If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Видео транскрипция

Да кажем, че поставиш PPD и човекът се връща отново и сега иска да разбере дали е положително, или отрицателно. Начинът да мисля за това е да разделя хората на рисковата им група. Мисля за три рискови групи. Високорискова, среднорискова и нискорискова. Ако не са във високата или средната група, по определение стават нискорискови. Така работи това. Като преминем към високорисковите, има два начина да помислим за това. Или се тревожа, че имат туберкулоза, и това може да е някой, който може да подозирам, че я има, може би има анормален рентген на гръдния кош, или може би има много висока температура, кашлица, нощно изпотяване, такива неща и подозирам туберкулоза. Те ще попаднат във високорисковата група. Понеже се тревожа, че имат туберкулоза. Всъщност, дори семейните членове, близките контакти, да кажем, внуче на човек, който има туберкулоза, или чичо или леля на някой, който има туберкулоза, някой в домакинството, той също е под висок риск от прихващане на туберкулоза. Това са хората, за които се тревожа, че може да имат туберкулоза, но в тази високорискова група ще поставя трета категория, която е имунокомпроментирани хора. Това са хора, които нямат нормална имунна система, за тези хора не задължително се тревожа, че имат туберкулоза, но че ако имат туберкулоза, това ще е ужасно, понеже туберкулозата изисква да имаш добра имунна система и ако нямат добра имунна система, туберкулозата ще е разрушителна за тези хора, особено хора с ХИВ. В първата група, високорисковата група, или се тревожа, че я имат, или се тревожа, че ако я хванат, ще се разболеят тежко. За тези хора положителен тест ще е индурация – помни, при PPD измерваш индурацията, всичко над 5 милиметра, всичко над този диапазон ще се сметне за положително. Например ако някой с ХИВ дойде и има PPD от, да кажем, 6 милиметра, тогава определено ще са положителни, но ако беше три, тогава ще са отрицателни. Това червено нещо, което запълвам, е положителният диапазон. Всичко под това ще запиша в бяло. Това ще е отрицателно, всичко под пет. Ако е точно пет, това пак е положително. Кой е в средния диапазон? Тези хора. Една група ще са хора, които идват от ендемична страна. Да кажем, че наскоро са дошли от Китай или части от Африка. Ако идват от страна, в която туберкулозата е много честа или ендемична, тогава те също са в тази среднорискова група. Също, хора, които живеят или работя тв големи групи. Мисли за домове за възрастни или, да кажем, затвор или армейски бараки. Всеки, който живее или работи в тези видове места в големи групи, е в риск от прихващане на туберкулоза, понеже тя много бързо се разпространява от човек на човек. Ако си около много хора, увеличаваш вероятността си за зараза. Подобно е и с хората, които са в здравеопазването, всеки, който работи в болница, тъй като хората с туберкулоза често идват в болница, за да бъдат обгрижени. Ако си в здравна обстановка и работиш като медицинска сестра или лекар, тогава също си със среден риск. Самият аз, понеже съм лекар, попадам в среднорисковата група. Ще поставим още няколко неща тук – IV употреба на наркотици. Това също те поставя под умерен риск. После ще променя нещата и, точно както преди, когато казах, че също се тревожа, по-точно се тревожа за определени групи, тук много се тревожа за деца под 4-годишна възраст. Ако си под 4-годишна възраст, тоест си на 3, 2 или 1 годинка, тези деца може да нямат друга причина за прихващане на туберкулоза като хората, които току-що споменах, като здравните заведения или ендемичните страни, но ако я прихванат, това ще е особено проблемно, понеже малките деца нямат добри имунни системи. Също, хората, които се борят с други заболявания. Наричаме тези коморбидности. Да кажем, че вече имаш болест, като диабет, или да кажем, че бъбреците ти не работят правилно, ако вече имаш друго заболяване, тогава също си в риск, понеже ако прихванеш туберкулоза, ще е още по-трудно да я пребориш. За всички тези хора 10 милиметра или повече се смята за положително. Не направих пълен списък. Има още няколко, но опитах да подчертая някои от най-важните в този списък. Например, за да се уверим, че разбираме как да използваме това, да кажем, че имаш човек, който е на 3 години и този човек идва с PPD от 12 милиметра. Това ще е положително, но ако беше само 8 милиметра, щеше да е отрицателно – така използваш тази графика. И тук долу имаме всеки друг, всеки, който не попада в другите категории, попада в тази последната, това е нискорисковата категория. За тези хора са необходими 15 милиметра или повече, за да се приеме резултатът за положителен. Ако имаш някой, който е много здрав и не попада в никоя от другите категории, за които говорихме, и PPD е 20 милиметра, това ще се сметне за положително, но ако беше само, да кажем, 13 милиметра, някъде в този друг диапазон тук долу, това ще се сметне за отрицателно. Измерваш индурацията и после мислиш в коя рискова група попада човекът – висок, среден или нисък риск, а после го организираш, като използваштези графики. Над 5 или над 10, или над 15 ти казва кое се смята за положително, вместо отрицателно. Няколко възпроса, които хората винаги питат, са: "Ами ако някой попада в две от тези категории?" Ами ако е под 4 години, да кажем, че говорим за 3-годишно дете, те са тук, но също силно се тревожиш, че може да има туберкулоза, така че попада и тук. Ако някой попада в две категории, трябва да избереш по-консервативния подход и да кажеш, че ако изпълняват критериите за високорискова категория, ще използвам нея, за да реша дали са положителни, или отрицателни. В този случай, 3-годишно дете, за което подозирам, че има туберкулоза, автоматично ще избера горната категория, понеже подозирам туберкулоза. Другият въпрос, който често възниква, е за БЦЖ ваксината. Това е ваксина, която някои страни предлагат на гражданите в помощ за предотвратяване на разпространяването на туберкулоза, особено при бебета. Ами ако някой има БЦЖ ваксина? Центърът за контрол на заболявания много ясно се е изказал по този въпрос. Те казват: "Не трябва да интерпретираш PPD с това наум. Игнорирай напълно БЦЖ ваксината". С други думи, когато опитваш да разбереш дали нечие PPD е положително,или отрицателно, просто разчитай на критериите за висок, среден и нисък риск, за които говорихме. Не се тревожи за БЦЖ ваксината. Това не трябва да повлияе на решението ти.