If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:11:35

Видео транскрипция

Нека говорим за моноклоналната гамопатия с неопределено значение. Това е малко сложно, така че ще използвам акронима MGUS. Ще забележиш, че тук разделих моноклоналната гамопатия с неопределеното значение. Направих това, понеже мисля, че ще ни помогне по-добре да разберем какво е MGUS. Ще започна с моноклоналната гамопатия тук вляво. За да направя това, ще премина през опростено обяснение на патофизиологията на MGUS, както и на мултипленния миелом. Тзи две заболявания започват в костния мозък. Нека начертаем кост тук. Костният мозък е централната част на костта. Там се произвеждат кръвните клетки. Ще подчертая три вида клетки, които се срещат в костния мозък. Първият вид са еритроцитните прекурсорни клетки. Ще ги начертая в червено. Тези еритроцитни прекурсорни клетки произвеждат еритроцити, които също са известни като червени кръвни клетки. След това ще начертая няколко тромбоцитни прекурсорни клетки и тромбоцитните прекурсорни клетки произвеждат тромбоцити, познати и като кръвни плочици. После, последно, в зелено ще начертая плазмоклетъчните прекурсорни клетки. Те произвеждат плазмени клетки. Важно е да отбележим, че всъщност има много други видове клетки в костния мозък, които не са в тази рисунка, но подчертавам само тези три вида клетки, за да направя патофизиологията на MGUS малко по-ясна. И MGUS, и мултипленният миелом се приемат за плазмоклетъчни дискразии. Дискразия е просто друга дума за дисфункция, тоест тези състояния са резултат от дисфункцията на плазмоклетъчните прекурсори. Тези плазмоклетъчни прекурсори произвеждат плазмени клетки, а после плазмените клетки произвеждат антитела, които ще начертая тук. Антителата са вид протеин, който е част от имунната система на тялото и ни помага да се борим с инфекции. При MGUS и при мулитипленния миелом поради някаква неизвестна причина определени хора имат моноклонална експанзия на плазмени клетки. Какво имам предвид под това? Нека си представим, че имаме плазмена клетка тук. Има проблем с един от тези плазмоклетъчни прекурсори тук в костния мозък. Ще идентифицираме това тук с тази една клетка. Има проблем с тази клетка. Другите плазмоклетъчни прекурсорни клетки са нормални. Но когато тази клетка се репликира тя създава още дисфункционални клетки, които се репликират и създават още дисфункционални клетки. Можеш да видиш, че тази една дисфункционална клетка с времето може да произведе много дисфункционални клетки, но те всички се базират на този един клетъчен вид. Този процес е известен като моноклонална експанзия, като моно означава "една", тоест идва от една клетка, а клонална означава репликация. Тоест имаш много репликация на една клетка. Ще начертая това тук. Всички тези клетки са генетично еднакви, понеже са резултат от една родителска клетка. Оттук получаваш частта "моноклонална" на моноклонална гамопатия с неопределено значение. Когато имаш тази моноклонална експанзия, скоростта на репликацията на тази клетка поради някаква причина става нерегулирана, тоест тя се репликира много по-често от нормално. С това получаваш плазмени клетки, които произвеждат много повече антитела от нормално. Преди споменах, че тези антитела са протеини и тези протеини могат да бъдат измерени в кръвта с изследване, познато като протеинова електрофореза. Нормална протеинова електрофореза изглежда ето така. Тя изобразява различните видове протеини, които измерва. Този голям пик тук съответства на албумин, което е най-честият вид протеин в кръвта. Но имаш и тези други категории протеини, които са известни като алфа едно, алфа две, бета и гама. Тук ще се фокусирам върху тези гама протеини. Тези гама протеини са свързани с антителата, така че при някой, който има моноклонална гамопатия с неопределено значение или мултипленен миелом, получаваш всички тези антитела, които са идентични, тоест при протеинова електрофореза ще получиш пик в тази област, което изглежда ето така. Това е известно като М пик. М за моноклонална. Получаваш пик в гама региона, а ето затова се нарича гамопатия. Затова имаш моноклонална гамопатия. Споменах, че този същият процес се случва и при MGUS, и при мултипленния миелом, но каква точно, тогава, е разликата между тези двете? За да навляза в това, нека начертая друга кост тук. Отново ще поставя няколко прекурсорни клетки от костния мозък. Тук горе, в тази горна кост ще имаме MGUS. Тук долу ще опиша мултипленния миелом, който просто ще съкратя на ММ. При мултипленния миелом също имаш клонална експанзия, тази моноклонална експанция на един дисфункционален прекурсор на плазмени клетки, но репликацията е още повече. Тя е още по-нерегулирана и в крайна сметка изглежда ето така. Костният мозък става препълнен с тези дисфункционални плазмоклетъчни прекурсорни клетки и тогава не може да произведе други нормални клетки. Голямата разлика между MGUS и мултипленния миелом е, че MGUS е по-лека. Тези дисфункционални плазмоклетъчни прекурсури съществуват тук, но все още имаш нормално производство на червени кръвни клетки и тромбоцити, и други клетки, така че нямаш симптоми. MGUS е асимптомна. При мултипленния миелом тази дисфункция става толкова тежка, че препълваш костния мозък и имаш дисфункция на другите видове прекурсори на кръвните клетки и, в крайна сметка, човек с мултипленен миелом ще развие симптоми. В определен смисъл, MGUS е прекурсор на мултипленния миелом. Всъщност някои хора наричат MGUS предмиелом. От тази патофизиология можеш да получиш по-добро разбиране какви могат да са симптомите на мултипленния миелом. Всички тези допълнителни антитела и протеини могат да доведат до бъбречна недостатъчност, а после, както споменах, тези прекурсори на плазмените клетки препълват костния мозък и получаваш намалено производство на червени кръвни клетки, което води до анемия, и намалено производство на тромбоцити, което води до тромбоцитопения. После тези дисфункционални плазмоклетъчни прекурсори произвеждат фактори, които причиняват разгражане на костта, така че получяваш лезии в костта, които са познати като литични костни лезии, които ще начертая тук ето така. Резултатът от това е, че хората с мултипленен миелом имат много болка в костите. Като резултат от това разграждане на костта, костта освобождава много калций и това води до хиперкалцемия. Тези симптоми могат да бъдат запомнени с акронима CRAB, С за хиперкалцемия, R за бъбречна недостатъчност, А за анемия и В за болка в костите. Нека запишем това тук, CRAB. Понеже мултипленния миелом е това неконтролирано репликиране на тези плазмоклетъчни прекурсори, след като стигне до този етап и имаш симптоми, той става злокачествено образувание, или рак. Ако моноклоналната гамопатия с неопределено значение, или MGUS, и предмиелом и може да създаде миелом, което е рак, защо това е с неопределено значение? Може да помислиш, че за много хора, ако е прекурсор на рак, това ще е от изключително значение. Причината да се смята за неопределено значение е свързана със скоростта, с която MGUS става мултипленен миелом. Искам да си представиш група от 100 души, които са на 80 години. Нека вземем това тук. Отново, когато започваме тук, всички те са на 60 години. Причината да използам хора на 60 години е, понеже MGUS и мултипленния миелом са най-често срещани при по-възрастни хора, особено над 60. Процентът индивиди на 60-годишна възраст, които имат MCUS, всъщност е сравнително висок. Той е между 3 и 6%. Това ще е около пет от тези хора. Нека извадя пет оттук. Случайни петима души. Тези петима души имат MGUS. Важният въпрос, който да зададем, не е дали тези пет имат мултипленен миелом, а риска те да развият мултипленен миелом с времето. Да си представим, че тези петима души живеят до средната продължителност на живота в САЩ, която в момента е 78, но ще направим това по-лесно и ще ги направим да живеят до 80 години. Въпросът ни е до 80 години колко от тези петима с MGUS ще развие мултипленен миелом. Отговорът е само един. Въпреки че разпространението на MGUS при хора над 60 години всъщност е сравнително високо, някъде около 3-5%, скоростта, с която те ще развият мултипленен миелом, е доста ниска. Тази скорост е приблизително 1% на година. MGUS е с неопределена значимост поради две причини. Първата е, че въпреки че разпространението на MGUS е доста високо при хора над 60 години, шансът един човек с MGUS да развие мултипленен миелом е доста нисък, което означава, че вероятно ще почине поради някаква друга причина, преди всъщност да развие мултипленен миелом. Другата причина да е с неопределена значимост е понеже е много трудно да прогнозираме точно кой един от тези петима души с MGUS ще развие мултипленен миелом. Ако можеш да запомниш, че MGUS означава моноклонална гамопатия с неопределена значимост, ако разделиш термина, можеш да си спомниш, че това е моноклонална експанзия на единичен прекурсор на плазмени клетки, който произвежда големи количества антитела, или протеини, които водят до М пик тук в този гама регион на електрофорезата и затова се нарича гамопатия. Значимостта е неопределена, понеже е асимптоматична и е трудно да прогнозираме какъв процент от хората с MGUS в крайна сметка ще развият мултипленен миелом.