If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Субвирусни частици: вироиди и приони

Запознай се с неживите инфекциозни агенти като вирусите и субвирусните частици. Разбери кои са характеристиките на вирусите, вироидите и прионите, както и начините по които те се възпроизвеждат и инфектират. Научи какви са разликите между вироиди и вириони и какво представляват прионите – протеините, които са инфаекциозни.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Сега ще разгледаме субвирусните частици. Наречени са субвирусни, защото са по-малки от вирусите. Обърни внимание, че вирусите и субвирусните частици са категоризирани като неживи инфекциозни агенти. Многословен термин, но нека го разгледаме дума по дума. Неживи вече трябва да ти е ясно – вирусите, както знаеш, не представляват клетка. Те съдържат само белтъчна капсула, т.нар. капсид, който защитава генетичната информация, която може да е ДНК или РНК. Понякога вирусите имат липидна обвивка, която тук не съм нарисувала, защото не се среща при всички вируси. И тъй като вирусите не са пълноценни клетки, те са много малки и не притежават органели. Това означава, че не могат да си набавят енергия сами, т.е. АТФ, както и не могат да се делят, т.е. да се размножават самостоятелно. За да правят тези две неща, вирусите се нуждаят от гостоприемник. Дотук обобщаваме това, което вече научихме – това е причината те да се наричат "неживи". Тъй като се нуждаят от гостоприемник, те са инфекциозни агенти. Сигурно си мислиш, че всичко това за вирусите ти е известно вече, но не обяснява какво са субвирусните частици и защо те имат същите характеристики? Сега да преминем към тях. Субвирусните частици са два вида – вироиди и приони. Вироидите са по-малки от вирусите, защото представляват само една верига циклична (кръгова) РНК. До много скоро те бяха откривани основно в инфектирани растения, което се надявам, че ще запомниш лесно, защото го записах в зелено. Ще нарисувам едно малко храстче над тази тревичка. Днес вироидите се откриват и в хората, например при хепатит Д (HDV). Как се произвеждат нови вироиди, щом те представляват просто една циклична РНК? Можеш да запомниш буквите Ц и К. Приема се, че тази РНК е каталитична РНК. Така че К е за каталитична, а Ц е за циклична РНК. Каталитичната РНК може да създава или да разкъсва ковалентни връзки – още едно К. Тъй като може да прави това, тя може да се дели сама, за да произведе още вироиди. Тук обърни внимание на следното – не бъркай вироиди и вириони. Вирионите са това, което наричаме цели вируси. Това означава, че имат протеинова капсула и РНК, в някои случаи и обвивка. След като вирусът попадне в клетка-гостоприемник и протеиновата капсула бъде отделена, остава само генетичният материал – ДНК или РНК. Така можем да различим вирус извън клетка и вирус в клетка. Затова запомни, че вироидите и вирионите са различни неща. Сега да разгледаме прионите, които са много странни. Те са открити съвсем наскоро. Учените винаги са спорили дали протеините сами по себе си могат да бъдат заразни. Терминът "приони" произлиза от "протеинови инфекциозни частици". Взимат "про", но после изпускат "о"-то и добавят окончанието "-ион". Прионите не съдържат генетичен материал. Те нямат никаква РНК или ДНК. Те съдържат само протеини. Обикновено протеините имат форма на алфа-спирала. Прионовият протеин, който ще съкратя като ПрП (PrP), има конформация на бета-лист. Честно казано, все още не знаем много за прионите. Счита се, обаче, че понеже двата протеина – прионовият и нормалният протеин – са изградени от едни и същи аминокиселини, те са един и същ протеин, но с различна форма. Когато бета-листът влезе в контакт с алфа-спирала, той променя алфа-спиралата в бета-лист. Когато все повече и повече алфа-спирали се превръщат в бета-листове, се получават протеинови натрупвания. Това винаги е проблем, но ако се случва на места като мозъка, там обикновено има прочистване. Така че тези протеинови натрупвания ще бъдат изчистени, което оставя големи кухини в мозъка при отстраняване на протеините, което води до заболяване. Да повторим – прионите се различават от вирусите и вироидите, защото, както вече видяхме, те са само протеини и не съдържат генетична информация.