If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Видео транскрипция

Нарисувах майка тук, майка и сина ѝ вдясно. И се оказва, че майката има туберкулоза. Нека приемем това. И понякога, когато видиш "туберкулоза", записано както го пиша сега, ще го видиш съкратено, или по по-бързия начин да го кажеш, което е с две букви – ТВ. Да кажем, че майката има ТВ. Това е диагноза. Това е описание на болестта ѝ. Това ни казва какво има тя, от какво е болна. Но трябва да помним, че туберкулозата е причинена от организъм. Оказва се, че е причинена от бактерия. И бактерията има името mycobacterium. Mycobacterium tuberculosis. Това е много лесно за запомняне, понеже в името има туберкулоза. Трябва да изтъкна, че mycobacterium tuberculosis не е единствената причина за туберкулоза. Оказва се, че има няколко други вида свързани микобактерии, пак с думата myco, които също причиняват туберкулоза. Но тази, която записах, определено е най-често срещаната по света и върху нея ще се фокусирам. И всъщност това myco е гръцката дума за термина гъбички. И причината това да е тук, е за да ни каже малко за това как расте тази бактерия, понеже тя расте много бавно, като гъбички, и това е причината да използват термина myco. Но все пак е бактерия и ако ще поставим малка скоба около диагнозата, също искам да поставя малка скоба около тази част, за да разгранича двете. Можеш да видиш много ясно, че ТВ е причинена от бактерии. Сега нека поговорим за майката, която, както вече казахме, е болна от туберкулоза и ще скицирам как може да изглеждат белите ѝ дробове, приемайки, че туберкулозата е в белите ѝ дробове. Това е най-честото място, за което мислим при ТВ, но не е единственото. Да кажем, че има малко червени, и ще го нарисувам в червено, бактерии в белите си дробове, които я карат да е много, много болна от туберкулоза. Тя може да я предаде на сина си. Но какви са различните начини, по които може да я разпространи? Кои са най-честите начини? Нека скицирам няколко възможности и ще преминем през това дали тези възможности са вероятен, или невероятен начин тя да предаде болестта на сина си. Да кажем, че споделят това вкусно парче пица, което рисувам тук. Да кажем, че обичат пица и обичат да споделят храна, и двамата си хапват от тази малка пица тук, това е един начин, по който можеш да предположиш, че болестта се разпространява. Може би дори споделят напитка. Може би тук има напитка и те я споделят. Също можеш да помислиш какво става в дома им – може би отварят и затварят врати, може би докосват дръжките на вратите, това е друг начин, може би докосват неща. Може би тя му казва: "Ето, дръж ключовете", а тя е държала ключовете цял ден, а после му ги дава и той хваща ключовете. Това е друг начин, може би туберкулозата може да се хване от докосване на предмети в околната среда, като дръжка на врата или ключ. И после е най-очевидният начин, за който може би мислиш – може би тя кашля, може би има силна кашлица, кашля цял ден и някои от тези бактерии се озовават във въздуха. Това е друг начин, по който може да си представиш, че бактериите могат да се разпространят от нея към сина ѝ. Това са различните начини. Сега, от тези начини, ще надпиша този тук, ще кажем, че това е през въздуха (по въздушен път). Кои са най-честите начини, за които ще се тревожим, що се отнася до разпространението на туберкулоза? Ще поставя това в зелено, за да изпъква. Най-честият начин е това, което наричаме от човек на човек по въздушен път. В този случай първият човек ще е майката, понеже тя е болна, и това ще премине по въздушен път към сина ѝ. И тези други начини, споделянето на храни и напитки, това не е толкова често, много е невероятно това да е начин за разпространяване на туберкулоза и, всъщност, дори това тук долу не е много вероятно. Идеята за хващането на туберкулоза от споделянето на храна и напитки или докосването на предмети от околната среда като ключовете или дръжката на вратата, обикновено това не са начини за разпространение на туберкулоза. Обикновено тя се разпространява чрез въздуха. И един човек, болният човек, обикновено кашля много, а после другият човек може да вдиша това. Нека направя малко място на екрана и да поговорим какво се случва след това. Ще начертая една алвеола тук и ще я копирам няколко пъти, за да можеш да видиш няколко различни възможности, що се отнася до какво може да се случи, а тези представляват алвеолите на сина. Това са алвеолите на сина. И, разбира се, това са малките въздушни торбички в самите краища на бронхиалното дърво. Ще направя няколко копия от това. Ето, имаме четири възможности. Възможност 1, 2, 3 и 4. Ще преминем през различни сценарии, различни неща, които може да се случат, когато майката кашля. Може би тя кашля и първата възможност може да е, че бактериите не стигат достатъчно надалеч, не стигат до сина и той не ги вдишва. Ако това е така, няма да има бактерии в алвеолите му, белите му дробове са хубави и чисти, нека начертая белите дробове, те изглеждат хубави и чисти, без бактерии и той се чувства страхотно. Това е синът тук, който се чувства много добре и бихме казали, че в този случай, в сценарий едно, той е здрав, понеже бактериите не са стигнали до белите му дробове. Сценарий 2. Да кажем, че кашлицата е била много силна и той е бил наблизо, и е вдишал някои от бактериите през носа или устата си и те са навлезли в белите му дробове. Това е друга възможност. След като бактериите стигнат дотам, нека ги начертая в тази малка алвеола, във възможност номер 2, те може да бъдат поети от малки имунни клетки. Той има малки клетки, които патрулират в белите дробове, за да се уверят, че те са чисти и здрави, и тези малки имунни клетки, ще ги надпишем тук, това са макрофаги, което буквално означава големи гладници, понеже "фаги"означава "яде", така че тези имунни клетки може да дойдат и да погълнат тези бактерии, и да ги унищожат. Това е друга възможност. Това ще е възможност номер 2. Тук бактериите ги няма. Нека проиграем това отново. И да кажем, че в сценарий три също имаш няколко бактерии тук и, точно както преди, имаш няколко имунни клетки, които идват и поглъщат тези малки бактерии – това са макрофагите, които чертая, поглъщащи тези бактерии,но да кажем, че за нещастие в сценарий 3 тези макрофаги, поради някаква причина, не могат да унищожат бактериите. Бактериите оцеляват и затова ги начертах като червени точки, още живеят, още са тук. Сега нека начертая четвъртия сценарий, който е, отново, да кажем, няколко бактерии навлизат и имунните клетки отново идват и улавят една от тях, може би тази имунна клетка се опитва да хване тази, може би е много близо, но тук ключовата разлика е, че тези бактерии се размножават, така че ще начертая много от тях. Тези бактерии се размножават и запълват това пространство. Това пространство е запълнено с малки червени бактерии. Ключовата разлика тук е, че тези се размножават. И не говорихме за това в другите сценарии, нямахме бактерии, които се размножават. Но сега това е ключовото ново нещо тук. И в този сценарии ще наречем това активна, понеже тези бактерии процъфтяват, активна туберкулозна инфекция. И това ни връща назад към как ще отбележим другите сценарии, тези двете заедно ще отбележим католатентна туберкулозна инфекция. И причината да ги поставям заедно е, че клинично е много трудно да разграничиш сценарий 2 от сценарий 3, понеже и в двата случая иунната система е имала предишен опит с туберкулозните бактерии, виждала е туберкулозните бактерии и в двата случая не забелязваш много, много бактерии да се делят и размножават, така че групираме тези заедно и ги наричаме латентна туберкулозна инфекция. Ключовото нещо тук и това, което да запомниш, е че има разлика между "здрав", някой, който никога преди не е виждал туберкулоза през живота си, "латентна", при която човекът е виждал туберкулоза преди, но няма бактерии, които се размножават, и активна туберкулозна инфекция, при която имаш много, много туберкулозни бактерии, които се размножават. Нека направя още малко място. Сега ще се фокусирам само върху кройния пример, тази ситуация с активната туберкулозна инфекция. Ако, да кажем, синът ни в този случай получи туберкулоза от майката и, да кажем, за нещастие, има активна туберкулозна инфекция, какви са някои насоки, които да ни кажат, че той има активна инфекция? Ако се опитвам да разбера дали някой има туберкулоза, винаги мисля за две ключови неща: какви са симптомите му, от какво са болни. Това е първото нещо. И второто е колко време продължава. Ще нарека това продължителност. И тези двете са много полезни насоки да разберем дали някой има туберкулоза. И ще разделя симптомите на две категории. Първата е "конституционални", това са конституционални симптоми, нещата, които засягат цялото тяло. Ще поставя малка скоба около цялото тяло, за да ни напомня това. И това може да са неща като висока температура или втрисане, не можеш да посочиш към една част от тялото си и да кажеш, че тази част има висока температура и втрисане. Просто ще кажеш, че се чувстваш ужасно. Това може да са неща като нощно изпотяване – ако се събудиш и тениската ти е цялата мокра, може да кажеш, че това е нощно изпотяване. Друг пример за конституционален симптом е загубата на тегло, особено когато не се опитваш да свалиш тегло, по-специално понеже може би не ядеш толкова много или повръщаш. Нещо такова. И другата категория е "долен дихателен тракт". Дихателен ще съкратя на resp. И това, ако искам да го нарисувам, по същество ще е частта, която начертах в синьо тук. Надолу от гласовата кутия до алвеолите. Това ще е долният дихателен тракт. И можеш да помислиш какви видове симптоми може да имаш тук. Може да са неща като кашляне. Ако кашляш много силно, може да изкашляш кръв или малки нишки червено, които са кръв в храчката, това може да е кръв в храчките. Това ще е друг симптом. Храчката, разбира се, е просто мукозната част, която изкашляш. И много хора, които не кашлят толкова много, може да имат затруднено дишане или болка в гърдите, нещо такова. И това са само някои примери за симптоми от долния дихателен тракт. Винаги си мисля дали имат конституционални симптоми – ако имат, поставям отметка тук – и дали имат симптоми от долния дихателен тракт – ако е така, поставям отметка тук. И после мисля колко дълго продължава. Обикновено с неща като активна туберкулозна инфекция мисля, че обикновено трябва да е повече от три седмици. Повече от три седмици. И тук се фокусираме върху туберкулозата на белите дробове или плеврата, което е пространството около белите дробове, обикновено симптомите траят известно време. И тогава тези насоки стават много полезни, за да разберем дали някой има активна туберкулозна инфекция.