If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Ролята на лимфната система за имунитета

Научи как B и Т-клетките пребивават в лимфните възли. Разбери как това им дава възможност да получат информация с какво трябва да бъдат подготвени да се бият. От Патрик ван Нювенхузен.. Създадено от Патрик Ван Нюуенхаузен.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Обсъдихме как целта на лимфната система е да събира течности, които са изтласкани от кръвоносните съдове като този, да събира тази течност и после да я връща обратно в кръвта, така че да не загубим прекалено много течност. Това е кръвоносен съд. Около него имаме клетки, които може би са захранвани от кръвоносния съд. В същото време имаме тези лимфни съдове които в известен смисъл започват от нищото. И те са пропускливи, за да събират течността, която е била изтласкана извън кръвоносните съдове. В един момент те ще върнат тази течност обратно в кръвта. Но лимфната система има и други цели. Помага ни и по други начини. В този клип ще обсъдим един от тези начини. Но за да поговорим за това, първо трябва да поговорим за инфекциите. Инфекциите се получават, когато тялото е атакувано от чужд нашественик. Този нашественик обикновено е бактерия или вирус. И в този случай ще говорим за бактерии. Нека кажем, че една бактерия нахлува в тъканта тук. Първото, което може да попиташ, е: защо рисувам бактерията тук? Защо я рисувам извън кръвта? Може би трябва да я нарисувам вътре в кръвта. За да си обясним защо някой би попитал това, трябва да си представим как се получава инфекция. Понякога инфекция се получава при порязване, нали? Когато се порежеш, раната може да се инфектира. А когато се порежеш, виждаш кръв. И затова може да си помислиш, че инфекцията е настъпила в резултат на това, че бактерия или вирус са влезли в кръвта ти. Но всъщност това не е съвсем вярно. Инфекциите обикновено не са в кръвта. И всъщност има доста просто доказателство за това – когато получиш инфекция, тя почти винаги остава на мястото, където е започнала. Тоест остава на едно място. Помисли си какво става, когато се порежеш? Ако получиш инфекция на пръста, тя ще си остане на пръста. Да речем, че получиш инфекция на пикочните пътища. Инфекцията обикновено остава в твоите пикочни пътища. Или пък ако хванеш пневмония. Инфекцията остава в дробовете ти. Така че, ако инфекцията наистина беше в кръвта ти, тя щеше веднага да се разпространи из цялото тяло. И това понякога се случва. Но то е много по-сериозно от повечето инфекции. Затова най-точния начин да се нарисува обичайна инфекция е да се нарисува инфекция на тъканите. Когато имаме такава инфекция, ще има локални имунни клетки, с които разполага тялото, които ще се борят срещу тези бактерии и ще се опитат да ги убият. Но тялото ти има и по-могъщи защити, които се състоят от B-клетки и Т-клетки. И тези приятелчета са част от адаптивната имунна система, което означава, че реагират на специфичен нашественик, който е там. За разлика от тези момчета тук, които са най-вече микрофаги, за разлика от тези микрофаги, които могат да се борят срещу много различни видове бактерии, тези B-клетки и Т-клетки ще реагират на специфична бактерия и именно затова накрая ще имат доста по-силен ефект срещу нея. Те са специално пригодени за борба с нашественика. Но проблемът е, че тези другарчета не си седят в клетките, в които започват инфекциите. И за това си има причини. Но най-важната е, че за да могат тези B-клетки и Т-клетки да се специализират срещу тези нашественици, е нужно да се осъществи много сложен процес, който не може да се реализира от нищото тук в клетките. Те изискват специална среда, която можем да нарисуваме тук, която е като тренировъчен лагер, където те се развиват в отговор на специфичен нашественик. Но сега сме изправени пред проблем защото казахме, че тези бактерии остават тук, в тъканите. Не може да влязат в кръвта и просто да бъдат пренесени до B-клетките и Т-клетките. Те остават в тъканите. А тези B и Т-клетки не са в тъканите. Какво могат да направят B и Т-клетките, за да идат при бактериите и да успеят да им се противопоставят? Точно това прави лимфната система, защото тези бактерии ще бъдат понесени от нея. Междувременно, тези макрофаги може да погълнат някои от бактериите. И след като го направят, могат да мигрират в тези лимфни съдове. Оказва се, че начинът, по който нашето тяло се справя с всичко това, е да замита всички тези неща директно до най-близкия лимфен възел. И така се нарича тази структура. Нарича се лимфен възел. Нарича се възел, защото обикновено е малък обект в тялото ти и изглежда донякъде кръгъл. Затова е възел. А думата "лимфен" произлиза от това, че тук имаме B и Т-клетки. Също така е удобно, защото лимфните съдове водят до него. Така че бактериите и някои от тези макрофаги, които носят бактерии, ще бъдат пренесени. И ще бъдат в контакт с тези B и Т-клетки, които тогава могат да се мултиплицират и специализират и подготвят за борба с инфекцията. Няма да се спираме на това как го правят, защото това е тема за друг клип. Но просто исках да спомена, че, както казахме, основната задача на лимфната система, на тези лимфни съдове, е да пренесе течността обратно в кръвта. И, очевидно, когато цялото това това нещо стигне до този лимфен възел, това не може да е краят на лимфния съд. Така че лимфният съд всъщност ще продължи. Ще продължи и в крайна сметка ще пренесе течността обратно в кръвта. Така че течността ще се окаже обратно в кръвта. И така всъщност друг хубав страничен ефект от това, че лимфните възли тук са разпръснати по лимфните съдове, е, че възлите всъщност пречистват цялата тази течност, която ще се върне в кръвта. Ако този лимфен възел го нямаше тук, пак щяхме да се нуждаем от лимфния съд, за да се отърве от течността, която се процежда от кръвта. И тогава тези бактерии щяха просто да бъдат прехвърлени обратно в кръвта. И това щеше да е проблем, защото, както казахме, инфекциите на кръвта са много по-сериозни от локалните инфекции на тъканите. Така че този лимфен възел играе ролята на филтър за преминаващата оттук лимфа. И всъщност тук има макрофаги, което ще помогнат с поглъщането на някои от бактериите, носещи се наоколо. И като цяло ми се струва, че накрая получаваме доста елегантна система. Реално сме развили начин да отвеждаме всички тези бактериални нашественици към най-близкото полицейско управление. Същевременно сме развили система с която да филтрираме течността, която се изтласква от тези кръвоносни съдове, да я филтрираме, докато преминава оттук, така че когато стигне до края, тя да е изчистена от бактерии и други отпадъци. Преди да приключим, искам да поговоря малко за тези лимфни възли, за да придобием представа за това какви са те в действителност. Като цяло са доста малки. Определено са по-малки от повечето органи. И затова не се считат за органи. Те са големи между 1 и 22 милиметра. И са достатъчно малки, така че в тялото има доста от тях. И ти имаш доста. Имаш около 600. Броят им в тялото е около 600. И някои от тях са разположени достатъчно близо до кожата, че да можеш да ги докоснеш. И тези очевидно ще са от по-големите. Трудно ще е да усетиш нещо, което е 1 милиметър. Нека видим къде из човешкото тяло са разположени някои от тези възли. Нека проявим щедрост и дадем на този приятел шия. Лимфните възли са, очевидно, разположени по лимфните съдове. Но тъй като има 600 възли, те са разположени по по-големите лимфни съдове, които вече са събрали много от малките лимфни съдове и са ги обединили. Нека да започнем с местата, на които можеш наистина да откриеш лимфни възли по тялото си. Често можеш да усетиш лимфните възли, които са в областта на слабините тук, някъде между бедрото и корема ти. И, както знаем, има големи лимфни съдове, които се събират тук и се сливат и се изкачват по тялото. И по цялото протежение тук може да имаш лимфни възли, в цялата зона тук. И често, когато лекарят те преглежда, той ще потърси лимфните възли около ключицата ти. Може да ги потърси по шията ти. И може да ги потърси по лицето ти и под челюстта ти. Всичко това са лимфни съдове, които слизат надолу. А лимфните съдове, които се намират тук, по ръцете ти – те също ще имат лимфни възли. И така имаш около 600 от тези лимфни възли, разпръснати из тялото. И готиното е, че всяка лимфа, която излиза от всяка тъкан в тялото ти, ще мине през поне един лимфен възел, преди да стигне до кръвта ти. Така че дори да е на кутрето ти, лимфните съдове, които пренасят течността обратно, ще се съберат в по-голям лимфен съд, който ще премине през лимфен възел. Или дори да е тук в стомаха ти, тя ще се събере с други, и ще стигне до по-голям съд с лимфен възел. Така че наистина цялата лимфа, която се връща в кръвта ти, е филтрирана.