If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:10:11

Видео транскрипция

Нека говорим за мултипленния миелом. Искам да започна, като те запозная с Бабс. Бабс е 70-годишна жена и през последните няколко месеца се е влошила. Има всякакви оплаквания. И поради това ще я нарека Бабс Оплакването. Какви са някои от оплакванията, които изпитва Бабс? Първо, тя има стомашночревни симптоми, като запек, гадене и слаб апетит. Просто ще представя това тук. И също пие много повече от нормалното и често се оплаква, че е жадна. Също е много по-уморена от нормално и някои от членовете на семейството ѝ са забелязали, че кожата ѝ е малко по-бледа от обичайно. Ще запиша това тук като "умора" и "бледост", а после можем да направим кожата ѝ по-бледа. И, последно, тя се оплаква от постоянна тъпа болка в долната част на гърба. Въпреки че всяко от оплакванията на Бабс само по себе си е неспефицично, когато ги вземеш като цяло, те ти казват много. И един добър лекар вероятно би се разтревожил, че тя може да има мултипленен миелом. Преди да говоря защо тези симптоми тук са показателни за мултипленен миелом, нека първо отговорим на въпроса какво е мултипленен миелом. И мултипленният миелом е злокачественост или рак на плазмените клетки. И ще отбележа това тук, понеже е много важно. Какво са плазмените клетки? Плазмените клетки са вид кръвни клетки, които произвеждат антитела, а антителата са част от имунната ни система и помагат на телата ни да се преборят с инфекции. И има четири главни механизма на мултипленен миелом, които искам да изтъкна тук. И първият механизъм е моноклонално производство на имуноглобулини, или антитела. Просто ще съкратя имуноглобулини на Ig. Какво имам предвид под това? Когато имаш злокачественост на една плазмена клетка, тази злокачественост обикновено започва в една единична клетка, а тази единична клетка се репликира отново и отново, и отново. Така че получаваш увеличено производство само на вида антитяло, което оригиналната клетка произвежда. И тези имуноглобулини са протеини и те могат да се утаят и отложат в различни области на бъбрека. Това води до бъбречна, или ренална, недостатъчност. Следващият механизъм е увеличено обновяване на костта. Тези злокачествени плазмени клетки освобождават определени фактори в кръвта, които засягат костите, и те карат костта да се разгради и това увеличено разграждане на костта води до това, което е известно като литични костни лезии. И те предразполагат костта към фрактури. Под това имам предвид, че правят костта по-податлива на счупване. И най-вероятното място на тези фрактури е гръбначният стълб. И с разграждането на костта тя също освобождава калций. Това води до хиперкалциемия. Следващият механизъм е претрупване на костния мозък. Преди да опиша този механизъм, искам набързо да премина през това какво е костният мозък. Нека начертая кост тук. Костният мозък е в центъра на костите и е мястото, където се произвеждат кръвни клетки. Нека начертаем кръвни клетки тук. Може би някои от клетките, които произвеждат червени кръвни клетки, и някои от клетките, които произвеждат тромбоцити, а после някои от клетките, които ще произведат плазмени клетки. Това ще е нормален костен мозък, произвеждащ различните видове кръвни клетки. Но когато имаш злокачественост на тези плазмени клетки, един вид плазмени клетки расте неконтролируемо и получаваш претъпкване на костния мозък от плазмени клетки, така че костният мозък вече не произвежда достатъчно червени кръвни клетки и тромбоцити. И това води до анемия и тромбоцитопения. Анемията се отнася до ниско ниво червени кръвни клетки в кръвта, а тромбоцитопенията се отнася до ниско ниво тромбоцити в кръвта. И последният механизъм е намалено производство на нормални имуноглобилини, отново ще съкратя това на Ig, които са антитела. И ако тялото не може да произведе нормални антитела, тогава тялото не може адекватно да се пребори с инфекции. Тоест хора с мултипленен миелом имат увеличен риск от инфекция. Можеш да видиш, че някои от тези цветове тук в различните механизми на мултипленния миелом съответстват със симптомите, които Бабс изпитва, и това не е съвпадение. Ще започна с хиперкалцемията. И когато някой има хиперкалцемия, той често изпитва определени стомашночревни симптоми, като запек, гадене и слаб апетит. Можем да запомним това с това С ето тук. И след това следва бъбречна недостатъчност и когато някой има бъбречна недостатъчност, понякога бъбреците му няма да могат да задържат вода, така че човекът ще стане много жаден. Затова Бабс има увеличена жажда, понеже има бъбречна недостатъчност. Ще подчертая това R тук в бъбречна недостатъчност и после това R тук в CRAB за бъбречна, ренална, недостатъчност. След това е анемията, а тя означава, че имаш намалено количество червени кръвни клетки. И червените кръвни клетки носят кислород към тялото. Ако нямаш достатъчно червени кръвни клетки, тялото ти не може да получи достатъчно кислород и тялото става много уморено. Кожата също става бледа, така че имаш умора и бледост, поради анемията. И А за анемия, просто ще подчертаем това А тук в CRAB. И, последно, имаш тези литични костни лезии, които водят до увеличен риск от фрактури. И често хора с мултипленен миелом ще имат болка в долната част на гърба. И ще подчертаем В тук за кост, или гръб, и това е В в CRAB. Причината Бабс да изпитва толкова симптоми е, понеже това CRAB е акроним, който да ти помогне да запомниш какво се случва при мултипленен миелом. Някой, който има мултипленен миелом, ще изпита хиперкалцемия, бъбречна недостатъчност, анемия и костни лезии, които причиняват болка в гърба. Как диагностицираш мултипленния миелом? Можем просто да проследим всяка от тези категории, за да получим представа. С бъбречната недостатъчност можеш да провериш определени кръвни нива, като BUN и креатинин, които могат да покажат признаци за бъбречна недостатъчност. И също можеш да направиш изследване, наречено електрофореза, а това е специално изследване, което засича моноклонално произвеждане на IgG и може да се направи или на серума, или на урината, а резултатът е познат като М пик. И това е малко объркващо, и не искам да навлизам в подробностите, но просто помни, че електрофорезата ще засече моноклоналното производство на Ig. И, после, за литичните костни лезии, за да диагностицираш това, можеш да направиш скенер на костите. Хиперкалцемията просто бива засечена в кръвта. А за анемията и тробмоцитопенията диагнозата може да бъде направена чрез пълна кръвна картина, която ще покаже намален брой червени кръвни клетки и намален брой тромбоцити, или можеш да видиш тоа претрупване на костния мозък на биопсия на костния мозък. Това са изследванията, които ще направиш, за да диагностицираш мултипленен миелом. Набързо ще обърна внимание на лечението на мултипленния миелом. Като много други области на раково лечение, специфичните методи за лечение на мултипленния миелом бързо се променят, така че няма да обсъждам специфични лекарства, които се използват, а просто ще поговоря за общия подход към лечението на мутипленния миелом. И има два общи подхода. Първият подход е да се лекуват симптомите на заболяването и да се причини регресия на заболяването. И това се постига чрез различни лекарства, както и чрез химиотерапия. Другият подход към лечението на мултипленния миелом е за излекуване. И това се постига чрез трансплантация на костен мозък. Просто ще съкратя това на ВМТ. И, очевидно, когато имаш рак, целта е да се излекува човека, но трансплантацията на костен мозък може да е доста трудна за хората и тъй като мултипленния миелом, както при Бабс тук, е най-често срещан при възрастните със средна възраст около 70 години, често пъти не могат да се направят костномозъчни трансплантации, понеже пациентът просто не може да се справи добре с лечението. И основата на лечението са определени лекарства, както и химиотерапия. Просто помни, че мултипленният миелом е рак на плазмените клетки, а CRAВ е а акроним за ефектите на мултипленния миелом, като С представлява хиперкалцемията, R за бъбречна недостатъчност, А за анемия и В за литични костни лезии и болка в долната част на гърба.