If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:11:29

Видео транскрипция

Мислех си, че знам всичко за родилните мъки и раждането от филмите. Водите изтичат, бъдещата майка крещи, всички се втурват в болницата и след няколко упражнения по дишане и два или три силни и шумни напъна се ражда бебето. Този сценарий няма нищо общо с реалността. В повечето случаи раждането е предшествано от няколко признака, които подсказват, че бебето е напът. Един от предизвестниците на раждането е т.нар. проясняване, или смъкването на плода надолу. Майката усеща как коремът ѝ слиза надолу, защото бебето заема своята позиция за раждане, като постепенно се смъква с главата надолу към малкия таз на бъдещата жената. Тя усеща че бебето се намира по-надолу в корема и това може да се види на тази диаграма. Не знам дали знаеш, но ето това тук е тазът, а това е бебето. Както виждаш, главата на бебето се е наместила в таза на майката. Това се нарича проясняване. Друг признак за раждането са подготвителните контракции, известни като Бракстън-Хикс контракции. Тяхната функция е да подготвят матката за истинските контракции. Тези контракции на матката могат да се появят още през първия триместър. За разлика от истинските родилни контракции те са по-редки, нерегулярни и не следват определен модел. С наближаването на раждането Бракстън-Хикс контракциите стават все по-чести предизвикват по-голям дискомфорт. Друг предвестник на наближаващото раждане е загубата на слузестата тапа, която запечатва шийката на матката. Тя запечатва ендоцервикалния канал, тоест каналът, който се намира вътре в маточната шийка. Когато маточната шийка се отпусне разшири по време на родилните мъки, тапата се отделя. Отделянето на слузестата тапа от шийката на матката е известно като "бележене" на бременната, тъй като тапата може да бъде розова, оцветена с кръв, белезникава или жълта. Преди много се чудех за какво "бележене" става дума. И така, това са някои от признаците за наближаващо раждане. Какво точно представлява раждането, или родилните мъки? Раждането настъпва при регулярни контракции на матката, които водят до промени в маточната шийка, т.е. в канала, през който ще излезе бебето. Контракциите трябва да бъдат регулярни, да следват определен модел и да доведат до промени в маточната шийка - тогава говорим за родилни мъки, или раждане. Раждането се дели на няколко отличителни етапа, всеки от които си има определена цел. Това е първият етап на раждането, Това е първият етап на раждането, следва вторият следва вторият и накрая третият етап. Ще разгледаме всеки един от тези етапи поотделно. Започваме с първия етап на раждането, който е и най-дългият. Неговата цел е да се достигне до пълно разкритие на маточната шийка. Пълно разкритие означава, че маточната шийка от плътна и напълно затворена изтънява и се отваря с 10 сантиметра. Когато се отвори с 10 сантиметра, имаме пълно разкритие. Това е огромна промяна и не се случва изведнъж, а в отделни фази. И така, първият етап от раждането се дели на три фази. Първата от тях се нарича латентна фаза. Първата от тях се нарича латентна фаза. По време на латентната фаза контракциите се засилват, стават по-честотни и по-регулярни. Шийката на матката изтънява. Това изглежда ето така. Виждаш ли как маточната шийка става все по-тънка? Не се наблюдава голямо разкритие. Всъщност ще се наблюдава разкритие на шийката на матката с най-много 3 см по време на латентната фаза. Това е фазата, която варира в най-голяма степен от жена на жена. При жена, която вече е раждала латентната фаза продължава между 10 и 12 часа, докато при жена, която ражда за първи път, тази фаза може да отнеме дори 20 часа. Така че много зависи. Надяваме се до края на латентната фаза маточната шийка да е максимално тънка, така че по време на следващата фаза, известна като активната фаза, известна като активната фаза, да се фокусираме върху разкритието на шийката. По време на активната фаза от 2-3 см шийката на матката се разширява до 8-9 см. Това изглежда ето така. Виждаш, че шийката се разкрива, тоест това разстояние се увеличава. Това е и най-предсказуемата фаза на раждането. Толкова е предсказуема, че може да се определи скоростта на разкритие. При жените, които раждат за първи път, шийката на матката трябва да се разкрива с поне 1.2 см на час. с поне 1.2 см на час. При жени, които вече са раждали, шийката се разкрива по-бързо - с поне около 1.5 см на час. Толкова е предсказуемо разкритието, че скоростта му може да бъде предвидена. Признак за тревога е, ако маточната шийка не се разкрива с очакваната скорост. Стигаме до последната фаза, която се нарича забавяне. Фазата на забавяне се нарича още и преходна фаза. Фаза на забавяне и преходна фаза са два взаимнозаменяеми термина. По време на тази фаза маточната шийка продължава да се разширява, но по-бавно, отколкото по време на активната фаза. При някои жени това дори не е отделна фаза, а по-скоро продължение на активната фаза. Границата между активната фаза и преходната фаза се размива. Освен това бебето слиза по-надолу в таза и по-дълбоко в родилния канал. И така, шийката на матката вече е напълно изтъняла и разширена, тоест имаме пълно разкритие. Стигаме до втория етап на раждането, който обхваща периода между пълното разкритие и раждането на бебето. За много хора този етап е известен като етапа на напъване. Обикновено не продължава повече от един час при жени, които вече са раждали, и по-малко от два часа при жени, които раждат за първи път. Имай предвид, че употребата на епидурална упойка може да забави процеса. Третият и последен етап е периодът между раждането на бебето и раждането на плацентата, който не би трябвало да отнеме повече от 30 минути. Надявам се да съм успяла да да ти разкрия част от загадката на нормалното раждане. А ако нещата не протичат нормално? Какво се случва, когато раждането не напредва с очакваната скорост или ефективност? В този случай трябва да оценим трите Р-та. Ако раждането не протича нормално, оценяваме трите Р-та. Първото Р е родилна дейност, Първото Р е родилна дейност, Второто Р е родилен обект, Второто Р е родилен обект, а третото Р е родилни пътища. Трите Р-та - родилна дейност, родилен обект и родилни пътища - са факторите, които оценяваме, ако раждането не протича нормално. ако раждането не протича нормално. Родилната дейност се отнася до контракциите на матката, или по-точно до силата, която се генерира от мускулите на матката по време на матката, когато се съкращават. Ако раждането не протича нормално, трябва да си зададем въпроса дали това се дължи на твърде голям интервал между контракциите, на твърде кратки контракции, или на твърде слаби контракции. Можем да наблюдаваме и да направим оценка на родилната дейност Обикновено по време на активната фаза на раждането трябва да има между 3 до 5 контракции на всеки 10 минути. От 3 до 5 контракции на 10 минути. Всяка от контракциите продължава около 40-60 секунди. Всяка контракция трябва да е достатъчно интензивна, за да се усеща матката твърда при допир. се усеща матката твърда при допир. Съществуват и по-обективни мерки на интензивността на контракциите-- уреди, които се наричат катетъри за вътрематочно налягане. Те се вкарват през вагината, достигат до матката и измерват интензивността на контракциите. Това представлява по-обективно измерване на силата на контракциите. При всички положения, родилните контракции трябва да се случват достатъчно често и да са достатъчно интензивни, за да се стигне до раждане. В случай че не са, може да се наложи прилагането на окситоцин. Това е лекарство, което причинява контракции на матката, за да улесни и ускори раждането. Родилната дейност обаче не зависи само от контракциите, но и от напъните на родилката. но и от напъните на родилката. Достатъчно силни ли са напъните? Родилката достатъчно силно и ефективно ли напъва? Ако проблемът не е в родилната дейност, преминаваме на следващия фактор - родилният обект, тоест плодът. Трябва да се има предвид предлежанието на плода, тоест позицията, която заема бебето в утробата. С други думи, коя част се ражда първа - главата, краката или раменете. Това оказва влияние на процеса на раждане. Трябва да се вземе под внимание дали главичката е свита или изпъната и, разбира се, големината на плода също е определящ фактор при наличие на раждане с усложнения. Последното Р е родилни пътища, което се отнася до костния таз и мекия родови канал, тоест матката и мускулите на тазовото дъно. Раждане, което не протича нормално, може да се дължи на т.нар. цефалопелвисна диспропорция, т.нар. цефалопелвисна диспропорция, Цефалопелвисна диспропорция Цефалопелвисна диспропорция. "Цефало"- идва от латински и означава "глава", а "пелвисна" означава "тазова". Става дума за диспропорционално съотношение между главата на бебето и таза на майката. С други думи, главата му не може да премине през таза или защото главата е твърде голяма, или защото тазът е твърде тесен. И в двата случай, тъй като причината не може да бъде променена, раждането със секцио е единственото решение на проблема. Това беше един много кратък преглед на процеса на раждане. Надявам се, че следващия път, когато видиш раждане в холивудски филм, ще оцениш колко много неща са пропуснати.