If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:7:31

Синдром на инфекция при възстановяване на имунната система при СПИН

Видео транскрипция

Да кажем, че този човек има изключително нисък брой CD4 клетки, поради имунна недостатъчност като СПИН. И да кажем, че има много високо вирусно натоварване. И сме решили, или лекарят му се присъединява към нас и е решил, че е време да се започне HAART терапия, антиретровирусна терапия. Така че го правим. Предписваме лекарството и човекът взимат лекарството и всичко е наред, всичко е добре в момента. Вирусното натоварване намалява, всички тези вируси биват спрени да се репликират, това е супер. Но какво друго се случва, когато вирусното натоварване намалее? Това е нещо хубаво, но имунните клетки ще започнат да се свръщат, и това е хубаво. CD4 клетките ще започнат да се връщат, както и CD8 клетките, и макрофагите, и неутрофилите, всякакви видове бели кръвни клетки ще започнат да бъдат пресъздавани в костния мозък и ще могат да оцелеят в тялото без да бъдат унищожени от ефектите на ХИВ. Искам да помислиш за нещо тук. Наводняваме тялото с бели кръвни клетки. Планът е да върнем нивото на бели кръвни клетки до нивата от преди инфекцията, до здравословните нива бели кръвни клетки. Но какво ставаше, когато не бяха наоколо, когато нивата им бяха много ниски. Помниш, че някой с имунна недостатъчност може да придобие опортюнистична инфекция. И тези опортюнистични инфекции могат да се спотайват и да не причинят външни симптоми. Така че човекът може да има бактерии или вируси, или гъбички, но може да няма външни симптоми. Може да не знае, че има скрита (окултна), опортюнистична инфекция – така наричаме инфекции, или всъщност всичко, което не е лесно откриваемо, наричаме ги "окултни инфекции". Проблемът е, че сега, когато имунната система става по-силна, тя реконституира, така да кажем, имаме инструментите да разпознаем тези окултни инфекции и може да започнем да се борим с тях. Когато започнем тази война, тази битка срещу тези патогени, те може да са бактерии или вируси, или гъбични инфекции, имунните ни клетки ще освободят тези малки химикали, наречени цитокини, и малки молекули, които създават възпалителна среда. Което е нормално, това е част от имунния отговор и това е един от механизмите, които имаме, за да повикаме подкрепление, изпращането на тези възпалителни сигнали. Но понякога те стават прекомерни, отвеждат нещата твърде надалеч и прекаляват с възпалителните сигнали. Има цитокини навсякъде и това може да доведе до наличие на много висока температура. И има малки съединения, които белите кръвни клетки освобождават, които са създадени да увредят "лошите хора", но може в крайна сметка да увредят и тъканите. Има потенциал за увреждане на тъканите. И помниш – казах, че идват подкрепления, така че идват още бели кръвни клетки и тази каскада си продължава. Цялото това нещо, всичко, което описах тук, има име за него и се нарича Възпалителен синдром на имунната реконституция, или IRIS. Това е огромно количество възпаление, системно възпаление из цялото тяло, понеже имунната система реагира срещу патогени, които е открила при завръщането си от ниска функция. Споменах, че човекът ще има висока температура, но също ще се чувства много зле, когато се случва това. Това е парадоксално, но може да започне да получава симптомите на опортюнистичните инфекции, които има. Може да получи влошаване на тези симптоми, което е интересно. Ще се чувства доста зле. Всичко, което описах тук, е класическата проява на IRIS, когато имунната система се върне и осъзнае, разпознае, че има малки патогени, бягащи свободно навсякъде, и после започне този възпалителен синдром. Това е класическата проява на IRIS. Но има и друг доста чест сценарий, спрямо който IRIS може да се прояви, и той е малко по-странен. Понякога някои от Т-клетките, които бъдат реконституирани, пресъздадени отново и сега патрулират из тялото, може да се натъкнат на мъртви патогени, малки части от мъртви патогени. Може би бактерии или вируси, или гъбички, които още не са били разчистени о тялото. Често няколко седмици по-рано човек е бил инфектиран с опортюнистична инфекция и е приел лекарство, и патогените са умрели поради лекарството, което човекът е взимал. Но мъртвите патогени може още да не са били разчистени, нужно е малко време за това, въпреки че са мъртви. Но тези реконституирани Т-клетки може погрешно да помислят, че са се натъкнали на реална заплаха. И отново започват голямата възпалителна каскада, която наричаме IRIS. Това са двете най-чести прояви на IRIS. Има няколко неща, на които искам да обърна внимание, преди да приключим. При всеки ли се случва това? Отговорът е не. Изглежда се случва само при около 20% от хората, които тъкмо са започнали HAART лечение. И това е интересно само по себе си. Все пак почти същото нещо се случва при всички с HAART. Високо вирусно натоварване и нисък брой Т клетки, и много патогени наоколо, които вършат каквото си искат, а после имаме имунна реконституция. Така че защо само 20%? Защо не всеки? Отговорът не е напълно известен в момента, но се смята, че няколко неща могат да увеличат вероятността за IRIS след започване на антиретровирусно лечение. Наличието на много ниско количество имунни клетки преди започване на HAART и наличието на активни опортюнистични инфекции, или голямо натоварване с патогени на системата ти, когато започнеш HAART. Тези неща са били свързани с развитието на IRIS и спокойно можеш да направиш хипотеза защо, но не можем да кажем точно защо това е така в момента. Но в практиката опитваме да минимизираме риска от неща като IRIS, като лекуваме всяка опортюнистична инфекция няколко седмици преди човек да започне HAART. Последното нещо, което исках да кажа, е каква е прогнозата, дали човекът ще се подобри, дали ще е наред? И също, как лекуваме това? Как лекуваме IRIS? Обикновено човекът спонтанно се подобрява, докато имунната му система става все по-силна. Хората обикновено се подобряват без никакво допълнително лечение. Но понякога, като малко подпомагане, на човека може да се дадат антибиотици или антивирусни срещу всеки известен патоген, който може да има. И това е просто за да се помогне на имунната система да се пребори с инфекцията малко по-лесно. И понякога, ако възпалението е много лошо, на човека може да му се дадат стероиди, за да се намали възпалението – това е едно от нещата, които стероидите правят. Те намаляват нещата, докато не се погрижим за инфекцията. Но, отново, тези 20% от хората, които получават IRIS след започване на HAART, обикновено се подобряват спонтанно без допълнително лечение.