If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Билиарно (жлъчно) дърво

Билиарното дърво (известно още като билиарен тракт или жлъчна система) се състои от жлъчния мехур, черния дроб и жлъчните пътища. Тези структури произвеждат, съхраняват и освобождават жлъчка в тънкото черво, където тя помага за разграждането на липидите. Създадено от Ража Нараян.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Мисля, че придобихме доста добра представа как работи черният дроб. Едно от нещата, които споменах, когато говорихме за чернодробната лобула (делче), е, че имаме жлъчен сок, който се произвежда в черния дроб и изтича през общия чернодробен канал. Жлъчният сок е съставен от две неща. Едното са просто жлъчни пигменти. Жлъчните пигменти са просто вещества, които създават цвета или не са задължително важни за функцията на жлъчния сок. И другите неща, които имаме, са жлъчни соли. Това е най-важната част. Това ни помага да емулгираме, помни този термин, емулгираме, което просто означава да организираме, в крайна сметка да абсорбираме мазнините. Жлъчните соли ни помагат да емулгираме мазнините. Те ни позволяват да превърнем мазнините в мицели, които после могат да бъдат абсорбирани в илеума. Нека направим стъпка назад и да получим по-добра представа как работят жлъчните пътища (т.нар. билиарно дърво). Помни, черният дроб синтезира жлъчен сок, но не задължително го съхранява. Жлъчният сок, който е направен тук, всъщност преминава през така наречения общ чернодробен канал. Това е общият чернодробен канал, който излиза от черния дроб. Жлъчният сок, който напуска черния дроб, след като бива произведен, трябва да отиде някъде, за да бъде съхранен. Къде бива съхранен? Едно от първите места, на които ще отиде, е този канал ето тук. Той се нарича жлъчен канал (дуктус цистикус). Това е жлъчният канал. И това е следващото място, на което виждаме поток на жлъчен сок след общия чернодробен канал. Жлъчният канал ще отведе жлъчния сок за временно съхранение в един орган, който стои като задънена улица. Това е жлъчката ни (наричана още жлъчен мехур). Жлъчката ни има само една цел. Тя е да съхранява жлъчния сок. Тук стои жлъчният сок, докато не дойде време да бъде освободен. След като жлъчният сок дойде в жлъчката и просто си стои там, какво го кара изведнъж да реши да "напусне" и да отиде някъде другаде? Както ще спомена в детайли в отделно видео, хормонът, който кара жлъчният сок да бъде освободен от жлъчката, се нарича – малко е дългичко – холецистокинин. Холецистокинин. Често съкращаван като ССК. Този термин може да е малко шантав, но може би си чувал/а за хирургична процедура, наречена холецистектомия... Холецистектомия, това е просто премахването на жлъчката. Холецистокининът ще накара жлъчния мехур да се съкрати. Когато жлъчката се съкрати, спомни си – тя е задънена улица – тогава тя ще изстиска целия жлъчен сок, който съхранява, право назад през жлъчния канал и после някъде другаде. Следващото място, през което ще имаш поток на жлъчен сок, ще е друг канал. Сега... този канал се нарича общ жлъчен канал. Общ жлъчен канал. И това е последната част от жлъчното дърво, за което говорим тук. Последната част от жлъчното дърво, което провежда нашия жлъчен сок, докато накрая той достигне до храносмилателната система. Частта от храносмилателната система, в която се освобождава жлъчният сок, е дванадесетопръстникът. Дванадесетопръстникът, или първата част на тънкото черво. В дванадесетопръстника жлъчният сок ще се "срещне" с мазнините и ще започне да ги емулгира, т.е. ги прави по-лесни за абсорбиране. Мазнините не се абсорбират в дванадесетопръстника. Всъщност жлъчните соли с новите емулгирани мазнини от храната се придвижват към илеума. Спомни си, че илеумът е последната част от тънкото черво. Там ще имаме жлъчни соли и мазнини, които бяха емулгирани, и те ще бъдат абсорбирани. Там протича процесът на абсорбция. Илеумът е мястото, където се случва абсорбцията на жлъчните соли и мазнините. А жлъчният сок бива секретиран в дванадесетопръстника. Жлъчният сок бива секретиран в храносмилателната система. Говорихме какво се случва с мазнините, след като те бъдат абсорбирани в илеума, когато говорихме за тънкото черво. Но какво се случва с жлъчните соли? Жлъчните соли, след като са били абсорбирани в илеума, ще се върнат обратно в черния дроб, за да преминат през този процес отново. Ако трябва да преговорим всички различни спирки, през които жлъчният сок преминава в този процес... Номер едно, жлъчният сок се отделя в черния дроб. После, номер две, преминава през общия чернодробен канал, а после преминава в жлъчния канал, за да бъде съхранен в жлъчката, докато не получим холецистокинин като сигнал жлъчката да се съкрати и оттам жлъчният сок се изтласква навън от жлъчката и навлиза отново в жлъчния канал. Предполагам можеш да кажеш, че това е петото място, на което ще отиде. Навлиза отново в жлъчния канал, отива в общия жлъчен канал. Общият жлъчен канал е последната част от жлъчното дърво, което после освобождава съдържанието си в дванадесетопръстника. Накрая жлъчният сок достига до храносмилателния тракт. После жлъчните соли ще извършат работата си да емулгират мазнините, които сме поели. След това жлъчните соли биват реабсорбирани в илеума, преди отново да се насочат към черния дроб, където биват повторно използвани. Преизползваме част от съществуващите жлъчни соли в черния дроб. Ето така работи жлъчното дърво.