If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:9:42

Видео транскрипция

Опитваш ли се да запомниш всички различни видове анемии? Ако опитваш, тогава знаеш, че това е много, много трудно. И това е понеже има много различни видове анемии. За да направят нещата малко по-лесни, те са са разделили всички различни видове анемии в три големи категории. И за да сме на една и съща страница, анемията се отнася до твърде малко червени кръвни клетки. Твърде малко червени кръвни клетки в тялото. И, както казах, има три големи групи анемии. Първата група... Първата група анемии се нарича микроцитни анемии. Втората група се нарича нормоцитни анемии. И третата група, последната група, се нарича макроцитни анемии. И тези три групи са разделени според размера на червената кръвна клетка. Какво имам предвид под това? При микроцитната анемия имаш микро, малки, цитна, клетки. Имаш малки клетки. Малки червени кръвни клетки. Колко малки? Нормалната червена кръвна клетка е между 80 и 100 микрометра на трета. При микроцитната анемия имаш червени кръвни клетки, които са по-малки от 80 микрометра на трета. Втората група са нормоцитни анемии. Нормо означава нормални, цитни означава клетки. Това са червени кръвни клетки, които са с нормален размер. Тоест техният размер варира между 80 и 100 микрометра на трета. И, накрая, имаш макроцитни анемии. Макро означава големи, цитни означава клетки. Тоест имаш големи кръвни клетки при този вид анемия. Тези червени кръвни клетки са по-големи от 100 микрометра на трета. Тези анемии са разделени според размера на червените кръвни клетки. И се оказва, че това има много общо с причината за анемията. С подлежащата причина за анемията. В това видео ще говорим за микроцитните анемии. Тези тук. И ще поставя всичко тук. И ще ти кажа, че всички микроцитни анемии са поради проблем при производството на хемоглобин. Всички микроцитни анемии са поради проблем в произвеждането на хемоглобин. И предполагам, че не мога просто да кажа това. Трябва да обясня малко. Нека започнем от самото начало. Какво е хемоглобин? Знаем, че червените кръвни клетки са пълни с хемоглобин. Пълни са с хемоглобин. И изричам това малко странно. Червените кръвни клетки са пълни с хемоглобин и хемоглобинът е това, което се свързва с кислорода. Той дава на червената кръвна клетка способността, или капацитета, да пренася кислород. Какво е хемоглобин? Написах го малко странно тук, за да ти покажа, че хемоглобинът има два основни компонента. Две подединици. Първата е хем. И втората, както може да предположи, се нарича глобин. Глобинът е полипептид. Това означава, че е верига аминокиселини. И тази верига не е достатъчно дълга или не е достатъчно сложна, че да бъде наречена протеин, така че се нарича полипептид. В хемоглобина има два вида глобин. Има два вида глобин. Първият е алфаглобин. И вторият се нарича бетаглобин. Това са двата основни вида глобинови молекули в хемоглобина. Втората съставка на хемоглобина е хемът. И самият той също има две подединици. Или две съставки. Първата е протопорферин. Това е картинка на протопорферина. И можеш да видиш, че това е много сложна молекула и има пръстеновидна форма. Има пръстеновидна форма. И в центъра има пространство. И това пространство е запазено за втората съставка на хема, която е желязо. В това пространство ще намериш желязо. Това, накратко, е структурата на хемоглобина, различните подединици на хемоглобина. Но какво общо има това с прикрепянето на кислорода? Казахме, че хемоглобинът прикрепя кислорода, така че къде в тази картинка е кислородът? Той се среща тук, свързан със желязото. Тоест желязото изпълнява много, много важна роля не само в структурата, но и във функцията на хемоглобина. Както казах, микроцитните анемии, всички микроцитни анемии са поради проблем при произвеждането на хемоглобин. Какви са някои от различните начини, по които можеш да получиш проблем при произвеждането на хемоглобин? Нека започнем от дъното с молекулите глобин. Ако имаш проблем с производството на глобин, това ще доведе до проблем в създаването на хемоглобин. И когато имаме проблем в създаването на хемоглобин, получаваме микроцитна анемия. Тези групи болести, при които имаш проблем с производството на хемоглобин, по принцип са наследствени. По принцип са генетични. И се наричат таласемии. Това са група микроцитни анемии, които имаш поради проблем в производството на глобин. Като преминем нататък, ами ако имахме недостиг на желязо в тялото? Добре. Това ще доведе до проблем в произвеждането на хем и, следователно, до проблем в производството на хемоглобин, което води до микроцитна анемия. Това заболяване, при което имаш недостиг на желязо, водещ до микроцитна анемия, се нарича желязодефицитна анемия. Много хитро име, нали? Желязодефицитна анемия. Друга много подобна болест е анемията на хроничната болест. И това е вид микроцитна анемия, при която тялото има достатъчно желязо, но поради някаква причина червените кръвни клетки нямат достъп до това желязо, че да направят хемоглобин. И получаваш микроцитна анемия. Накрая, ако на тялото му е трудно да направи протопорферин, това, отново, ще доведе до проблем в производството на хемоглобин, водейки до микроцитна анемия. И това заболяване, при което имаш проблем в производството на протопорферин се нарича цитеробластна анемия. Това са различните видове микроцитни анемии. Ще разгледаме детайлите на тези различни анемии в следващи видеа. Но засега е добре да знаеш различните начини, по които може да се окажеш с проблем при производството на хемоглобин. Предполагам, че едно нещо, което не обсъдих, е защо, когато имаш проблем с производството на хемоглобин, получаваш микроцитна анемия, или анемия, при която имаш много малки червени кръвни клетки. За да обясня това, ще начертая нормална червена кръвна клетка. И да кажем, че тази нормална червена кръвна клетка има – не знам, да изберем случайно число, като шест. Да кажем, че има шест молекули хемоглобин. Това са три, четири, пет и щест. При микроцитна анемия ще получим червена кръвна клетка, която има твърде малко молекули хемоглобин, понеже имаме проблем в производството на хемоглобин. Да кажем, че вместо шест, имаме четири. Три, четири молекули хемоглобин. Тялото погледна тази червена кръвна клетка и казва, че това е проблем. Не може така. Не можем да имаме тази голяма червена кръвна клетка с твърде малко хемоглобинови молекули в нея. И казва, че ако не можем да имаме приличен брой хемоглобинови молекули във всяка червена кръвна клетка, трябва поне да опитаме да върнем концентрацията на хемоглобиновите молекули в червените кръвни клетки колкото се може по-близо до нормалното. И прави това, като позволява на червените кръвни клетки да преминат през допълнително делене. Допълнително делене. И не се случва точно това, но е добър начин да си го представим. Червената кръвна клетка преминава през допълнително делене и получаваш две по-малки червени кръвни клетки и всяка от тях ще има две хемоглобинови молекули. Както можеш да видиш от тази картинка, получаваш малки червени кръвни клетки и всяка от тези червени кръвни клетки има по-малко хемоглобинови молекули. Но, както можеш да си представиш, концентрацията на хемоглобин в тези клетки, понеже клетките са по-малки, е по-близка до нормалното, отколкото с тази клетка тук. Ето защо, когато имаш проблем при производството на хемоглобин, получаваш микроцитна анемия. Микроцитна анемия, или анемия, при която червените кръвни клетки са много по-малки от нормалното. И, както обсъдихме, има различни видове микроцитна анемия. Различните начини, по които можеш да получиш проблем при производството на хемоглобин.