Зареждане

Видео транскрипция

В това видео искам да ви запозная с различните видове нервни клетки. Думата нервен или представката невро- просто се отнасят до нервната система. Нервните клетки са клетките на нервната система. Те работят координирано с всички останали клетки в тялото, за да възпроизведат огромното разнообразие от функции на нервната система. А те включват съзнание, социални контакти, познавателни способности, емоции, движение, сензитивност и регулация на други функции, например: кръвообращение, дишане и храносмилане. Нервните клетки са разделени в две големи групи. Първата група са невроните, често наричани просто нервни клетки. Във втората група спадат глиалните клетки, или т.нар. невроглия. Думата неврон произхожда от гръцката дума за нерв. Глия в превод от старогръцки означава лепило. Всъщност, сновната роля на неврогилята е да държи невроните "залепени" заедно. Нервната система също е разелена на две основни части. Първата част включва главния мозък в черепа. и гръбначния мозък в гръбначния стълб. Тази част от нервната система се нарича централна нервна система. Втората част на нервната система се нарича периферна нервна система. Тя състои главно от нерви. Това са дълги структури, които започват от главния и гръбначния мозък и стигат до ръцете, до краката и всяка друга част на тялото. Но ще говорим повече за анатомия в друго видео. Трябва да ви запозная с централната и перфиерната нервна система, тъй като клетките са разделени по различен начин в тези две системи. Да наричаме невроните нервни клетки представлява проблем. Нервите в периферната нервна система се състоят главно от неврони, но също така включват глиални клетки, и много други клетки, които не са част от нервната система. Въпреки това, нервна клетка е често използвано име за неврон. Невроните се намират и в централната, и в периферната нервна система. Но глиалните клетки в тези две системи са различни. Повечето нервни клетки произхождат от така наречените нервни стволови клетки или клетки на нервната тръба. И двата типа клетки се зараждат рано в ембрионалното развитие в ектодермата на ембриона. Повечето нервни и глиални клетки в централанта нервна система произлизат от нервни стволови клетки. От друга страна, клетките в периферната нервна система произлизат от клетки на нервната тръба. В друго видео ще обсъдим тези два вида клетки, когато говорим за развитие на нервната система. Повечето типове неврони и глия имат подобна структура и форма. Повечето от тях имат основна част на клетката наречена сома или клетъчно тяло, което съдържа ядрото и повечето от органелите. В повечето случаи дълги тънки структури, се разклоняват от клетъчното тяло. Тези структури имат различна големина, дължина и разклоненост при различните типове нервни клетки. Някои от тези израстъци са неразклонени, а други се разделят на клони. Клоните са понякога много, а в други случаи само няколко. Клетките също се различават по структурите в края на тези разклонения. Те често имат различни функции. Функцията на невроните е да обработва и предава информация. Докато функцията на глията се състои в това да спомагат функцията на невроните. В нервната система се срещат множество структурни и функционални видове неврони и глиялни клетки. Нервната система се състои от огромен брой подобни клетки. Милиони неврони сформират трилиони връзки помежду си в нервната система на възрастен човек. Всъщност глиялние клетки са дори повече от невроните. В други видео уроци ще говорим за най-често срещаните видове глия, а те са: астроцити, микроглия, епендимни клетки, олигодендроцити и шванови клетки. По-рядко срещани глиялни клети са например сателитните (капсулни) клетки, но ние ще поговорим за по-често срещаните видове.