Текущ час:0:00Обща продължителност:4:09

Микроскопична структура на костите - Хаверсова система (остеон)

Видео транскрипция

Добре, ще говорим за микроскопичната структура на костите. По-специално ще говорим за т. нар. Хаверсови системи (остеони). Нека вземем парче кост и да го разрежем на две. И да видим как изглежда отвътре. Тук имаме разрез на парче кост. Нека разгледаме отвътре. Най-вътрешната част на тази кост е направена от т. нар. гъбеста кост, която е позната и като спонгиозна или трабекуларна. Тук можеш да видиш тази стрелка сочеща към трабекулите на гъбестата кост. Не е изненада, че ако погледнеш гъбестата кост, тя изглежда доста като гъба и всъщност заради всичките тези многобройни трабекули или кухини, площта на повърхността на гъбестата кост е 10 пъти по-голяма от външния слой компактна кост. Общо взето гъбестата кост е просто пореста мрежа от шипове, обгръщащи вътрешната част на костния мозък. Ролята на тази гъбеста мрежа в центъра на костта е да я прави по-лека. Ако разгледаш периферията на костта, имаш по-твърд, по-плътен слой, който обгръща порестия. Това е компактната кост. И без изненада, компактната кост е по-компактна от гъбестата. Има по-малко празнини вътре. Но това, което я отличава от гъбестата кост, е, че има специфичен тип структура от тези остеони, тези повтарящи се функционални единици. Ето увеличен изглед на един остеон. Друго име на остеоните е хаверсови системи. Нека поговорим повече за тях. Всеки от тези остеони изглежда като цилиндър и има множество концентрични слоеве от костна тъкан – листа, които са увити едни в други, за да образуват този остеон. Всеки от тези пластове се нарича ламела. В центъра на остеона е т. нар. хаверсов канал, или централен канал. В този канал минават кръвоносни съдове, лимфни съдове, както и нерви. Между тези слоеве ламели са тези миниатюрни каналчета, наречени каналикули, които донякъде можеш да видиш тук. Те се разклоняват от централния хаверсов канал към тези празни кухини, наречени лакуни. Където и да срещнеш думата лакуна или лакуни, си мисли за празно пространство. И така, всяка от тези лакуни е просто празно място за остеоцити, или костни клетки. Тези остеоцити имат тези дълги клетъчни израстъци, които се разклоняват през каналикулите, за да достигнат до други остеоцити чрез точки на свързване. Което пък им позволява да комуникират една с друга и да обменят хранителни вещества и сигнали. Накрая имаш тези канали на Фолкман, които преминават перпендикулярно на хаверсовите канали. И те свързват остеоните едни с други. И както виждаш, носят свой комплект от малки кръвоносни съдове. Нека не забравяме, че най-външният повърхностен слой на костта се нарича периост (или надкостница). "Пери" означава около или обграждащ. Така че това най-горният слой на костта, който виждаш с просто око.