е високо или когато има излишно количество желязо в тялото, черният дроб увеличава производството си на хепцидин и прави това, понеже хепцидинът намалява серумното желязо, намалява серумното желязо. И прави това, намалява серумното желязо, по няколко различни начина. И за да разберем как го намалява, трябва да се върнем назад и да разберем физиологията на желязото. Говорихме как желязото бива абсорбирано в дванадесетопръстника, но нещо, което не споменахме, е, че в основата на тези клетки в дванадесетопръстника има канал, наречен феропортин, и феропортинът е това, което позволява на желязото да премине през тези клетки в дванадесетопръстника и да бъде абсорбирано в кръвообращението. Хепцидинът блокира каналите феропортин и, като прави това, инхибира абсорбцията на желязо от червата. Това е първият начин, по който хепцидинът намалява нивото на серумно желязо. Ще превъртя надолу, малко надолу, за да разгледаме черния дроб. И има кръвоносен съд, в който има кръв, и знаем, че в кръвта има много червени кръвни клетки. И на всеки 120 дни всяка една от тези червени кръвни клетки бива извадена от обръщение и разградена от клетки в черния дроб, наречени макрофаги. Тези червени кръвни клетки биват разградени от макрофагите и в червените кръвни клетки, знаем, имаме много хемоглобин и в центъра на хемоглобина има желязо, и желязото, което бива освободено от разграждането на червените кръвни клетки, не бива просто изхвърлено, а бива съхранено и рециклирано за по-късна употреба за създаване на нови червени кръвни клетки. В този сценарий хепцидинът инхибира разлагането, предотвратява разлагането на тези червени кръвни клетки и предотвратява съхраняването и по-късното рециклиране на желязото. Това е вторият начин, по който хепцидинът намалява серумното желязо. Нека набързо обобщим какво прави хепцидинът – намалява серумното желязо, като намалява абсорбцията на желязо от червата и намалява рециклирането, като инхибира разлагането на червените кръвни клетки. При нормални хора хепцидинът бива освободен в отговор на увеличение в серумното желязо. Това е компенсаторният механизъм на тялото за справяне с твърде много желязо. В случая с анемията на хроничната болест хепцидинът бива освободен в отговор на някакво възпалително състояние, което и да е състояние, при което има възпаление. Какво имам предвид под възпалително състояние? Имам предвид неща като инфекциии, понеже знаем, че тялото увеличава възпалителния отговор, за да ни предпази от инфекции. Имам предвид и неща като рак, чиято злокачественост е доста възпалително състояние, и също автоимунни заболявания и обикновено на ум ми идват, при автоимунните заболявания, неща като ревматоиден артрит или лупус, но всяко автоимунно състояние може да направи същото нещо. Това са три от най-честите причини на възпаление, но има няколко други заболявания, които могат да доведат до същия отговор. Когато има източник на възпаление в тялото, тялото освобождава цитокини, или малки сигнални молекули. И тези цитокини причиняват увеличение в производството на хепцидин. Хепцидинът намалява абсорбцията и рециклирането на желязо, за да намали серумното желязо. Дотук установихме това. Това намаление в серумното желязо води до намаление в производството на хемоглобин и това намаление в производството на хемоглобин води до анемия. Така едно възпалително заболяване или хронично заболяване води до анемия. Предполагам, нещо, което не изяснихме добре, е защо ще искаш да има намаляване в серумното желязо в отговор на възпалително състояние, защо се случва това. И отговорът на това е много важен. При състояния, като, например, инфекция, бактериите процъфтяват от желязото. Те го използват като есенциално хранително вещество за растеж. И тялото е много умно, държи желязото настрана. Освобождава хепцидин, за да държи желязото настрана, така че бактериите да не могат да го използват за растеж. И същото нещо се случва при рак и при автоимунно състояние, при което тези клетки използват желязо като есенциално хранително вещество. Това е историята и патофизиологията на анемията на хроничната болест.