If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:7:08

Видео транскрипция

Добре, сега нека поговорим за клетъчната структура на костите. Можеш да разглеждаш костите като изградени главно от костна матрица и клетки, които помагат за изграждането на тази матрица. Голяма част от костта е направен от костна матрица, която се състои от две основни строителни единици. Първата се нарича остеоид. Тя формира органичната част на матрицата. Освен това имаш нещо, наречено хидроксиапатит, което формира неорганичната част. Първо нека поговорим за органичната част на костната матрица. Органичната част е направена от остеоид, който се състои от мека, но строго подредена структура от протеини и колаген, по-точно колаген тип I. Заедно с протеините, подредбата на тези организирани колагенови фибри осигурява на костта якост на опън. Какво значи якост на опън? Представи си много твърдо парче гума, гумичка за триене, например. Представям си тази якост на опън подобно на това как това парче гума съвсем леко се поддава на натиск, но запазва формата си. Така можеш да си представиш якостта на опън. Неорганичната част на костта е изградена от хидроксиапатит. Ще напиша химичната формула. Това е калций с фосфор и вода. Всичкият хидроксиапатит е кристали на калциев фосфат Тези кристали калциев фосфат са минералната част на костта, която я прави здрава и плътна. Сега разбираш по-добре остеоида или органичната част на костната матрица и хидроксиапатита, който изгражда неорганичната част на матрицата. Сега нека поговорим за клетките, които са отговорни за изграждането на тази костна матрица. Има четири различни типа клетки в костите. Първата група са остеопрогениторните клетки. След това имаме остеобластите. После имаме остеоцити и накрая остеокласти. Можеш да видиш, че всички те имат един и същ корен – "остео", което значи кост. Ще направя повече място тук и ще разгледаме всеки тип клетки един по един и какво правят те. Първо имаме остеопрогениторните клетки. Тези клетки са просто предшественици на остеобластите. Те са просто незряла версия на остеобластите и те се различават от тях заради различни фактори на растежа. Това ни води до остеобластите. Остеобластите са клетките, които са отговорни за синтезирането на колагена и протеините, по-специално два протеина: остеокалцин и остеопонтин. Заедно те правят остеоида. Остеобластите са също отговорни за производството на алкална фосфатаза, ензим, който отговаря за създаването на хидроксиапатита, или минералната част на костта. След като остеобластите са синтезирали достатъчно колаген, протеини и алкална фосфатаза, за създаването на органичната и неорганичната част от костната матрица, те накрая са обградени от всички тези зрели остеокласти. И така – зрялата версия на остеобласта, когато той вече е синтезирал костната матрица, се нарича остеоцит. Стигаме до остеоцитите. Местата, които остеоцитите заемат в костта, се наричат лакуни. Терминът лакуна посочва просто празното място в костта. Под микроскоп тези празни места ми изглеждат като малки езерца. По този начин ги помня – те са малки езерца или празнини, кухини в костта. Тези остеоцити имат малки ръчички или клони, чрез които си комуникират с други остеоцити или остеобласти. Затова изглеждат малко като звезди. Тези малки клонки са като сензори, които улавят нова информация, изпращат сигнали, което позволява на остеоцитите да комуникират с други клетки, които помагат за поддържането на костта. Последният тип клетки са остеокластите. Остеокластите произлизат от клетки, наречени моноцити. Те отговаря за костната резорбция. В общи линии те разграждат костта обратно и правят това с ензима резистентна на тартрат кисела фосфатаза. Остеобластите помагат да се изгради костта с ензима алкална фосфатаза. А остеокластите помагат да се разгради с ензима резистентна на тартрат кисела фосфатаза. Костта постоянно се обновява. Строи се от остеобластите и се разгражда от остеокластите. Лесен начин да го запомниш е да се сещаш за остеобластите чрез b - "build", строеж на костта. А за остеокластите – c от "crashing", разрушаване на костта. Остеобластите построяват костта, а остеокластите я разрушават. Докато остеокластите резорбират костта, те започват да оформят малки празни пространства в костта. Чакай, как се наричат празнините в костта? Лакуни. Точно както остеоцитите заемат лакуна, остеокластите заемат специален вид лакуна, наречена лакуна на Хаушип. Това са просто малки резорбционни ямички, образувани от остеокластите, докато разграждат костта около тях.