Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:7:03

Видео транскрипция

Вече обсъдихме две задачи на лимфната система. Първата беше да връща течността, която е била изтласкана от капилярите обратно в кръвта. Втората беше да подпомага имунната система. Но има още една, трета. За нея ще говорим в този клип. Погледни тази част от тънкото черво. Очевидно тънкото черво пренася късчета храна, които тялото ти иска да абсорбира и да използва за енергия. И един от най-важните елементи на тази храна са малки глюкозни молекули, които се абсорбират и се използват като основен източник на енергия за тялото. И, тъй като ще ни е полезно, нека поне го нарисуваме двуизмерно. Нека погледнем някои клетки на тънкото черво тук. Малкото черво е заградено от клетки. А глюкозата се абсорбира от тялото, като се изпомпва в тези клетки тук, в клетките, заграждащи червото. И после се изпомпва от тях. И след като е тук, в това пространство, успява да се разпростре до капилярите, които са наблизо. Така че ще се разпростре до капилярите. и след като стигне там, вече може да се разпростре из цялото тяло и да захрани различни клетки. Но глюкозата не е единственото нещо, което трябва да се абсорбира в тънкото черво. Друга съставка са мазнините. Мастните киселини се носят наоколо в тясното ти черво и също трябва да бъдат абсорбирани. И структурата на тези неща, нека ти напомня, изглежда донякъде така. Имаме тази група карбоксилова киселина, прикрепена към дълга верига от водороди. Подобно на глюкозата, тези момчета се поемат от тези клетки в червото. Но когато излязат от тези клетки, вече не изглеждат така. Когато излязат, те са натрупани в тези по-скоро големи сферични обекти, които имат странно име. Хломикрони. Така че са обединени в тези сферични неща, наречени хломикрони, и тези хломикрони са полезни за задържането на много от тези мастни клетки заедно. Но те имат и проблем. Хломикроните, както се досещаш, са прекалено големи, за да се разпръснат в капилярите. Не могат да го направят. Но не бихме искали хломикроните да се струват тук, в червото. Искаме да ги разпръснем из тялото, където има нужда от тях и тук се включва нашата добра приятелка лимфната система. Имаме тези лимфни съдове наблизо в които се влиза много по-лесно, отколкото в капилярите и хиломикроните могат да се разпръснат в тези съдове и да бъдат транспортирани през лимфната система и евентуално да бъдат изсипани в кръвообращението откъдето да бъдат разпръснати из цялото тяло. Тъй като това е изключително важен процес, тези лимфни съдове в тънкото черво си имат специално име. Наричат се хилусни. Лимфните съдове в тясното черво се наричат хилусни и те са тези, които взимат мазнините от хиломикроните. Ето тук е третата важна функция на лимфната система - да пренася неща, които не произлизат от кръвта, да ги пренася в кръвта. Може да го обобщим малко и да кажем, че може би малко по-нататък от тънкото черво, на друго място ис тялото, имаме клетки, които се мотаят там. И всъщност има и други неща, които тялото ти би искало да постави в лимфната циркулация. Може би имаш клетки тук или на друго място в тялото, които може би произвеждат някакъв протеин например хормони или отпадъчни продукти. И в някои случаи тези протеини може да срещнат затруднения, докато отиват към капилярите и тези отпадъчни продукти също може да срещнат затруднения. Но ти искаш тези неща да стигнат в кръвта, например хормоните - ти искаш те да могат да пътуват из цялото и да окажат на тъканите ефекта, който трябва да окажат. Колкото до отпадъчните продукти, искаш те да отидат в кръвта и накрая да стигнат до черния дроб, където могат да бъдат разбити или до бъбреците, което могат да бъдат изхвърлени. За тези случаи имаш вторична система за пренасянето на тези неща в кръвта. През лимфните съдове. Това са протеини и отпадни продукти. И причината да говорим за тях в същия момент, в което обсъждаме хиломикроните, е, че всички тези неща всъщност не идват от кръвта, но ние ги искаме в кръвта. И не можем да го направим директно, затова ги постовяме първо в лимфната циркулация. След като научихме третата задача на лимфната система, може да е добре да разгледаме и трите ѝ задачи наведнъж. Защо не натиснеш пауза и не опиташ да си ги припомниш самостоятелно? Ако не искаш, направо ще ги обясня тук. Първата задача на лимфната система... Нека нарисувам друг лимфен съд тук. Първата задача беше да събира течността, която е изтласкана извън капилярите от високото налягане в кръвта, да събира всички тези течности и да ги връща в кръвообращението чрез лимфни съдове, така че тези течности да не се натрупват тук, в тъканите. Това е първата задача. Това е просто течност, с може би някои малки плазма протеини но без червени кръвни клетки или нещо такова. Втората задача беше свързана основно с инфекциите. Ако дадени бактерии инфектират някои тъкани в тялото ти, лимфната система като цяло предлага начин да привлече вниманието на имунната ти система към тази бактерии. И го прави като взема бактериите и ги отнася до най-близкия лимфен възел. Това е лимфен възел, тук се намират B-клетките и Т-клетките. И това е втората задача. Втората задача на лимфната ти система. И третата задача, разбира се, е това, което обсъдихме сега. Тя е пренасянето на други неща, като хиломикрони или други протеини или отпадъци, пренасянето им в кръвта, когато те не успяват да стигнат до капилярите по нормалния начин.