Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:9:38

Видео транскрипция

Това което искам да направя в това видео е да разбера как два протеина могат да взаимодействат помежду си във връзка със АТФ за да произведат механично движение. А причината поради която искам да го направя е първо, че се случва също и извън мускулните клетки, но и защото това ще е първото видео за това как наистина мускулите работят. А след това ще говорим и за това как нервите всъщност стимулират мускулите да работят. Та всичко е обяснено във видеото. И това, което правя тук е да копирам и поставя две изображения на протеини от Wikipedia. Това е миозин. Това всъщност е миозин ІІ, защото всъщност имате две нишки на миозинов протеин. Те са завъртени една около друга и както виждате това е много сложен белтък или ензим, както и да го наречете за когото ще говори. Ще ви разкажа защо е наречен ензим-защото всъщност помага синтеза на АТФ от АДФ и фосфатни групи. И затова се означава като АТФ-аза. Това е субклас от АТФ-азните ензими. А това тук е актин. Това, което ще видим във видеото е как миозина основно използва АТФ за да Може да го видите като актинова нишка и това е което създава механична енергия. Та нека го нарисувам. Всъщност ще го нарисувам тук, това тук е актина. Та нека кажем, че имаме една от тези миозинови глави И като казвам миозинови глави това е една от миозиновите глави точно тук и тя се свързва , тя е навита завита е. Това е другата и тя се завива в тази посока. Нека си представим, че разглеждаме една от миозиновите глави. Нека предположим, че тя е в това положение. Нека видим колко добре мога да го нарисувам. Да кажем, че тя започва от позиция изглеждаща така и после това е нещо като опашка, която се свързва с някои други структури и ,а ние ще говорим за това по-подробно но това е моята миозинова глава тук в нейната начална позиция, без да взаимодейства. А сега, АТФ може да дойде и да се свърже с миозиновата глава, с този ензим, с този протеин и с тази АТА-аза. Е, нека нарисувам и една АТФ. Та АТФ идва и се свързва с този приятел тук. Нека ви кажа, а това няма да е толкова близък протеин, но това е само за да ви дам представа. Та щом АТФ се свърже с точната подходящата страна на този ензим или протеин, ензимът се отделя от актина. Та нека го запиша. Та първо АТФ се свързва с миозина и веднага щом това се случи това причинява миозина да отдели актин. И това е стъпка едно. започвам с този "приятел" тук, който само докосва актина идва АТФ и се случва освобождаването му. На следващия етап, след тази стъпка ще изглежда нещо като това-и аз искам да го нарисувам на същото място. След следващата стъпка ще изглежда като нещо като това. Ще се освободи. Сега изглежда на нещо такова и имате АТФ прикрепена към него все още. Знам, че е малко заплетено когато аз продължавам да записвам едно и също, но АТФ все още е прикрепен към нея. На следващата стъпка АТФ хидролизира, и фосфатът се отделя от нея. Това е АТФ-азен ензим. И това прави той. Нека го запиша. А това което се случва, е, да се освободи енергия за превръщането на миозиновия протеин в нещо като протеин на високо енергетично ниво. Нека направя стъпка две. Това нещо се хидролизира. Освобождава енергия. Ние знаем, че в АТФ е енергията на биологичните системи. Така, че при това се освобождава енергия. Означавам това като като малка експлозия, но вие вие си го представяйте, като променяща конформацията на, като променяща този протеин с тук към състояние за готовност да се плъзга по миозина. Така на стъпка две, с добавянето на енергия, вие можете да кажете, че той се свързва с миозиновия протеин, или с ензим на по-висока енергия. Може да си го представите като зареждащ енергията. А конформация на протеин означава неговата форма. На стъпка две фосфотната група е все още прикачена, но се отделя от молекулата на АТФ. Така тя става АДФ и енергията променя формата така, че този протеин сега изглежда ето така. гова е мястото в което ще приключим със стъпка две. Нека го направя правилно. В края на стъпка две ще изглежда нещо като това. В края на стъпка две протеина изглежда нещо като това. Той е във килната позиция. И притежава много енергия. Завит е в тази позиция. Вие имате АДФ. Все още имате аденозин и две фосфатни групи в АДФ а тук имате и още една фосфатна група. И когато тази фосфатна група се освободи, нека го запиша това е стъпка три. Запомнете, когато започнахме бяхме все още тук. АТФ се свързва със стъпка 1, определено се свързва, в края на стъпка 1, което кара миозина да се отдели. След стъпка 1, естествено следва стъпка 2! АТФ се хидролизира до АДФ фосфатен остатък При това се освобождава енергия, която позволява на миозина да застане в една високоенергийна позиция и някакси да се свърже, представете си го като следващото стъпало към нашия актинов белтък Сега сме на по-високо енергийно ниво В стъпка 3, фосфатът се откъсва Фосфата се освобождава от миозина на стъпка 3. Това тук е стъпка три. И това е фосфатна група, която се освобождава. И това, което прави е да освободи енергията от тази позиция и това кара миозиновия протеин да избута актина. Това е като енергиен удар... Това предизвиква механично движение. Когато фосфатната група се откъсне дефакто АТФ се превръща в АДФ и отделен фосфатен остатък. Това го поставя в определената позиция. Когато фосфатът се откъсне се задейства механизма Това избутва актиновия белтък. всъщност ние създаваме механична енергия. В зависимост от това кой вид искате да видите, ако Виждате актина фиксиран, то за каквото и да е захванат миозина ще се движи наляво. Ако си представите, че миозина е фиксиран, то актина независимо за какво се захваща ще го придвижва наляво. в обратната посока. Точно тук се осъществява движението на мускула. В стъпка 4- АДФ е вече освободен Сега сме точно там където бяхме при стъпка 1, освен че се придвижихме една стъпка наляво върху молекулата на актина. За мен това е наистина вълнуващ процес. Всъщност виждаме как от енергия на АТФ, т.е. химична енергия, се преминава в механична енергия. Според мен е удивително, защото хората ти казват, че АТФ върши всичко в клетката дори съкращава мускулите. Господи, как изведнъж от химична връзка се стига до съкращаване на мускул, та чак до механична енергия, на която всеки е свидетел. Но точно тук се случва Точно тук става чудото! Трябва да признаете, че това може да изменя формата си и всичко останало! Запомнете, тези протеини независимо, че може да са свързани с други или свободни, те дефакто изменят формата си. И за поддържането на някои сложни форми е нужно доста енергия, която може освобождавайки се да избута дори друг протеин Точно това е невероятното! Сега вече определено, когато чуете за актина и миозина ще знаете, че точно те са причина за съкращението на нашите мускули!