If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Видео транскрипция

Да кажем, че това са белите ти дробове. Това е десният ти бял дроб. Това е левият ти бял дроб. Ще ги отбележим с горен и долен. И това ще е средният дял. Вършиш си своите неща и някой кашля, и вкарва туберкулоза в белите ти дробове. Тази туберкулоза бива вдишана, вдишваш я, а мястото, където туберкулозата обича да ходи, това всъщност е доста интересно, тя обича да преминава по тези фисури, които чертая тук. Това са фисурите. Те разделят дяловете на белите дробове. Те са като границите. Туберкулозните бактерии обичат да ходят близо до тези фисури. Също обичат да ходят субплеврално. Плеврално индикира външния слой на белия дроб. Ако е суб, то е точно под този външен слой. Те обичат да ходят по фисурите и някъде в субплевралното пространство, точно на ръба. Ще навлязат в някои алвеоли. Нека начертая това тук. Знаеш, че имаш много такива, така че ще начертая още няколко, за да изясним, че тези неща са в групи. И това, което ще се случи, е, разбира се, ще имаш имунен отговор към тази бактерия, която е тук. Може един макрофаг да дойде насам. Този макрофаг ще поеме бактериите, които сега са в тази въздушна торбичка, и ще поеме на пътешествие през тъканта на белия дроб. Ще се изтече надолу в локален лимфен възел. Това е локален лимфен възел, лимфен възел в съседство. Нека го отбележа, лимфен възел. Това е пътешествието, на което макрофагът ще поеме, не всеки, но някои от тях ще отидат в лимфния възел. И като правят това, носят със себе си микобактерията. Тази малка бактерия сега бива пренесена и сега бактериите са на две места. На оригиналното място, където попадна в белите дробове, но също така и в лимфния възел, понеже бяха пренесени там от макрофага. Трябваше да спомена това по-рано, но нека приемем, че това е първичната инфекция. С други думи, това е първият път, в който този човек – или може да сме ти или аз – вдишва туберкулозната бактерия. И това, което ще се случи, е, че ще има реакция. Микобактерията и макрофагите ще започват да воюват. Ще се борят. Ще превърнат цялата тази площ в бойно поле с мъртви микобактерии и мъртви макрофаги. Някои от собствените ти клетки ще са част от това, но голяма част от това ще е бактериите. Ще имаш бойно поле и тук, в лимфния възел. Това ще се превърне в гигантско бойно поле. Ако го погледнеш под микроскоп, изглежда като това, което наричаме гранулом. Това е описанието, което патолог може да използваза това, което описваме тук. Същото е вярно за лимфния възел. И там има малък гранулом. Ако надникнеш в този гранулом, нека изтрия центъра, ако надникнеш, да кажем, че го отрежа, ще видиш... вътре в този гранулом, буквално тази каша, тази каша, която някой в даден момент е сметнал, че изглежда като сирене. Не знам как са достигнали до това заключение, но то си е останало. Наричаме това казеозна некроза. Казеозна буквално се отнася до сирене. Това е същият вид сирене като това на крекерите. И може да помислиш за това като сирена смърт; сирена смърт за частта с некрозата. Мисля, че добавих допълнително "е" тук по случайност. Нека поправя това. Сирена смърт. Понеже наименувам неща, нека продължа и да ти дам още няколко имена. Фокус на Гон – какво означава това? Фокусът на Гон е наречен на д-р Гон. Това нещо наричаме фокус на Гон. Терминът е гранулом и по-точно, тук ,понеже е гранулом, което е по-широк термин, който е в субплевралното пространство и близо до фисура, и подозираме, че е от туберкулоза, го наричаме фокус на Гон – това е другото име за него. Тези двете, ако опитваш да наименуваш тези двете заедно – лимфният възел, който има гранулом, и фокусът на Гон, те заедно създават това, което наричаме комплекс на Гон. Това просто се отнасядо двете области на заболяването. Така започва заболяването, но какво се случва с изминаване на времето? Нека преместя това малко. Ако вземем малко изминало време... Да кажем, че има три възможности. Изминало е време. Какви са различните опции? Нека да продължа и да поговоря за микобактерията, mycobacterium tuberculosis от гледна точка на това, което става. Всъщност, току-що забелязах, преди направих грешката да използвам главно Т, но трябваше да е малко t. Mycobacterium tuberculosis. Три възможности. Едната възможност е, че бактерията може да е мъртва. Може да сме я убили с макрофагите си. Друга опция е, че бактерията може да е спяща, просто стои и чака. Третата опция е, че бързо са размножава – дели се и се дели, и се дели. Последното, всъщност, ще изглежда – ако погледнеш на рентгенна гръдния кош, ето така, виждаш много заболяване, това червено индикира болна тъкан, а не нормална тъкан. Може дори да видиш големи болни лимфни възли. Така ще изглежда на рентген на гръдния кош. Другите две, на рентген на гръдния кош, ще изглеждат нормално. Ако погледнеш на рентген на гръдния кош, така ще изглеждат трите възможности. Първите две ще изглеждат нормално, а третата ще изглежда сякаш нещо не е наред. Всъщност, това е полезно, понеже, помни, тези двете заедно ги наричаме – тези две ситуации наричаме латентна туберкулозна инфекция. Помни, не можем лесно да разграничим двете, понеже и в двете ситуации имаше предишно излагане на туберкулоза, а също и в двете ситуации рентгенът изглежда нормален. Ако имаше някаква супер способност да увеличиш силно – да кажем, че погледнеш под микроскоп – ще забележиш една ключова разлика между тези двете. Това не е нещо, което можеш да видиш на рентген на гръдния кош, можеш да го видиш само ако имаш удивително зрение и можеше да погледнеш нечии бели дробове на микроскопско ниво. Ще видиш макрофагите и в горния случай, където има мъртви бактерии, макрофагите ще изглеждат здрави и щастливи. В случая, в който имаш спящи бактерии ще видиш бактерии там, червени, живи бактерии. Това е ключовата разлика между тези две ситуации. Отново, и двете ги наричаме латентна туберкулозна инфекция. В този сценарий долната ще бъде наречена прогресивна, понеже нещата бавно, но сигурно, се влошават, можеш да видиш повече заболяване на рентген на гръдния кош. Това се нарича първична – с едно и знака за градус – прогресивна първична инфекция. Звучи много подобно на това, което имахме тук, първична инфекция, но думата прогресивна ни казва, че нещата се влошават. Заболяването става по-гадно. Нека проиграем останалата част на това. Да помислим какво ще се случи в спящата ситуация. Записах това, или начертах това, по-рано. Да кажем, че изминава още време. Може би са изминали години. Този човек е имал живи бактерии в белите си дробове с години. Нищо не се е случило. Сега имаме нещо, което наричаме реактивция – може би е понеже имунната система на човека не работи добре, може би има друго заболяване. Кой знае защо, но изведнъж сега туберкулозните бактерии ще се събудят с гръм и трясък. Ще има кухина, която обикновено се образува в горните дялове. Кухина, която се образува тук горе. Тя ще е препълнена с туберкулозни бактерии. Можеш да си представиш, че ако този човек кашля, той ще изкашля много, много от тези малки бактерии, които рисувам. Около тази област има много заболяване, много заболяване в тази област и то е много ярко изразено. Ако видиш кухини и видиш много, много от заболяването, ще се тревожиш, че този човек може да има прогресивна вторична инфекция. Причината да казвам вторична е понеже, отново, това се случва отделно от тази първична инфекция – понякога това се случва години по-късно. Друг начин това да се случи е чрез това, което наричаме вторична инфекция. Може би буквално получаваш още туберкулоза. Може би си в автобус или на лодка и втори човек реши да се изкашля, и туберкулозата влезе в белите ти дробове, като я вдишаш. Това е друг начин да получиш прогресивна вторична инфекция. Може също да мислиш за това като за реинфекция, понеже се реинфектираш със същата бактерия. Това, което свързва реактивацията с реинфекцията е, че в двете ситуации имунната ти система в даден момент в миналото е била изложена на туберкулоза. Мислим, че това е главната причина да виждаме тези кухини и да виждаме толкова много заболяване. Това е ужасна инфекция. Като мислим за това малко по-широко, и прогресивната първична инфекция, и прогресивната вторична инфекция... кои са хората, за които ще се тревожиш най-много, че може да получат тези заболявания? Винаги се тревожа за ХИВ пациентите преди всяка друга група, понеже знаем, че ХИВ и туберкулоза е много, много лоша комбинация. Те са под висок риск да получат прогресивно заболяване, и първично, което е в момента, в който получат първата инфекция с туберкулоза, или вторично, което може да е години по-късно.