If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:5:29

Видео транскрипция

Нека говорим за някои от разликите между анемията на хроничната болест и желязодефицитната анемия, понеже тези две заболявания се проявяват много подобно. И при двете ще имаме пациенти с признаци и симптоми на анемия. Пациенти, които са хронично уморени и се чувстват слаби, изглеждат по-бледи от обичайно и може би изпитват задух. И когато направиш основните изследвания за анемия, разглеждаме какво става в кръвта, виждаш, че и двете са микроцитни анемии. Единственият начин да различим тези две заболявания е да направим изследване на желязото. Нека разгледаме някои от тези стойности. Ето някои от стойностите, които ще получиш, когато направиш проучване на желязото, и вече преминахме през това за желязодефицитната анемия, но нека го направим отново. При желязодефицитната анемия ще очакваш серумното желязо да е намаляло. Оттам частта с дефицита на желязо. Процентната сатурация, или процентът общо места за прикрепяне на молекули трансферин, които са заети от желязо, ще е намаляла. Общият капацитет за прикрепяне на желязо при желязодефицитна анемия е увеличен и казахме, че това е компенсаторният механизъм на тялото да се справи с дефицита на желязо. За да се справи с недостига на желязо, тялото ни увеличава производството на молекули трансферин. Произвежда повече трансферин, пуска го в кръвта, така че трансферинът да може да прикрепи повече желязо, да открие повече желязо и да прикрепи повече желязо. И феритинът, който е отражение на количеството желязо, което е съхранено в тялото, е намален при дефицита на желязо. Това са стойностите за желязодефицитна анемия. Нека сравним това с онова, което ще видиш при анемията на хроничната болест. Като преговор, отново, анемията на хроничната болест е болест, при която имаш някакво подлежащо възпалително състояние и, като резултат от него, имаш увеличено производство на молекула, наречена хепцидин, а хепцидинът, първо, намалява абсорбцията на желязо от червата, а и също намалява рециклирането на желязо от разграждането на червените кръвни клетки. Тялото ти опитва да ограничи колко желязо влиза в тялото и в същото време опитва да събере колкото може повече желязо в местата за съхранение, така че много малко от него да има в кръвта. Тялото опитва да задържи желязото настрани от бактериите и възпалителните клетки, понеже те имат нужда от него, за да процъфтяват и растат. Тоест ще очакваш серумното желязо при анемията на хроничната болест да е намалено. Това се опитва да постигне тялото. Иска много малко желязо да е налично в кръвта. Процентната сатурация, която, отново, е процентът места за прикрепване на трансферина, които са запълнени с желязо, също ще е намалена. Общият капацитет за прикрепяне, или количеството трансферин, което е в кръвта, при анемията за хроничната болест е намален. И, отново, това е логично. Напълно се връзва с това, което тялото опитва да постигне. То намалява производството на трансферин, така че да има по-малко трансферин в кръвта, опитващ да прикрепи желязото. И, накрая, феритинът, който отразява общото количество желязо в съхранение в тялото, при анемията на хроничната болест е характерно увеличен и това е понеже, отново, тялото е събрало колкото се може повече желязо в местата за съхранение, което обяснява какво виждаш с трансферина. Има няколко разлики между желязодефицитната анемия и анемията на хроничната болест. Първо, желязодефицитната анемия е болест на недостиг на желязо в цялото тяло, а тези лабораторни стойности отразяват това много добре, особено феритинът. Това ти каза, че няма желязо в тялото, нито в местата за съхранение, нито в кръвта, никъде. Но анемията на хроничната болест не е задължително заболяване, при което имаш недостиг на желязо. Вместо това ще видиш увеличение във феритина, което ти казва, че в тялото има желязо, а то просто е "скрито" от бактериите и възпалителните клетки. Също, друга разлика между тези две заболявания е, че при желязодефицитната анемия тялото прави каквото може, за да увеличи количеството желязо, налично в серума, и можеш да видиш това с общия капацитет за прикрепване на желязото. Увеличава производството на трансферин. Прави каквото може, за да вкара повече желязо в тялото и в кръвта. Но при анемията на хроничната болест тялото опитва да постигне точно обратното. Намалява производството си на трансферин, така че имаш колкото се може по-малко желязо в серума и увеличеният феритин също отразява, че тялото опитва да "скрие" желязото си в съхранение. Това са някои от разликите между анемията на хроничната болест и желязодефицитната анемия, като, отново, разчитаме на тези проучвания на желязото, за да ги разграничим, понеже имат подобни симптоми. Важното е да помним, че и двете са микроцитни анемии.